Træets fugtindhold holdes optimal med luftbefugtning

Luftbefugtning og fugtstyring i træindustrien

Træets fugtindhold opretholdes med luftbefugtning i træproduktionen

En stabil og korrekt luftfugtighed sikrer at der er balance mellem træets fugtindhold og omgivelsernes fugt. Det er væsentligt for en træproduktion at opretholde en konstant luftfugtighed, som modsvarer det fugtindhold som træet der bearbejdes, ofte på 45-55 %. Styringen af luftfugtigheden sikrer træets dimensioner, kvalitet og effektiv produktion.

Luftfugtighed kan være med til at deformere træet

Luftfugtigheden er også med til at påvirke træet volumen. Hvis træfugtigheden stiger, svulmer træet, mens det svinder, hvis træfugtigheden falder.

Deformeringen af træet afhænger af den enkelte træsort. Bøg deformeres mest, mens fyrretræ deformeres mindst. For at undgå og modvirke, at eksempelvis trægulve og møbler svulmer op, svinder ind og misdannes, er det vigtigt at have en så jævn luftfugtighed som muligt. Det gælder særligt om vinteren, hvor problemet kan afhjælpes ved brug af luftbefugtning.

Forbedret produktion med luftbefugtning i træindustrien

Optimal produktion kræver optimale forhold. Især træ som er et levende materiale har brug for et stabilt indeklima med en konstant luftfugtighed. Derfor er det nødvendigt for træindustrien at have en professionel samarbejdspartner. Condair ønsker at sikre, at træindustrien har optimale produktionsforhold, og derfor har vi tæt dialog med vores kunder om luftbefugtning i træindustrien for at sikre, at vores produkter lever op til træindustriens krav. Luftfugtighed er fortsat vigtigt for træ som færdigt materiale i form af trægulve og træmøbler i hele produktets levetid.

Fordele med befugtning for træindustrien:

  • Træets dimensioner bevares
  • Effektiv produktion
  • Ensartet kvalitet for slutbrugeren
  • Færre maskinstop
  • Længere levetid på værktøj
  • Optimalt arbejdsklima


Færre driftsstop i træproduktionen med luftbefugtning

Når din produktion har en kontrolleret luftfugtighed året rundt styret af et professionelt luftbefugtningsanlæg, kan du undgå en række produktionsproblemer som er almindelige i træproduktioner.

Træindustrien oplever ofte problemer med udtørring, ender der splitter, sprækker og revner i træet, støvproblemer, statisk elektricitet og uensartethed i lakering. Disse opstår stort set altid som et resultat af for tør luft i træproduktionen.


For mere information om luftbefugtning i din træproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Brug for hjælp til at kontrollere luftfugtigheden i din træproduktion?

Andet godt at vide om statisk elektricitet, køling og befugtning...