Evaporativ køling giver energibesparelser

Derfor giver evaporativ køling energibesparelser

Mange produktioner kan reducere deres driftsomkostninger på ventilation til køling væsentligt. Evaporativ køling kan benyttes indenfor mange forskellige brancher og produktioner. Sammenlignet med en traditionel ventilationsløsning kan du spare op mod 90 % på energiforbruget til køling.

Se videoen som forklarer, hvordan du kan opnå en besparelse på jeres energiforbrug.

Få en gratis energiberegning på evaporativ køling

Vi har udviklet unikke værktøjer til energiberegninger på køleløsninger med luftbefugtning. Værktøjerne tager højde for alle de væsentlige parametre, som påvirker indeklimaet og luften i det pågældende lokale.

Vores konsulenter laver uforpligtende beregninger ud fra netop dine faciliteter på hvor meget du kan spare ved at bruge evaporativ køling.

Condair er ekspert i at beregne køleeffekt og besparelser med befugtning

Vores konsulenter har mange års erfaring i at beregne køleeffekten fra et befugtningssystem fra Condair. Vi besøger dig og ser det rum du ønsker en køleløsning til. Her indsamler vi den information vi skal bruge for at lave energiberegningen som en del af et samlet tilbud. Derefter besøger vi dig igen og gennemgår energiberegningen og den mulige besparelse med befugtning. Vores energiberegning gør det enkelt for dig at tage stilling til, om befugtning vil være fordelagtigt for din produktion. Det kræver et minimum af tid for dig, og det er gratis og uforpligtende.

Evaporativ køling afhjælper produktionsproblemer

Ud over de økonomiske fordele ved at vælge luftbefugtning som køling, så giver et befugtningssystem en række andre fordele som fx reducering af statisk elektricitet og optimalt klima med korrekt luftfugtighed. Du kan læse mere om fordele med luftbefugtning til din produktion her.

Mange faktorer spiller ind, når køleeffekten fra evaporativ køling skal beregnes. Faktorer som beliggenhed, klima, indendørs og udendørs temperatur, relativ luftfugtighed, overskudsvarme fra produktion samt nuværende ventilation og luftskifte er medbestemmende, når Condair skal finde den optimale produktløsning, som giver dig den største energibesparelse.

Mere om luftbefugtning og indeklima ...