Befugtning og fugtighedskontrol i emballageindustrien

Befugtning sikrer konservering og præsentation af fødevareemballage

Et stort supermarked har over 40.000 emballerede produkter, som alle sammen konkurrerer om forbrugerens gunst. Blot på dette marked alene, og på blot et enkelt sted i forsyningskæden, er det let at se, hvorfor emballagen har så stor betydning. Beskyttelse, konservering og præsentationen af produkterne er afgørende, men sammen med behovet for at være nytænkende, konkurrencedygtige og miljøbevidste præsterer moderne emballageproducenter ofte noget af det bedste og mest moderne, der er på markedet inden for design, konvertering og tryk. Kvalitet og produktivitet er afgørende, og den rette fugtighed spiller på mange områder en afgørende rolle i produktionen.

Condair har mange års erfaring i at levere skræddersyede befugtningsløsninger til en lang række emballageproduktioner, klimakamre og testrum, som har brug for at styre luftfugtigheden meget præcist.

Øget ensartethed ved trykning af etiketter med stabil luftfugtighed

Trykning af etiketter repræsenterer den højeste kvalitet inden for rotationsoffset og trykning af ark. Der anvendes ofte i flere farver end ved almindeligt tryk, herunder farver, der indgår i brandet, og ensartethed fra oplag til oplag er afgørende. Streng kontrol af registrer- og punkttæthed, især ved multipass-processer, er afgørende. En befugtning på 50-55 % RH forhindrer stramme hjørner, bøjninger og folder og forebygger statisk elektricitet, og denne befugtningsgrad er typisk for et litografisk trykkeri med arktilføring. Inden for rotationsoffset er der behov for en lignende fugtighedskontrol både inden og under trykningen for at forebygge stramme hjørner og brud på banen.

Kontrolleret luftfugtighed giver optimal forhold for klæbemidler

Mange klæbemidler er sensitive over for fugtighedsgraden i omgivelserne og mister fugtighed i tørre omgivelser. Dette udtørrer klæbemidlet, så etiketten ikke klæber til underlaget (som regel glas og tindåser) og karton-limflapper sidder ikke fast. Som regel er lim i kemisk ligevægt med papir, og en luftfugtighed på 50-55 % RH er løsningen på dette problem.

Befugtning sikrer dimensioner under produktion af æskepap, karton og bølgepap

Tykkere typer af papir og pap er mindre tilbøjelige til at krølle og forårsage problemer med statisk elektricitet. Dog er de ikke immune over for disse problemer, så råmateriale og tomme ark opbevares og forarbejdes bedst ved en relativ luftfugtighed på 50-55 % RH. Mere væsentligt er problemet med revner i folder på overfladen af tykkere papir og pap pga. den mangel på fleksibilitet, der opstår i forbindelse med tørt papir og pap. Dette er mest åbenlyst ved tryk, hvor det hvide underlag bliver synligt, hvilket er et sikkert tegn på, at partiet må kasseres. Igen vil opbevaring og forarbejdning ved 50-55 % RH typisk løse problemet.

Prægning af papir og pap påvirkes af ustabil luftfugtighed

Papirets fleksibilitet og styrke påvirkes af fugtindholdet. Prægning eksponerer papiret for risiko for revner og flænger, især i de nye, tyndere områder af tørt papir, der er skabt ved prægningen. Både hos papirleverandøren og i produktionen hjælper opretholdelsen af en relativ luftfugtighed på 50-55 % RH til at bevare fugtighedsindholdet bedst muligt og imødegå problemet.

Brug for befugtning i din emballageproduktion?

Reducerer statisk elektricitet under trykning på folie

Ved højkvalitetsprodukter er mængderne mindre, og der kræves meget høj kvalitet, hvortil man ofte anvender metalfolie og -film, som påføres etiketter af papir. For folie og film er forebyggelse af statisk elektricitet afgørende for at få en uproblematisk håndtering og påklæbning. Mens tærsklen for kontrol af statisk elektricitet er en relativ luftfugtighed på 40-45 % RH, er de betingelser, der er påkrævet ved trykning således, at der normalt opretholdes en relativ luftfugtighed på 50-55 % RH i trykkeriet.

Statisk elektricitet besværliggør bearbejdning af og tryk på film

Emballeringsfilm er særligt modtageligt over for statisk elektricitet både ved ekstrudering, trykning og trykafvikling. Fordi filmen som regel ikke er så vandsugende som papir og pap, er der behov for et højere niveau af fugtighed for at opløse statiske ladninger. En relativ luftfugtighed på 50-55 % RH er det typiske niveau, men 60 % RH er ikke ualmindeligt.

Optimering af længdeskæring og omrulning med fugtkontrol

Længdeskæring og omrulning af bane og ruller med smal etiketbane kan være en kilde til statisk elektricitet. Befugtning til en relativ luftfugtighed på 45 % RH hjælper med at forebygge dette.

Gode links omkring køling og luftbefugtning i emballageproduktioner


Få mere information om luftbefugtning i din emballageproduktion i vores brochure, eller du kan kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andet godt at vide om befugtning, statisk elektricitet og køling...