Fjern overskudsvarme med evaporativ køling

I produktioner med overskudsvarme kan du få massive energibesparelser med evaporativ køling. Ofte er energibesparelsen så stor, at tilbagebetalingstiden på en investering i et Condair luftbefugtningssystem er på under 2 år. Overskudsvarme og tør luft opstår i produktionsprocesser hvor maskiner og produkter udvikler varme, som virksomheder som regel forsøger at ventilere sig ud af med tør luft, dårligt indeklima og højt energiforbrug til følge. 
Kontakt os på +45 87 88 21 00 for at høre, hvordan din produktion eller dit lokale kan reducere sine kølingsomkostninger med evaporativ køling.

Køling med vandforstøvning til industrien

Vi skræddersyr energibesparende løsninger med evaporativ køling for en række brancher. Vores kunder er især at finde inden for elektronik, plast, emballage, trykkeri, metal, tekstil, fødevarer og træ. Da kølekonceptet stadig er relativt nyt, er potentialet også uudforsket. Vi har mange års solid erfaring med befugtningsløsninger til industrien, og befugtning som kølekoncept bliver stadig mere udbredt.

  Evaporativ køling udbredes som kølekoncept

  Normalt køler og befugter vi indendørs, men vi står også bag verdens største udendørs køleanlæg på bedepladsen Medina i Saudi Arabien. Vores køle- og befugtningsanlæg er installeret i specialdesignede parasoller, og vi sænker temperaturen i området med op mod 10 C°. 

  Se nedenfor hvor meget energi vi har sparet en lang række virksomheder i forskellige brancher for.

  Befugtning i produktionen kan fjerne overskudsvarme

  Energioptimerende reducering af overskudsvarme med evaporativ køling

  Reducering af overskudsvarme med luftbefugtning til mange brancher

  Evaporativ køling bruges i en lang række brancher...