Befugtning, affugtning og luftfugtighedsstyring til industri og produktion

Condairs luftbefugtere, affugtere og systemer til evaporativ køling bidrager til at øge produktiviteten og sundheden inden for en lang række brancher i hele verden. Vores systemer er et supplement til almindelig ventilation. Læs mere om de forskellige brancher nedenfor, eller kontakt os på +45 87 88 21 00 for at høre mere.

Elektronik og ESD

Luftfugtigheden bør ligge mellem 30-60 % i produktionsmiljøer for at undgå elektrisk opladning, svævestøv, problemer med limprocesser og ændringer af …

Læs mere

Plastemballage og ESD

Med Condairs luftbefugtningsanlæg kontrolleres luftfugtigheden året rundt og plastproduktionen undgår problemer som dimensionsændringer, statisk elek …

Læs mere

Papirproduktion og -håndtering

Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- o …

Læs mere

Print og trykkerier

Papir er et naturmateriale og meget følsomt over for ændringer i den relative luftfugtighed.

Læs mere

Lakering og autolakering

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg med lakerings- og malehaller.

Læs mere

Metal og støberi

Evaporativ køling giver store energibesparelser og andre fordele i metalproduktioner med overskudsvarme.

Læs mere

Renrum og laboratorier

En korrekt luftfugtighed er væsentlig ved produktion i renrum for at opretholde normal produktion og minimere spild.

Læs mere

Fyrværkeri og sprængstof

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor …

Læs mere

Medicinsk udstyr

Afhængigt af produktionsprocesserne kan almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg muligvis ikke opfylde præcis de betingelser, der er nødvendig …

Læs mere

Fremstilling af farmaceutiske præparater

Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden.

Læs mere

Non-woven, fiber og tekstil

Befugtning i forbindelse med tekstilproduktion har mange fordele, som vil kunne øge indtjeningen.

Læs mere

Træ

Det er væsentligt for træindustrien at opretholde en konstant luftfugtighed ofte på 45-55 %.

Læs mere

Tobak

Tør luft forringer tobakkens egenskaber, hvorved den svinder, mister vægt, bliver skør, danner flager og revner.

Læs mere