Fortrolighedspolitik Condair Group

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig stor prioritet for styringen af Condair. Brugen af Condairs internetsider og Condairs datterselskabers hjemmeside er mulig uden nogen angivelse af personoplysninger; Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovligt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandling af personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til et registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler gældende for Condair. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Condair har som regulator implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via vores hjemmesider. Imidlertid kan internetbaserede datatransmissioner principielt have sikkerhedsgab, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne årsag er ethver registreret fri til at overføre personlige data til os via alternative midler f.eks. pr. telefon.

Her finder du Condairs fortrolighedspolitik vedrørende datalagring..

Her finder du Condairs fortrolighedspolitik vedrørende datalagring.1. Definitioner

Datasikkerhedserklæringen fra Condair er baseret på de betingelser, som den europæiske lovgiver har anvendt til vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende udtryk:

a) Personlige data

Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registrerede"). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

b) Registreret

Registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver handling eller et sæt aktiviteter, der udføres på personlige data eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) Profilering 

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen 

Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de særlige kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivning.

h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne offentliggøres, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere; Behandling af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke 

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredes ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

Condair Group AG
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
Telefon: +41 55 416 61 11
E-mail: info@condair.com
Hjemmeside: www.condair-group.com

Alle datterselskaber er opført på vores hjemmeside: www.condair-group.com/company-information/

3. Navn og adresse på databeskyttelsesansvarlig 

Den databeskyttelsesansvarlige for controlleren er:

DPO Thomas Fisch
Condair Group AG
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
Telefon: +41 55 416 62 21
E-mail: dpo@condair.com
Hjemmeside: www.condair-group.com

Ethver registreret kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig direkte med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Cookies

Websiderne i Condair bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af cookies kan Condair give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores website-brugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at udnytte vores hjemmeside. Webstedets bruger, der bruger cookies, behøver for eksempel ikke at indtaste adgangsdata hver gang, hjemmesiden bliver besøgt, fordi dette er overtaget af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en online butik. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan dermed permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, vil alle funktioner på vores hjemmeside ikke være helt anvendelige.

5. Indsamling af generelle data og oplysninger

Condairs hjemmesider indsamler en række generelle data og informationer, når en registreret eller automatiseret system besøger hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de browsertyper og -versioner, der bruges (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangssystem når vores hjemmeside (såkaldte henvisere), (4) undersider, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker Condair ikke konklusioner om den registrerede. Snarere er disse oplysninger nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt dets annoncering, (3) sikre vores langsigtede levedygtighed i vores informationsteknologisystemer og hjemmesideteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Condair anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personoplysninger, der leveres af en registreret.

6. Abonnement på vores nyhedsbreve

På Condairs websites får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den inputs mask, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der sendes, såvel som hvornår nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

Condair informerer sine kunder og forretningspartnere regelmæssigt ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev må kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail adresse og (2) den registrerede registrerer sig nyhedsbrevet. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mail adresse, der registreres af en registreret efter tilmelding til nyhedsbrevet af juridiske grunde i dobbeltindmeldingsproceduren. Denne bekræftelses e-mail bruges til at bevise, om ejeren af e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under registreringen til nyhedsbrevet opbevarer vi også IP-adressen til det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og bruges af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af e-mail-adressen til et registreret på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den juridiske beskyttelse af den registeransvarlige.

De personoplysninger, der indsamles som led i en registrering til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet informeres via e-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller en registrering, da dette kunne være tilfældet i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der vil ikke blive overført personlige data indsamlet af nyhedsbrevet til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til afsendelse af nyhedsbrevet, kan tilbagekaldes til enhver tid. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllerens hjemmeside eller at formidle dette til controlleren på en anden måde.

7. Nyhedsbrevsporing

Nyhedsbreve til Condair indeholder såkaldte sporingspixel. En sporingspixel er en miniature grafik indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og analyse. Dette giver mulighed for en statistisk analyse af succes eller svigt i online marketingkampagner. Baseret på den integrerede sporingspixel kan Condair se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen blev åbnet af registrerede.

Sådanne personoplysninger indsamlet i sporingspixelerne indeholdt i nyhedsbreve opbevares og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet samt at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. De registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive særskilte samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbeltoptagelsesproceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af controlleren. Condair ser automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Condairs hjemmesider indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte elektroniske mail (e-mail adresse). Hvis en registreret kontakter kontroleren via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data, der sendes af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der transmitteres frivilligt af en registret til den registeransvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for behandlingen af data, eller i henhold til den gældende lovgivning af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere, som den registeransvarlige er underlagt til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovkrav.

10. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse 

Hver registret skal have ret til at få bekendtgørelse fra den registeransvarlige om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

b) Adgangsret

Hver registret skal have ret til at få gratis information fra den registeransvarlige om hans eller hendes personoplysninger, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • De pågældende personoplysninger
  • Modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, navnlig modtagere i      tredjelande eller internationale organisationer
  • Hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, de          kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode
  • Eksistensen af retten til at anmode registratoren om at rette eller slette personoplysninger eller begrænse behandlingen af        personoplysninger vedrørende den registrerede eller gøre indsigelse mod denne behandling
  • Eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • Hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde
  • Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, der henvises til i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i        hvert fald i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger om den pågældende logik samt betydningen og de forventede                  konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne adgangsret, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til berigtigelse 

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hver registret har ret til at den registeransvarlige sletter personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde              behandlet.
  • Den registrerede tilbagekalder samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt a), i GDPR eller    punkt a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til forarbejdning.
  • Den registrerede modsætter sig behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overvejende                      berettigede grunde til forarbejdningen, eller den registrerede modsætter behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovpligtig forpligtelse i EU- eller medlemsstatslov, som den                        registeransvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, jf. Artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og en registreret ønsker at kræve sletning af personoplysninger, der er opbevaret af Condair, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. En medarbejder hos Condair skal straks sørge for, at sletningsanmodningen overholdes.

Når controlleren har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og gennemførelsesomkostningerne tage rimelige skridt. Herunder tekniske foranstaltninger, til at informere andre controllere, der behandler de personlige data, som den registrerede har anmodet om sletning af, så andre controllere kan slette eventuelle links, kopiering eller replikering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos Condair vil i de enkelte tilfælde arrangere de nødvendige foranstaltninger.

e) Ret til begrænsning af behandling 

Hver registret skal have ret til at få fra den registeransvarlige begrænsning af behandling, hvis et af følgende gælder:

 • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsningen af ​​deres anvendelse i stedet.
 • Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verificeringen af, om den registeransvarlige berettiger begrundelsen for at overskride den registreredes.

Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at begære begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er opbevaret af Condair, kan han eller hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Medarbejderen i Condair vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataoverførbarhed

Hver registrerede skal have ret til at få de personoplysninger, som den europæiske lovgiver har fået tildelt, til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt a), i GDPR eller punkt a i GDPR's artikel 9, stk. 2, eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, punkt b), og behandlingen foregår automatisk, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave udført af almen interesse eller i udøvelsen af den officielle myndighed, der er betroet den registeransvarlige.

Ved udøvelsen af hans eller hendes ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få personoplysninger, der overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke negativt påvirker andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataoverførbarhed kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Condair.

g) Ret til indsigelse

Hver registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på punkt (e) eller punkt (f), af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Condair skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retlige krav .

Hvis Condair behandler personoplysninger til direkte markedsføring, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gøre indsigelse til Condair om behandlingen til direkte markedsføring, vil Condair ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Endvidere har den registrerede ret af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende Condair for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, af GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave udført af hensyn til almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Condair. Derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF at anvende hans eller hendes ret til indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hver registret har ret til gennem den europæiske lovgiver ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen; (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som ligeledes ligger ned passende foranstaltninger for at beskytte det registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes eksplicitte samtykke.

Hvis afgørelsen; (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes eksplicitte samtykke, skal Condair iværksætte passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, for at udtrykke sit synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han / hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Condair.

i) Ret til at inddrage samtykke om databeskyttelse

Hver registrerede skal have ret til at give sit samtykke til behandling af hans eller hendes personlige oplysninger til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han / hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Condair.

11. Databeskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den registeransvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på behandling af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter pr. e-mail eller ved hjælp af en webformular på hjemmesiden til controlleren. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indleverede data blive lagret med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis ansøgeren ikke har indgået en ansættelseskontrakt med ansøgeren, bliver ansøgningsdokumenterne automatisk slettet to måneder efter meddelelsen af afslaget, forudsat at regulatorens øvrige legitime interesser ikke er i modstrid med sletningen. Andre legitime interesser i dette forhold er f.eks. en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

12. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelsen af private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor udenfor USA eller Canada, er controlleren Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Ved hvert besøg på én af de enkelte sider på denne internetside, som styres af controlleren, og i hvilken en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) blev integreret, er webbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebooks plug-ins kan fås under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og for hele besøgets varighed på vores internetsted samt hvilken specifik underside på vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebookkomponenten og er forbundet med den registreredes Facebookkonto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebookknapper, der er integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen "Like" eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registrerede personlige Facebookbrugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebookkomponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af besøget på vores hjemmeside. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan formidling af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af deres Facebookkonto, før der oprettes et besøg på vores hjemmeside.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Derudover forklares der, hvilke opsætningsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at muliggøre fjernelse af dataoverførsel til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at forhindre en dataoverførsel til Facebook.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvende og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På vores hjemmesider har controlleren integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websites. En webanalyseservice indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside blev set. Webanalyser anvendes hovedsageligt til optimering af et websted og for at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalysen via Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne ansøgning forkortes IP-adressen til den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de åbner vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af vores hjemmeside og at levere onlinerapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores internetside for os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert beøsg på en af de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, vil internetbrowseren på datateknologisystemet automatisk indsende data via Google Analytics komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og derefter oprette kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside vil sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan som ovenfor nævnt forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod en samling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af denne hjemmeside, samt behandlingen af disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede hente en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider må ikke overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsesprogrammerne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis datasystemets informationsteknologi system senere slettes, formateres eller installeres igen, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af browserenhederne.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

14. Databeskyttelsesbestemmer om anveldelse og brug af Google+

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google+ knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt møderum på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Google+ tillader brugere af det sociale netværk at inkludere oprettelsen af private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Virksomheden på Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af controlleren, og hvor en Google+ knap er integreret, downloader internetbrowseren i datateknologikommunikationssystemet automatisk en visning af den tilsvarende Google+ knappen til Google gennem den respektive Google+ knapkomponent. I løbet af denne tekniske procedure bliver Google gjort opmærksom på hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige under https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Google+, genkender Google ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og for hele varigheden af hans eller hendes ophold på vores websted, hvilke specifikke undersider af vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen, og Google matcher dette med den respektive Google+ konto, der er knyttet til den registrerede.

Hvis den registrerede klikker på Google+ knappen integreret på vores hjemmeside og dermed giver en anbefaling på Google+ 1, tildeler Google disse oplysninger til den personlige Google+ brugerkonto for den registrerede og gemmer personoplysningerne. Google gemmer den anbefalede Google+ 1-anbefaling fra den registrerede, som gør den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med de vilkår, der er accepteret af den registrerede i denne henseende. Derefter gemmes en Google+ 1-anbefaling fra den registrerede på denne hjemmeside sammen med andre personlige data, som f.eks. Google+ kontonavnet, der bruges af den registrerede og det lagrede billede og behandles på andre Googletjenester, såsom søgemaskineresultater fra Google søgemaskinen, den registrerede Googlekonto eller andre steder, f.eks på internetsider eller i forhold til reklamer. Google kan også forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer yderligere disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ knappen modtager Google oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside er logget ind på Google+. Dette sker uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på knappen Google+.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan han eller hun forhindre sådan overførsel ved at logge ud af hans Google+ konto, før han besøger vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/. Flere henvisninger fra Google om Google +1 knappen kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Databeskyttelsesbestemmer om anvendelse og brug af Google AdSense

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, der tillader placering af reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder for at matche indholdet på de respektive tredjepartswebsteder. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Selskabet for Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponent er integrationen af annoncer på vores hjemmeside. Google AdSense placerer en cookie på det registrerede informationsteknologisystem. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Alphabet Inc. i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google AdSense-komponent er integreret i, vil internetbrowseren på informationsteknologisystemet hos den registrerede automatisk indsende data via Google AdSense-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Alfabet Inc. I løbet af denne tekniske procedure opnår virksomheden Alphabet Inc. viden om personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som tjener Alfabet Inc., blandt andet for at forstå brugernes oprindelse og klik og derefter oprette kommissionsopgørelser.

Den registrerede kan som ovenfor nævnt forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Alphabet Inc. indstiller en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Alphabet Inc., til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden bruger Google AdSense også såkaldte sporingspixel. En sporingspixel er en miniature grafik, der er indlejret i websider for at muliggøre en logfilsoptagelse og en logfilsanalyse, hvorigennem en statistisk analyse kan udføres. Baseret på de indlejrede sporingspixler kan Alphabet Inc. bestemme, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret og hvilke links, der blev klikket på af den registrerede. Sporingspunkter tjener blandt andet til at analysere strømmen af besøgende på et websted.

Gennem Google AdSense overføres personlige data og oplysninger, som også indeholder IP-adressen, og som er nødvendige for indsamling og bogføring af de viste annoncer til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger lagres og behandles i USA. Alfabetet Inc. kan videregive de indsamlede personoplysninger via denne tekniske procedure til tredjepart.

Google AdSense forklares yderligere på nedenstående link: https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af LinkedIn

Controlleren har integrerede komponenter fra LinkedIn Corporation på denne hjemmeside. LinkedIn er et webbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugerne at få eksisterende forretningsforbindelser til at forbinde og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer i mere end 200 lande bruger LinkedIn. Således er LinkedIn i øjeblikket den største platform for forretningskontakter og et af de mest besøgte websteder i verden.

Operationsselskabet for LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For privatlivets fred er det uden for USA, LinkedIn Ireland, spørgsmål om privatlivspolitik, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne internetside, som drives af controlleren, og som en LinkedIn-komponent (LinkedIn plug-in) er integreret med, er internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende LinkedIn-komponent i LinkedIn. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plugin'et kan fås under https://developer.linkedin.com/plugins. I løbet af denne tekniske procedure får LinkedIn viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på LinkedIn, registrerer LinkedIn ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede - og for hele opholdets varighed på vores internetside - hvilken specifik underside på vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via LinkedIn-komponenten og er knyttet til den pågældende registreredes LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en af LinkedIn-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

LinkedIn modtager information via LinkedIn-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på LinkedIn på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside. Dette sker uanset, om personen klikker på LinkedIn-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til LinkedIn ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge ud fra sin LinkedIn-konto, før der oprettes ent besøg til vores hjemmeside.

LinkedIn giver under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mulighed for at afmelde e-mail meddelelser, sms-beskeder og målrettede annoncer samt evnen til at administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også filialer som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame. Indstillingen af sådanne cookies kan afvises under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Den gældende privatlivspolitik for LinkedIn er tilgængelig under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy er tilgængelig under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i YouTube. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at udgive videoklip og andre brugere gratis adgang, hvilket også giver gratis visning, gennemgang og kommentar til dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle slags videoer, så du kan få adgang til både hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

Virksomheden på YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) blev integreret, bliver internetbrowseren på datateknologiens systeminformationssystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere informationer om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/en/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert besøg på en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles til den pågældende YouTube-konto for den registrerede.

YouTube og Google modtager information via den YouTube-komponent, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for besøget på vores hjemmeside er logget ind på YouTube; Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger af sin egen YouTube-konto, før der foretages et besøg på vores hjemmeside.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, der findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.

18. Retsgrundlag for behandlingen af data

Artikel 6, stk. (1) punkt a) i GDPR tjener som retsgrundlag for behandlingsaktiviterer, for hvilke vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet for eksempel, når behandling er nødvendig for levering af varer eller levering af anden tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, punkt b) i GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af undersøgelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger er nødvendig, som for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. (1), punkt c i GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre fysiske personers livsinteresser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende blev skadet i vores firma, og hans navn, alder, sygeforsikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på artikel 6 , stk (1), punkt d i GDPR. Endelig kan behandlingsaktivitererne være baseret på artikel 6, stk. (1), punkt f i GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandling af aktiviteter, der ikke er omfattet af nogen af ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores virksomhed eller tredjemand forfølger, medmindre interesserne tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder hos den registrerede, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er controllerens klient (Betragtning 47, sætning 2 i GDPR).

19. De legitime interesser, som controlleren eller en tredjepart forfølger

Hvor behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, punkt f i GDPR. er vores legitime interesse at udføre vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærerne.

20. Periode, for hvilken personoplysningerne skal opbevares

Kriterierne for at fastsætte opbevaringsperioden for personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

21. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav; Krav til at indgå kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger; Mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller kan også skyldes kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kunne afsluttes. Inden personoplysninger leveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om udbuddet af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysninger og konsekvenserne af, at de personlige data ikke bliver leveret.

22. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning 

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.


Denne privatlivspolitik er genereret af eksterne databeskyttelsesofficerer i samarbejde med RC GmbH og medie advokater fra WBS-LAW.