Luftfugtighed og temperatur er altafgørende for kirkens orgel

Kirkernes orgel og meget fintfølende orgelpiber vil komme ud af stemning, hvis temperaturen i kirkerummene ikke er konstant. Desuden kan orglerne få funktionsproblemer, hvis luftfugtigheden ikke holdes mellem 45% og 70%.

Stabil luftfugtighed er essentiel for orglers bevarelse

En god kirkeoplevelse for kirkegængerne hænger naturligvis sammen med en god lyd
oplevelse af tonerne fra kirkens orgel. Kirkens orgel er essentielt for kirkens arrangementer, og vedligeholdelse af orglet er en vigtig, daglig opgave i kirken.

Derfor betragtes installationen af en Condair-befugter i dag som en meget nødvendig
foranstaltning, hvis man vil slippe for at skulle sende bud efter en orgelbygger i tide og utide. I den forbindelse er det værd at vide, at orgelbyggerens eventuelle garantiforpligtelser over for orglet bortfalder, hvis fugtighedsprocenten ikke holdes inden for førnævnte interval.

Befugtning skaber optimale forhold for inventaret i kirkerne

Ændringen af fugtigheden i træværk, maling og lak kan forårsage ødelæggelser. Disse materialer er meget fugtfølsomme, hygroskopiske, og vil derfor optage eller afgive fugtighed og dermed ændre volumen. Det kan få malingen til at krakelere og træet til at slå revner. Dette kan også blive et problem i et pibeorgel. Her kan for lav eller for høj luftfugtighed få konsekvenser for orglets funktion. Løsningen kan være et brugervenligt
befugtningssystem, som sikrer at luften hele tiden får tilført den nødvendige fugtmængde og derved skaber et behageligt og bevarende klima både for orgler, kunst og mennesker.

"For lav eller for høj luftfugtighed kan få konsekvenser for orglets funktion. Ethvert musikinstrument p��virkes af de klimatiske forhold, det står i. De fleste pianister kender fænomenet, at et klaver, som stemmes én gang årligt, stemmer dårligt på den årstid, der er ”modsat”. Indeklimaet har 2 væsentlige faktorer: temperatur og luftfugtighed."

Orgelkonsulent, Danske Orgelkonsulenter (og bachelor i fysik)

Michael J. Thomsen

Download casen her 
Korrekt luftfugtighed sikrer orglernes klang i kirker
Luftfugtigheden er vigtig for bevaring af orgler i kirker

Condair sørger for optimal luftfugtighed for orgler og mange andre steder...