Få optimale forhold for fødevarer i kølerum og koldlager med korrekt befugtning

Befugtning og affugtning til kølerum og koldlager

Forkert luftfugtighed skaber problemer for kølerum og koldlager

I forskellige tilfælde kan luftfugtigheden være enten for lav eller for høj i kølerum og koldlagre. Derfor kan der være behov for at tilføre eller fjerne fugt.

Her på siden adresseres først befugtning; dernæst flyttes fokus til affugtning.

Når der trænger luft ind i et kølerum, reduceres rummets fugtindhold, fordi temperaturen falder til under dugpunktet, og vand kondenserer på de kolde overflader, især på køleslangerne i kølesystemet.

Lav luftfugtighed skaber vægttab på koldlager

Når luften cirkulerer i kølerummet, opvarmes den, hvilket reducerer den relative luftfugtighed. Den varmere luft suger fugt fra alle overflader, også produkterne. Dette medfører, at produkterne taber i vægt – helt op til 20 % – og cellerne bliver mindre faste. Dermed påvirkes produkternes udseende, kvalitet og holdbarhed, hvilket reducerer lagerbeholdningens værdi. Løsningen er at øge den relative luftfugtighed til et niveau, som er i balance med produkterne.

Befugtning giver optimale betingelser til alle typer fødevarer og lagre

De optimale betingelser varierer, afhængigt af hvilken specifik type frugt, grøntsager, blomster eller andre fødevareprodukter der lagres. Det er dog typisk nødvendigt med en relativ luftfugtighed på omkring 95 % ved en temperatur lige over frysepunktet, men selv produkter, som opbevares varmere, har gavn af en relativ luftfugtighed på omkring 75 %. Den påkrævede fugtighed tilføres direkte i kølerummet og fordeles jævnt med skræddersyede dysesystemer.

Læs om affugtning længere nede (under det blå felt).

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i kølerum:

 • En øget relativ luftfugtighed hæmmer fugttabet.
 • Den rette fugtighed sikrer, at produktkvaliteten opretholdes.
 • Et frisk og nyplukket udseende øger værdien.
 • Indtjeningen forbedres som følge af en uændret produktvægt.
 • Længere opbevaring og større holdbarhed mindsker spild.
 • Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkvaliteten opretholdes fuldt ud.
 • Nøjagtig fugtstyring sikrer, at de forskellige produkter får den rette fugtighed.
 • Condair leverer befugtningsanlæg, der opfylder de strenge kølerumskrav.

Befugtningssystem sikrer produktkvaliteten

Butikker og mange moderne distributionslagre drevet af supermarkedskæder har også gavn af en effektiv befugtning, og det samme har displaykøleskabe og kølediske. Herved sikres det, at produktkvaliteten opretholdes gennem hele forsyningskæden.


Få en gratis guide om, hvordan fødevare-producenter kan øge deres produktivitet ved hjælp af befugtning.

10-punkts guide om, hvordan man kan øge produktivitet, mindske spild og bevare produktkvalitet ved at styre luftfugtigheden

Vil du vide mere om fugtstyring til kølerum og koldlager?

For høj luftfugtighed på lagret

Overdreven høj luftfugtighed er et alvorligt problem mange steder i lagerbranchen. Hovedårsagen til dette er luft, der trænger ind udefra, og fugt, der fordamper fra selve de produkter, der opmagasineres. Der findes en række symptomer, herunder fugtskade på emballage, klumpdannelser, mug og korrosion, der alle kan have en negativ indvirkning på produktets kvalitet. Kondens kan dannes på gangarealer, teknisk udstyr, vertikale persienner og andre komponenter, hvilket forhindrer dig i at sikre, at du har et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø.

Kondens og isdannelse giver problemer

Konsekvenserne ved luft, der trænger ind udefra, kan endda være endnu mere dramatiske. Der kan dannes is på varer, vægge, gulve, gangarealer og udstyr, og tåge kan have en negativ indvirkning på helbredet for medarbejdere, der arbejder i det pågældende område. Kondens kan skade eller endda kontaminere varer, der opmagasineres, hvilket betyder, at du skal gøre mere for at sikre, at de nødvendige standarder for hygiejne overholdes, og herved pådrage dig ekstra omkostninger.

Fordele ved Condairs affugtningsløsninger i kølerum:

 • Mere effektive kølesystemer og færre afrimningscyklusser.
 • Forbedret sundhed og sikkerhed med mindre dug og iskolde overflader.
 • Forbedret produktkvalitet med mindre risiko for frostskader.
 • Reducerer behovet for manuel afisning af overflader, hvilket forbedrer arbejdseffektiviteten.
 • Undgå beskadigelse af motoriserede døre, dørsensorer og sikkerhedsanordninger.
 • Reducerer kondens og efterfølgende hygiejneproblemer fra dryp.

Industrielle affugtere anbefales

Ved at bruge et passende affugtningssystem kan du garantere sikker og effektiv drift af dine lagerbygninger og kolde lagerfaciliteter. Vores systemer sikrer optimal produktkvalitet og giver et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø.


Billederne nedenfor viser effekten af affugtning med hensyn til at fjerne tåge og is.

Før - Tåge

Fugt, der kommer ind i fryserummet, skaber en tåge, der hæmmer udsynet og udgør en sikkerhedsrisiko.

Efter - Ingen tåge

Reduktion af fugtigheden i kølerummet forhindrer tåge og skaber dermed klart udsyn og forbedret sikkerhed.

Før - Isdannelse

Fugt fra luften, der kommer ind udefra, forårsager isdannelse nær indgangen.

Efter - Ingen isdannelse

Når affugteren er tændt, fordamper isen, og indgangen holdes fri for isdannelse.
Læs om fiske-virksomheden Prime Ocean, der har opnået store besparelser med en affugtningsløsning.

Case story om, hvordan kondens og daglige driftstop på maskiner fjernes; behovet for vedligehold mindskes; og konstant temperatur i fabrikken sikres.

Godt at vide om befugtning, hygiejne og affugtning...