Tør luft og fugtighedskontrol til arkiver og opbevaringsrum

Arkiver

Over hele verden opbevares varer i arkiver, opbevaringsrum og på lagre i kortere eller længere perioder, afhængigt af branchen. Forskellige typer varer udsættes i varierende for grad beskadigelser pga. det klima, de opbevares i. Det er først og fremmest fugtigheden i den omgivende luft, som kan påvirke kvaliteten af produkterne. For at opretholde et acceptabelt klima opvarmer man lageret for at reducere den relative fugtighed og bibeholde varernes kvalitet. Driftsudgifterne til opvarmning af et stort lager kan være høje. Derfor er det bedre at affugte bygningerne i stedet for at opvarme dem, fordi man opnår en højere kvalitet af varer, men især fordi man får lavere energiomkostninger.

Stabilt klima er vigtigt i arkiver

I arkiver er det vigtigt at opretholde et stabilt klima, hvad angår både fugtighed, temperatur og luftfiltrering. Disse faciliteter huser normalt dokumenter, film eller fotografier, som skal opbevares i længere tid uden at blive nedbrudt eller overhovedet blive påvirket. Klimaet indenfor skal forlænge disse objekters levetid. Den indendørs klima i arkiver varierer afhængigt af, hvilke objekter der opbevares. Det bør nævnes, at et arkiv, i sammenligning med fx et museum, hvor klimaet også skal holdes stabilt, har færre besøgende og normalt også mindre ventilation, dvs. fugtighedsbelastningen er lavere.

For at opnå en sådan lavere fugtighedsbelastning skal man hele året rundt kunne kontrollere opvarmning, afkøling, fugtighed og affugtning samtidigt.

Stål

Inden for mange industrier, hvor der bruges smedestål, opbevares stålruller eller -plader på et lager, inden de sendes ud til kunderne. Ved at sænke den relative fugtighed til 55 % eller derunder, reducerer man drastisk stålets korrosionsrate. Ved at installere en affugter indstillet til 55 % RH sikrer man, at effekten af korrosionen bliver holdt på et minimum. Som konsekvens heraf kan temperaturen på lageret variere i løbet af året, men eftersom RH altid holdes under 55 %, er temperaturfaktoren ubetydelig.

Få den rette luftfugtighed i dit arkiv/opbevaringsrum


Træ

Produkter af træ kan let blive nedbrudt eller angrebet af svampevækst ved en høj fugtighed i omgivelserne. Det er vigtigt at holde denne luftfugtighed lav, idet indholdet af fugt i træpladerne, -plankerne, tømmeret eller papiret har en direkte relation til indholdet af fugt i den omgivende luft.

For mere information om køling med befugtning i dit arkiv eller opbevaringsrum, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Brug for at høre mere om befugtning i arkiv og lager?

Andre brancher, hvor Condair styrer luftfugtigheden...

Fordele med befugtning i elektronikproduktioner:

 • Nøjagtig styring af luftfugtigheden
 • Reducering af statisk elektricitet (ESD)
 • Store energibesparelser med evaporativ køling
 • Meget kort tilbagebetalingstid, ofte under 2 år
 • Sikrer overholdelse af produkttolerancerne
 • Øget velbefindende for produktionsmedarbejderne

Referencer inden for elektronik:

 • - Terma, Danmark
 • - Vestas, Danmark
 • - Bang & Olufsen, Danmark
 • - Kamstrup, Danmark
 • - Flextronics, Danmark
 • - BB Electronics, Danmark
 • - DEIF, Danmark
 • - NECAS, Danmark
 • - Dynaudio, Danmark