Vælg den rigtige affugtningsløsning

Affugtning - vælg den rigtige affugtningsløsning

Få det rette indeklima med korrekt luftfugtighed

For høj luftfugtighed er skadelig for mennesker, maskiner og bygninger. Vi har specialiseret os i at styre luftfugtigheden, så du altid er sikret det rette indeklima på din arbejdsplads. Hvad luftfugtigheden skal ligge på, afhænger af forskellige forhold.

Affugtning sænker luftfugtigheden

Dit indeklimas fugtighed vil i høj grad være bestemt af, hvordan udeklimaet er. Dog påvirkes dit indeklima også af processer, mennesker og maskiner som kan tilføre fugt og varme til luften. Mange produktioner er afhængige af en bestemt luftfugtighed for at undgå maskinstop og andre driftsproblemer. Det kan koste dyrt, hvis du ikke har styr på fugtmiljøet i dine produktionslokaler, så du hverken har det for fugtigt eller for tørt.

Hvad er den bedste måde at affugte luft på og få fugtkontrol?

Det er helt afgørende, at du vælger den rigtige tørremetode til dit behov for at sænke fugtniveauet og opnå den nødvendige fugtkontrol. Den metode inden for affugtning, som hedder adsorptionstørring, er en anerkendt fremgangsmåde med mange fordele. Adsorptionstørring baserer sig på naturlige processer og skaber med fornuftige investeringer en effektiv og økonomisk drift med et minimum af vedligehold.

Tørreprocesser som skal gennemføres ved mætningstryk under 10 mbar (dvs. under 45 °C og 10 % RF, under 20 °C og 45 % RF, under 12 °C og 75 % RF eller under 18 °C og 95 % RF) kan på teknisk forsvarlig basis kun gennemføres ved hjælp af adsorptionstørring. 

Brug for vejledning til at vælge den rigtige affugtningsløsning?

Hvornår er der typisk størst behov for affugtning og tørring?

Mange produktioner oplever, at deres fremstillingsprocesser er mere effektive i løbet af vinterhalvåret i forhold til produktdimensionernes ensartethed. Det kan skyldes, at luftfugtigheden er meget lavere om vinteren end om sommeren, og derfor kan disse produktioner have behov for at sikre et konstant, lavt vandindhold i luften for at give produktionsprocesserne optimale vilkår. Et tørreanlæg kan med adsorptionsaffugtning sikre et stabilt indeklima uden en for høj luftfugtighed.

For høj luftfugtighed og korrosion forhindres med fugtkontrol

Rust begynder at opstå ved for høj luftfugtighed fra omkring 60 % RF. Derfor kan rustangreb forhindres ved at kontrollere fugtniveauet - vi anbefaler under 50 % RF, hvor korrosion ophører. Du kan tilføre varme for at bringe den relative luftfugtighed ned. Det er en dyr løsning, som giver et ubehageligt indeklima. Den mest effektive metode er at affugte luften og dermed skabe et miljø som hindrer korrosion. Affugtning giver desuden den økonomiske fordel at en given bygning ikke behøver at være velisoleret, da en løsning med affugtning ikke er afhængig af temperaturen.

Hvilken affugter skal du vælge til dit projekt?

Vi har et bredt produktudvalg og kan rådgive dig til den bedste løsning til netop dit projekt og dine behov. Du kan se mere om vores sortiment inden for affugtere, eller du kan kontakte os direkte på telefon + 45 87 88 21 00

Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning 

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...