Undgå problemer med statisk elektricitet med den rette luftfugtighed

Statisk elektricitet giver produktionsproblemer på grund af for lav luftfugtighed

Hvad er statisk elektricitet?

Stød og gnister forårsaget af statisk elektricitet opstår oftest ved at to emner gnider mod hinanden og derved skaber friktion. For at friktionen kan skabe en statisk ladning skal den relative luftfugtighed være under 40 %, hvilket er tilfældet i mange produktionsmiljøer. Fænomenet er også kendt som ESD (electro static discharge).

Hvis vandindholdet i luften er højt nok, vil det sænke overfladeresistensen for gulve, tæpper, bordmåtter osv. ved at lade våde partikler skabe en svagt ledende film over en ellers isolerende overflade. Hvis den relative luftfugtighed derimod falder til under 40 %, forsvinder dette gunstige fænomen og derfor går tør luft hånd i hånd med statisk elektricitet.

Når luften er tør, bliver den en del af den elektrostatiske opbygningsmekanisme, hver gang der er en luftbevægelse over en isoleret overflade, fx i form af ventilation/aircondition. En stor del af problemet opstår når personale bevæger sig i tørre produktionslokaler og derved oplades ved selv små bevægelser. Når personen kommer i kontakt med arbejdsborde og komponenter, vil vedkommende oplades, hvorved skaderne opstår.

Hvordan kan produktioner undgå statisk elektricitet?

Den rette luftfugtighed er essentiel for at afhjælpe statisk elektricitet. Særlige forholdsregler omkring gulve og beklædning ændrer ikke på vandindholdet i luften. Den rette luftfugtighed øger ligeledes effekten af anti-statisk og ioniseringsudstyr til at sprede de elektrostatiske ladninger. Derfor er luftbefugtning almindeligt udbredt som en meget effektiv metode til at undgå, at der opbygges statisk elektricitet i produktionsmiljøer.

Ved at sørge for at luftfugtigheden i produktionen holder sig på 60 % fungerer luftens vandindhold som en naturlig elektrisk leder, som afleder eventuel statisk ladning. Ved en relativ luftfugtighed på 40-60 % opbygges der stadig statisk elektricitet, men ved et lavt niveau, fordi elektriciteten afledes gennem luftens fugtindhold. Derfor anbefales det at holde luftfugtigheden over 60 % for at sikre, at der ikke opbygges statisk elektricitet.

Hvilke problemer giver elektrisk opladning i produktionen?

I de kolde måneder af året opstår der især problemer med statisk elektricitet. Specielt i produktionsmiljøer som fx elektronik- og plastindustrien giver elektrisk opladning uoverskuelige produktionsproblemer, men problemer er ligeledes udbredte hos emballage-, trykkeri-, papir-, tekstil-, bil- og medicinalindustrien.

Mennesker mærker først elektrisk stød ved 3.000 volt, men mange elektriske komponenter er beskadigede ved bare 500 volt. Derfor er elektronikproduktioner særligt følsomme over for en for lav luftfugtighed. Det er ikke blot af hensyn til de medarbejdere, som skal opholde sig i produktionen, men af produktionsmæssige årsager. Plastproduktioner oplever problemer med statisk elektricitet i form af blandt andet dimensionsændringer og hyppige maskinstop.

Opbygning af statisk elektricitet medfører ofte et fald i produktiviteten, reducerer produktkvaliteten, medfører alvorlige sikkerhedsproblemer for personalet i form af ukontrollerede gnister samt skader på udstyr, særligt elektronik og printkort.

Hvad er den rigtige luftfugtighed i min produktion?

Vi kunne naturligvis komme med en standardiseret anbefaling ud fra de retningslinjer vi har gennemgået i denne artikel. Det er dog vigtigt, at du som produktionsansvarlig får individuel rådgivning der tager hensyn til dine produktionsforhold og eventuelle mikro-klimaer med ændret luftfugtighed omkring visse maskiner. Derfor tilbyder vi at en af vores eksperter inden for luftbefugtning besøger dine produktionsfaciliteter for at give dig det bedste løsningsforslag.

Fordele ved at bruge Condairs befugtningsanlæg til fjernelse af statisk elektricitet:

  • Omfattende erfaring fra mange fremstillingsvirksomheder i hele verden 
  • Omfattende produktudvalg, som præcist opfylder behovene i det enkelte projekt 
  • Øget produktionseffektivitet og mindre maskinstilstandstid 
  • Befugtningsanlæg med lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger 
  • Løsninger, der ikke kræver meget vedligeholdelse, således at behovet for løbende service reduceres 
  • Omfattende service med hensyn til rådgivning, udformning, levering, installation, idriftsættelse og levering af reservedele 

Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning