Køling giver energibesparelser og fjerner overskudsvarme i plastproduktioner

Køling fjerner overskudsvarme og statisk elektricitet i plastproduktioner

Overskudsvarme, tør luft og dårligt indeklima i plastproduktionen

Ved arbejdet med plastmaterialer produceres en stor mængde overskudsvarme, hvilket ofte skaber et dårligt indeklima for personalet. Mange plastproducenter forsøger at løse problemet med store ventilationsanlæg og nedkøling af luften med et traditionelt køleanlæg. Dette er imidlertid ikke en rentabel løsning, da det koster massevis af energi. Desuden bliver resultatet, at man faktisk udtørrer luften og skaber yderligere produktionsproblemer.

Problemer med statisk elektricitet (ESD) i plastproduktioner

Plastproduktioner og andre inden for plastindustrien som arbejder med plastforarbejdning oplever ofte problemer med statisk elektricitet eller ESD. Problemer med ESD påvirker produktionsflowet negativt. Med Condairs luftbefugtningsanlæg kontrolleres luftfugtigheden året rundt og plastproduktionen undgår problemer som dimensionsændringer, statisk elektricitet, støvproblemer og hyppige maskinstop.

Etablering af et Condair luftbefugtningssystem er en god investering i både produktionseffektivitet, reducering af statisk elektricitet og forbedring af arbejdsmiljø.

Køling med befugtning giver energibesparelser

Et Condair luftbefugtningssystem som fungerer direkte i rummet bruger overskudsenergien, som findes i lokalet og som tidligere er forsøgt fjernet med køling og ventilation. Derfor er det den billigste måde at kontrollere temperatur og fugt i et produktionslokale, klimakammer eller testrum. Som regel tjener investeringen i et evaporativt befugtningsanlæg sig selv hjem inden for et til to år.

Se videoeksempler på befugtning i plastproduktion.

Har du brug for hjælp til befugtning i din plastproduktion?


Fordele for plastproduktioner:

  • Statisk elektricitet (ESD) reduceres
  • Effektiviseret produktion
  • Ensartede produktionsprocesser
  • Færre maskinstop
  • Billigere køling med befugtning
  • Ventilationsbehov sænkes, hvilket sparer energi
  • Mærkbart forbedret indeklima for produktionsmedarbejderne


For mere information om køling og energibesparelser i din plastproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andet godt at vide om statisk elektricitet, køling og energibesparelser...