Befugtning til møbler og trægulve

Køling med befugtning reducerer statisk elektricitet

Folk, der arbejder med træ såsom møbler, skabe og gulve møder ofte produktfejl forårsaget af tør luft. Disse produktfejl kan omfatte vridning, krympning og andre problemer med størrelsesforhold i forbindelse med maling, efterbehandling og limning, og endvidere en række problemer relateret til statisk elektricitet.

Træ giver komfort

Trægulve og -møbler er robuste og holdbare, når de er i et miljø, hvor fugten holdes under kontrol. Træ er værdsat for sin smukke og behagelige overflade. Der er forskellige typer af træ med forskellige farver, strukturer, overflader og dufte. Træ med oliebehandlede overflader er særligt allergivenlige, idet de næsten ikke har nogen statisk ladning. Sidst, men ikke mindst, er træ miljøvenligt at producere og bortskaffe. Gennem hele sin livscyklus har træ en positiv indflydelse på vores miljø og på beskyttelsen af vores klima.

Fordele med befugtning af møbler og trægulve:

  • Reduktion af størrelsesændringer af træet
  • Reduktion af problemer med limning og laminering
  • Eliminering af problemer med maskiner til træforarbejdning
  • Forbedret produktkvalitet
  • Fjernelse af statisk elektricitet
  • Reduceret sygefravær

Udvidelse og sammentrækning af træ

Transport af vand sker hovedsageligt langs med den tidligere vækstretning. Træet udvider sig vinkelret herpå. Træets ændrede form beror på typen af træ, mængden af rørformede celler, årringenes placering og fibrenes retning. Ændring i from er mest udtalt i bøgetræ, og mindst i fyrretræ. Når større overflader og større mængder af træprodukter skal produceres, limes træet sammen, idet nogle meget nøjagtige regler følges. Dette er den eneste måde, man kan minimere træets udvidelse og sammentrækning.

Luftens behov for fugt

Om vinteren bliver de temperaturen udenfor meget lav i løbet af nogle uger eller nogle måneder. På denne tid af året anvender man opvarmning og ventilation inden døre. Ved opvarmningen af den kolde luft udefra reduceres den relative luftfugtighed markant. Luftens mætningsbehov vokser i tilsvarende grad og ”fodres” af det hygroskopiske træ i bl.a. parketgulve og møbler. Træet tørrer ud og trækker sig sammen. Især i rum, som ikke får befugtning fra madlavning, brusebade eller tørring af vasketøj, er denne effekt tydelig. Potteplanter, hvorfra der fordamper luft, kan i et vist omfang befugte luften. For at modvirke udvidelse og sammentrækning af trægulve og -møbler bør der sikres en optimalt afbalanceret relativ luftfugtighed. Om vinteren kan dette opnås gennem befugtning af luften.

Vil du vide mere om befugtning i møbel- og gulvproduktion?

Levende træ

Bjerg-bakketidslen er afhængig af fugtigheden i luften. Deres store blomster lukker sig om natten eller ved høj luftfugtighed inden et uvejr. Dette er grunden til, at de også er kendt som ”vejrtidsler”. Træ til byggeri, som engang har været levende træ, reagerer ligeledes på luftens fugtighed. Træer er afhængigt af et optimalt system til transport af vand for at kunne vokse. Deres næringsstoffer opløses i vand. Vandet transporteres i særlige rørformede celler gennem rødderne op i stammen og ud til bladene, hvor det fordamper.

Nu om dage tørres træ normalt i tørrekamre ved op til 60°C, før det er klar til forarbejdning. Herefter kan det blive savet ud, afhøvlet og pudset. Også efter at træet er blevet behandlet, er det gennemtrukket af rørformede celler. På dette stadie er disse celler mere eller mindre tomme, og cellevæggene er tørret ud. Hvis de kommer i kontakt med vand, absorberer de det, og cellevæggene udvider sig.

Træ absorberer fugt fra luften på samme måde. Dette fænomen kaldes hygroskopi. Afhængigt af den relative luftfugtighed og temperatur etableres en intern fugtighedsgrad i træet. Ved 20°C er træets fugtighed 1/5 af den relative luftfugtighed. 9% træfugtighed ved 50 % relativ luftfugtighed, 10,5 % træfugtighed ved 60 % relativ luftfugtighed.

Sammentrækningsskader

Finér er den mest følsomme form for træ. Træstykkerne er kun mellem 0,5 og 8 mm tykke og reagerer derfor særlig kraftigt på skiftende luftfugtighed. Områder, hvor der opbevares finér, bliver således kunstigt befugtede om vinteren. Der kan forekomme brede revner I møbler i årets løb som følge af skiftet fra tør til fugtig luft. Det er derfor tilrådeligt at overveje aktiv befugtning af luften, især i det kolde, tørre vinterhalvår.

For mere information om befugtning i din møbel- og gulvproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andre brancher, hvor Condair styrer luftfugtigheden...