Kirkerummets luftfugtighed optimeres for orgel og inventar i Munkebjerg Kirke

Kontrolleret luftfugtighed bevarer instrumenter og inventar

Siden 2012 har Condair været en vigtig samarbejdspartner for Munkebjerg Kirke. Condair har leveret og servicerer nu befugtningsanlægget, der sikrer kirkerummets korrekte luftfugtighed og optimale forhold for instrumenter og inventar. Munkebjerg Kirke er fuldt ud tilfredse med dette samarbejde og forventer at det vil fortsætte i mange år.

Befugtning sikrer forholdene i uisoleret kirke

”Den rustikke Munkebjerg Kirke er bygget i 1961 overvejende i materialer som beton og mursten. Den type byggeri er fattig på materialer, som kan opsuge og afgive fugt, hvorfor luftfugtighedsprocenten i et sådant rum får en ganske voldsom variation med årstidernes skiften. Da kirken stort set er uisoleret, betyder det, at man om vinteren varmer op på tør udendørsluft, så luftfugtigheden nemt kan komme helt ned på 20 %. Det er der ingen instrumenter eller inventar af træ, der har det godt med. Endvidere skal man i den forbindelse huske, at orgelbyggerens eventuelle garantiforpligtelser over for orglet bortfalder, hvis luftfugtigheden ligger uden for intervallet 50-70 %.

Korrekt luftfugtighed igennem langvarigt samarbejde

Efter forskellige løsninger valgte man først i 80’erne at installere et befugtningsanlæg i kirken. Vi bruger nu det tredje anlæg fra Condair, og i 2012 valgte vi også Condair som serviceleverandør. Vi er fuldt tilfredse med det. Driftssikkerheden har stort set været upåklagelig, og ved de få problemer, der har været, har Condair leveret en fin service ved at sende en mand med det samme.”

Organist, Munkebjerg Kirke

Michael J. Thomsen

Download casen her 
Korrekt luftfugtighed til Munkebjerg kirke
Befugtning og korrekt luftfugtighed sikrer orgler og inventar i kirker

Condair styrer luftfugtigheden i kirker og mange andre steder...