Hold skimmelsvamp nede med den rette luftfugtighed

Værd at vide om skimmelsvamp og luftfugtighed i bygninger

Skimmelsvamp, fugt og luftfugtighed

Hos Condair støder vi indimellem på flere misforståelser omkring skimmelsvamp. Det handler blandt andet om, hvordan skimmelsvampen opstår, hvordan den formerer sig og hvordan den bekæmpes på den mest effektive måde.

Høj luftfugtighed er ikke lig med skimmelsvamp

Mange tror, at en høj luftfugtighed og skimmelsvamp hænger uløseligt sammen. Den antagelse er dog ikke korrekt, da risikoen for skimmelsvamp først opstår, hvis luftfugtigheden kommer over 80 %. Det er derfor en udbredt misforståelse, at et rum skal være så tørt som muligt, hvis man gerne vil undgå skimmelsvamp. 
Herudover kræver skimmelsvamp vand i flydende form for at kunne formere og udvikle sig, da det er hygroskopisk og lever af vand.

Kuldebroer og kondensvand skaber risiko for skimmelsvamp

En luftfugtighed på over 80 % opnås blandt andet i forbindelse med en såkaldt kuldebro, som er den kondens, temperaturforskellen mellem det udvendige og indvendige miljø skaber. Temperaturforskellen vil på den måde fremkalde en ”våd side” indendørs. 
En kuldebro kan derfor betegnes som et sted, hvor varmen har let ved at slippe ud, og kulden har nemt ved at trænge ind som følge af for eksempel dårlig isolering. 
Kuldebroerne vil typisk dannes i og omkring dine vinduespartier. Skimmelsvamp og fugt skyldes ikke fugten i luften, da rumluften aldrig vil have en luftfugtighed på 100 %, selvom der anvendes befugtning. Det er således kun i specifikke områder med kuldebroer og kondensvand, at der er risiko for skimmelsvamp.

Har du brug for hjælp med fugt og skimmelsvamp?

Opvarmning og ventilation fjerner ikke skimmelsvampen

Hvis du først er ramt af skimmelsvamp i din bolig, er det ikke blot en løsning på problemet at opvarme intensivt. En kombination af skimmelsvamp og tør luft kan nemlig være meget sundhedsskadelig. Hvis luften er meget tør, omkring 20-30 %, vil mange svampe prøve at forøge deres overlevelse ved at øge produktionen af sporer. 
I tør luft kan disse luftbårne partikler nemmere spredes, da de hvirvler rundt og dermed lettere kan trænge ind i vores luftvejssystem. En meget tør luft vil desuden medføre flere gener som for eksempel tørre og irriterede øjne, tørre slimhinder, hovedpine og træthed.

Sådan forebygger du skimmelsvamp

Nogle tror også, at tilstrækkelig ventilation kan afværge skimmelsvamp. Skimmelsvamp er dog ikke kun udløst af fejlagtig ventilation, men kan også skyldes fugtindtrængning gennem bygningskomponenter, dårlig vægisolering eller lignende. Det er muligt at mindske risikoen for skimmelsvamp ved eksempelvis at komme af med høj luftfugtfugtighed efter brusebad, madlavning, og så videre ved at ventilere ved hjælp af vidtåbne vinduer. I stedet for at have en langvarig ventilering med vinduer på klem, er det mere hensigtsmæssig at lave en intens ventilering to gange om dagen, helst morgen og aften, med vidtåbne vinduer og indvendige døre i fem til ti minutter.

Bekæmp skimmelsvamp med den rette luftfugtighed

En løsning på hele problematikken, og på de mange misforståelser omhandlende skimmelsvamp, er en luftfugtighed på 40-60 %. På dette niveau vil de luftbårne partikler lettere falde til jorden, og kan dermed fjernes fra overfladerne ved almindelig rengøring. For at komme skimmelsvampen til livs når den først er opstået er det dog ikke muligt at undgå en professionel fjernelse heraf.

Hvilken luftfugtighed anbefales for at undgå skimmelsvamp?

Den anbefalede og bedste luftfugtighed for vores helbred og velbefindende befinder sig ligeledes mellem 40 og 60 %. Du kan selv overvåge og registrere din luftfugtighed via et hygrometer. Det er for eksempel en god idé, hvis du bor i en ældre bygning, hvor risikoen for dannelse af kondens gennem dårlig isolering er større og grundlaget for, at skimmelsvamp bliver dannet, dermed bliver øget. En god idé, og et godt råd er at involvere eksperter på området, som kan vejlede og tilbyde dig den bedste løsning.

Hos Condair tilbyder vi en række forskellige løsninger, som er med til at sikre en sund og anbefalet luftfugtighed på 40-60 %. Du er altid velkommen til at kontakte vores eksperter på området, som står klar med gode råd og kompetent vejledning.

Hvis du er interesseret i skimmelsvamp og luftfugtighed i boliger, så er disse artikler måske noget for dig...