Testresultat: Du har ingen eller få symptomer på et dårligt indeklima

Dine testsvar giver ingen indikation på, at dit indeklima og luftfugtighed udgør en fare for dit helbred. 

Vil du gerne vide mere om luftfugtighed og indeklima?