Befugtning og fugtstyring til papirproduktion og papirhåndtering

Optimal luftfugtighed sikrer korrekt fugtindhold i papir

Fugtstyring i papirindustrien er meget vigtig for at styre papirets fugttab efter tørring. Når papiret er fremstillet og oprullet, kan det gennem længere tid blive udsat for de omgivende forhold sidst på papirmaskinen. Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- og emballagefasen.

Der bruges mange ressourcer inden for den grafiske industri på at opnå et optimalt klima for papir- og trykprocessen. For store udsving i temperatur og luftfugtighed kan forårsage uoprettelige skader på papir og karton.
Den ideelle luftfugtighed for papir, karton og andre organiske materialer er 50-55% relativ luftfugtighed ved 20-25 grader i forarbejdningsprocessen.

Tør luft skaber spild i papirproduktion

En lav luftfugtighed under 50 % medfører, at papiret krymper, ruller og mister sin målfasthed, hvilket gør papirrullen ubrugelig og dermed meget dyr for producenten. For at forhindre dette kræves der en relativ luftfugtighed på 55 %. Når dette niveau fastholdes, vil papirets fugtindhold ikke blot bevare produktets fleksibilitet, men også dets stabilitet under produktion og emballering.

Lav luftfugtighed giver uens papirkvalitet

Lav luftfugtighed i længdeskæringsområdet medfører meget hurtigt fugttab. Skader på papiret ses dog muligvis ikke på dette tidspunkt, da banespændingen skjuler rulning eller ændring af mål. 
Ændringer af papiret i længdeskæringsfasen viser sig i tværskæringsfasen, fordi papiret ikke længere er udspændt og nu frit kan ændre form.

Korrekt luftfugtighed i papirproduktion reducerer statisk elektricitet

Ved en relativ luftfugtighed under 45 % dannes der statisk elektricitet, hvilket kan medføre emballageproblemer og udgøre en risiko for, at personale får uventede stød.
Dette kan løses ved at installere et befugtingssystem, så luftfugtigheden kan styres og minimerer risikoen for ESD under papirhåndtering.

Fordele ved Condairs luftbefugtningsløsninger i papirindustrien:

  • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i papirindustrien
  • Produkter af højere kvalitet, øget produktivitet og reduceret spild
  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav
  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen
  • Løsninger, som kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for løbende serviceeftersyn
  • Omfattende service i form af ekspertrådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

Se videoeksempler på befugtning i papirproduktion.

Du kan downloade vores brochure om fordelene med befugtning i papir industrien her.


For mere information om luftbefugtning i din papirproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Brug for hjælp med befugtning til din papirproduktion?

Andet godt at vide om luftbefugtning, statisk elektricitet og køling...