Korrekt og kontrollerbar befugtning i Odense Domkirke

Et befugtningsanlæg fra Condair sikrer optimale forhold for inventaret i Odense Domkirke ved at sørge for, at kirkerummet har en korrekt og konstant befugtning.

Korrekt luftfugtighed giver optimale forhold for Odense Domkirkes orgler

Odense Domkirke mener det har været den helt rigtige investering - både på lang sigt,
men også for den daglige vedligeholdelse. For tonerne og klangen fra kirkens orgler har det stor betydning, at både befugtningen og temperaturen er konstant og korrekt. Kirkens organister er yderst tilfredse med disse forhold. Især for Claus Bergs gyldne altertavle fra først i 1500-tallet og for kirkens hovedorgel, hvor orgelfacaden er fra 1752, er det af yderste vigtighed at befugtningen i kirkerummet er i orden.

Stabil luftfugtighed reducerer udgifter til reparationer af kirke og inventar

I den daglige vedligeholdelse med det øvrige kirkeinventar og bygningerne er det også af uvurderlig betydning, at befugtningsprocenten er konstant. Det betyder meget for økonomien, at kirken kan vedligeholde i stedet for at reparere. Det hjælper Condairs anlæg med - det måler selv luftfugtigheden og kører om natten, så det er uden gener for de mange arrangementer i kirken. Condair servicerer anlægget, og ringer selv og aftaler tid for eftersyn. Odense Domkirke er meget tilfredse med denne løsning, da de slipper for at bruge tid på at huske på disse eftersyn.

"I forbindelse med den daglige vedligeholdelse, samt en langsigtet bevaring af de kulturhistoriske værdier vi omgiver os med i Odense Domkirke, er det helt fundamentalt, at vi har en konstant luftfugtighed i kirkerummet."

Kirketjener, Odense Domkirke

Poul Jørgensen

Download casen her 
Affugtning og fugtkontrol til Odense Domkirke
Affugtning sikrer Odense Domkirkes inventar

Condair affugter og befugter kirker og mange andre steder...