Anderberg Fugtstyring A/S og ML System A/S
fusionerede i 2013 og skiftede navn
til Condair A/S.
Fortsæt til befugtning i ventilationskanal her
(tidligere Anderberg Fugtstyring)
Fortsæt til befugtning direkte i rum her
(tidligere ML System)