Vindmølleproduktion og luftfugtighed

Luftfugtigheden er afgørende for ensartet produktkvalitet i vindmølleproduktioner

Fremstillingsprocesser inden for vindmøller kræver effektiv fugtighedskontrol for at fungere effektivt. Utilstrækkelig fugtighed kan forringe de anvendte overfladebehandlinger og hærdningsgrader og føre til beskadigede komponenter og fejlproduktion. Få et forbedret produktionsresultat, en højere produktkvalitet og et bedre investeringsafkast med en bedre styring af luftfugtigheden i dine produktionsfaciliteter til vingekomponenter.

Sikring af et ideelt miljø gennem hele fremstillingsprocessen er essentielt for produktkvaliteten og produktionseffektiviteten. Når luftkvaliteten i produktionsfaciliteterne ikke kontrolleres, forårsager det ofte ændringer af produkternes dimensioner, hvilket hæmmer disses funktion. Utilstrækkelig befugtning kan føre til udtørrede komponenter med svind og vridninger, hvilket kan forårsage en mængde problemer grundet den lave tolerance, når komponenternes form eller størrelse ikke længere har de korrekte dimensioner til afhøvling, formning eller samling.

Maling af vindmøllevingen kræver den rette luftfugtighed

Maling og overfladebehandling forudsætter specifikke miljøstandarder med strenge krav til temperatur og relativ luftfugtighed. Korrekt luftfugtighed er påkrævet, således at støv begrænses effektivt, og for at materialer til overfladebehandling, som kræver et kontrol af elektrostatisk ladning, kan hæfte effektivt.

Ved at sikre et ideelt miljø med en luftfugtighed på 70 % overalt i dine faciliteter kan du lettere opretholde en ensartet kvalitet under påføring af maling og overfladebehandling. Disse betingelser er afgørende for korrekt påføring af elektrostatisk maling og pulverbehandling samt miljøkontrol af sprøjtekabiner. Uden korrekt kontrol forringes hæftning og holdbarhed af overfladebehandlingen, og kvaliteten af dit produkt kompromitteres.

Statisk elektricitet giver problemer i vindmølleproduktion

Elektrostatisk ladning (ESD) opstår, når en pludselig strøm af elektricitet mellem to elektrisk ladede genstande kommer i kontakt med hinanden. Når genstande med forskellig ladning kommer i kontakt med hinanden, eller når isolatorer mellem dem brydes ned, kan der opstå en synlig gnist, hvilket kan beskadige elektronik og udgøre sikkerhedsrisici i forbindelse med de arbejdsprocesser, der udføres på produktionsanlægget.

Opretholdelse af et ensartet fugtighedsniveau mellem 40-50 % RH sænker overfladeresistensen på produktionsudstyret og produkterne samt i fællesarealer som gulve, gulvtæpper, bordmåtter og andre modtagelige områder. Når luftfugtigheden falder til under 40 % RH, forsvinder denne beskyttelse, og medarbejdernes rutineaktiviteter kan medføre, at genstande bliver ladet med statisk elektricitet og udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for medarbejderne i form af alvorligt elektrisk stød, og der er endvidere en øget sandsynlighed for beskadigelse af eller defekter på de elektroniske komponenter og apparater.

Fordele med styring af luftfugtighed i vindmølleproduktion:

  • Øgede produktionsresultater og produktivitet
  • Øget investeringsafkast på produktion og drift
  • Opretholdelse og forbedring af produktkvaliteten
  • Bedre anlægs- og driftssikkerhed
  • Mindre spild fra beskadigede komponenter
  • Condair har mange års ekspertise fra de store, veletablerede vindmølleproduktioner

Vil du vide mere om luftbefugtning i vindmølleproduktioner?

Problemer med støv under sandblæsning

Problemer med statisk elektricitet ved fremstilling af vinger (komposit) opstår, når tør luft gør, at overfladerne lades med statisk elektricitet. Det bidrager til en række forskellige problemer, bl.a. støvbrande og statiske eksplosioner. I nogle tilfælde kan statisk elektricitet også påvirke den måde, maling og træbehandlingsprodukter hæfter på kompositmaterialer.

Utilstrækkelig luftfugtighed forstærker udviklingen af støv og intensiteten af ophvirvlet støv i indendørs faciliteter. Opretholdelse af et tilstrækkeligt niveau af fugtighed overalt i produktionsfaciliteterne sikrer, at støvet i luften indkapsles i en film af vand. Støvpartiklerne absorberer fugten i luften og falder til jorden, hvor de nemt kan fjernes under normal rengøring.

Støv under sandblæsning kan begrænses ved opretholdelse af et stabilt fugtighedsniveau på 40-60 % RH overalt i faciliteterne. Et korrekt befugtningsniveau mindsker risikoen for støveksplosioner for støv fra brandbare materialer. Tilstrækkelig fugtighed renser hurtigere luften for støv og mindsker risikoen for fint støv i luften, som potentielt kan forårsage problemer for medarbejderne ved indånding og kan underminere fremstillingen af dine produkter. Korrekt befugtning af luften giver også neutralisering af lugt, som er en vigtig fordel ved luftbefugtning ved affaldsprocessering, men også for mange kemiske produktionsprocesser.

Skær ned på driftsudgifter til ventilation ved at bruge luftbefugtning som billig køling

Evaporativ eller adiabatisk køling er en proces, som tilfører vand i væskeform direkte til luften uden behov tilførsel af termisk energi (varme) til vandet. Efterhånden som vandet fordamper, trækker det varme ud af luften, som bruges til at gennemføre faseændringen fra væske til damp. Evaporative eller adiabatiske befugtningssystemer, som installeres enten i ventilationskanalen eller direkte i rummet, giver både øget fugtighed og afkøling af luften. Et mindsket behov for køling giver betydelige energibesparelser på et produktionsanlæg.

Adiabatisk befugtning giver mulighed for at opleve stabile og ensartede fugtigheds- og luftkvalitetsforhold på produktionsanlægget, samtidig med at der åbnes mulighed for en væsentlig reduktion af energiforbruget til køling. Implementering af evaporativ køling giver et produktionsanlæg optimal driftseffektivitet samtidig med at energiforbrug og driftsomkostninger reduceres.

For mere information om køling med befugtning i din vindmølleproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andre brancher, hvor Condair styrer luftfugtigheden...