Få optimale forhold for fødevarer i kølerum og koldlager med korrekt befugtning

Befugtning og fugtstyring til kølerum og koldlager

Forkert luftfugtighed skaber problemer for kølerum og koldlager

Når der trænger luft ind i et kølerum, reduceres rummets fugtindhold, fordi temperaturen falder til under dugpunktet, og vand kondenserer på de kolde overflader, især på køleslangerne i kølesystemet.

Lav luftfugtighed skaber vægttab på koldlager

Når luften cirkulerer i kølerummet, opvarmes den, hvilket reducerer den relative luftfugtighed. Den varmere luft suger fugt fra alle overflader, også produkterne. Dette medfører, at produkterne taber i vægt – helt op til 20 % – og cellerne bliver mindre faste. Dermed påvirkes produkternes udseende, kvalitet og holdbarhed, hvilket reducerer lagerbeholdningens værdi.

Løsningen er at øge den relative luftfugtighed til et niveau, som er i balance med produkterne.

Befugtningssystem sikrer produktkvaliteten

Butikker og mange moderne distributionslagre drevet af supermarkedskæder har også gavn af en effektiv befugtning, og det samme har displaykøleskabe og kølediske. Herved sikres det, at produktkvaliteten opretholdes gennem hele forsyningskæden.

For høj luftfugtighed på lagret

Overdreven høj luftfugtighed er et alvorligt problem mange steder i lagerbranchen. Hovedårsagen til dette er luft, der trænger ind udefra, og fugt, der fordamper fra selve de produkter, der opmagasineres. Der findes en række symptomer, herunder fugtskade på emballage, klumpdannelser, mug og korrosion, der alle kan have en negativ indvirkning på produktets kvalitet. Kondens kan dannes på gangarealer, teknisk udstyr, vertikale persienner og andre komponenter, hvilket forhindrer dig i at sikre, at du har et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø.

Vil du vide mere om befugtning til kølerum og koldlager?

Befugtning giver optimale betingelser til alle typer fødevarer og lagre

De optimale betingelser varierer, afhængigt af hvilken specifik type frugt, grøntsager, blomster eller andre fødevareprodukter der lagres. Det er dog typisk nødvendigt med en relativ luftfugtighed på omkring 95 % ved en temperatur lige over frysepunktet, men selv produkter, som opbevares varmere, har gavn af en relativ luftfugtighed på omkring 75 %. Den påkrævede fugtighed tilføres direkte i kølerummet og fordeles jævnt med skræddersyede dysesystemer.

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i kølerum:

  • En øget relativ luftfugtighed hæmmer fugttabet.
  • Den rette fugtighed sikrer, at produktkvaliteten opretholdes.
  • Et frisk og nyplukket udseende øger værdien.
  • Indtjeningen forbedres som følge af en uændret produktvægt
  • Længere opbevaring og større holdbarhed mindsker spild.
  • Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkvaliteten opretholdes fuldt ud.
  • Nøjagtig fugtstyring sikrer, at de forskellige produkter får den rette fugtighed.
  • Condair leverer befugtningsanlæg, der opfylder de strenge kølerumskrav.

Kondens og isdannelse giver problemer

Konsekvenserne ved luft, der trænger ind udefra, kan endda være endnu mere dramatiske. Der kan dannes is på varer, vægge, gulve, gangarealer og udstyr, og tåge kan have en negativ indvirkning på helbredet for medarbejdere, der arbejder i det pågældende område. Kondens kan skade eller endda kontaminere varer, der opmagasineres, hvilket betyder, at du skal gøre mere for at sikre, at de nødvendige standarder for hygiejne overholdes, og herved pådrage dig ekstra omkostninger.

Industrielle affugtere anbefales

Ved at bruge et passende affugtningssystem kan du garantere sikker og effektiv drift af dine lagerbygninger og kolde lagerfaciliteter. Vores systemer sikrer optimal produktkvalitet og giver et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø.

For mere information om befugtning på dit koldlager eller kølerum, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Godt at vide om befugtning, hygiejne og affugtning...