Æggerugerier er afhængige af korrekt luftfugtighed for korrekt udrugning

Korrekt luftfugtighed reducerer risikoen for udtørring af fostre i æg

I æggerugerier, kyllingehuse og andre miljøer, der er afhængige af korrekt udrugning af æg, spiller passende luftfugtighed en afgørende rolle i varetagelsen af livet for de kyllinger, der udruges i dem.

Opbevaringsperioden under forrugning kan vare i syv dage eller mere. I denne periode og i områder uden korrekt luftbefugtning er æg meget påvirkelige overfor udtørring. Med en korrekt kontrolleret luftfugtighed på 70-80% RH i de første syv dage og 80-88% for hver efterfølgende dag i forrugningen vil æggene blive udsat for den rette mængde luftfugtighed, der kræves for at starte den tidlige rugeproces.

På dette tidspunkt er det vigtigt, at den relative luftfugtighed reguleres, så den konsekvent ligger på 50-60% RH, således at fugtniveauerne afbalanceres, mens et uforholdsmæssigt stor tab af fugt undgås. Ellers kan dårlige luftfugtighedsforhold resultere i en dehydreret albumin samt udsættelse af fosteret for betydelig skade. Korrekt anvendelse af rugemaskiner er den vigtigste faktor i at sikre, at dette ikke sker.

Den rette luftfugtighed sikrer en sund udvikling i ægget

Under rugeprocessen har den mængde luft, der trænger ind i et æg, en stor påvirkning på, om fosteret udvikler sig korrekt. Miljøer med forhold på 50-60% RH er optimale for fostre, der har en sund størrelse, da disse forhold lader luftrummet vokse til den korrekte størrelse, hvilket lader fosterets lunger udvikle sig korrekt, efter det er begyndt at pippe i ægget.

Når ægget er klækket, vil dette sikre, at kyllingen har normal motorik og opfører sig normalt, såfremt den kan indånde den påkrævede mængde ilt. Sikring af, at rugemaskinen vedligeholdes korrekt, er en god måde at sørge for, at denne proces finder sted, som den burde.

Niveauer af luftfugtighed i kyllingerugerier

Opbevaring under forrugning: op til syv dage 70-80% RH for at reducere risikoen for dehydrering

Opbevaring under forrugning: over syv dage 80-88% RH for at reducere risikoen for dehydrering

Den tidlige rugeproces: 50-60% RH for at forhindre overskydende fugt, der forårsager dehydrering af albumin samt beskadigelse af foster

Vækst: 50-60% RH for at lade luftrummet udvikle sig til den korrekte størrelse, hvilket lader kyllingens lunger udvikle sig korrekt, efter den er begyndt at pippe i ægget

Udvikling: 50-60% RH for at forhindre våde navler og røde haser

Udklækning: 50-60% RH for at forhindre, at skallen klæber til dun

Kyllingehus de tre første dage efter udklækning: 70% RH for at forhindre, at kyllinger bliver dehydrerede i løbet af de første par dage efter udklækning.

Få en gratis guide om, hvordan fødevare-producenter kan øge deres produktivitet ved hjælp af befugtning.

10-punkts guide om, hvordan man kan øge produktivitet, mindske spild og bevare produktkvalitet ved at styre luftfugtigheden

Brug for rådgivning om luftfugtigheden i dit rugeri?

Befugtning gør miljøer sunde for fosterudvikling

Uhelede eller våde navler på nyligt udrugede kyllinger forårsages af ugunstig fosterudvikling, og sådanne forhold kan i mange tilfælde resultere i smertefulde infektioner samt dødelighed. Et andet forhold, der er relateret til ugunstig fosterudvikling, vedrører kyllingens haser, som kan blive hævede og røde. Disse små læsioner kan forårsage svækkelse af kyllingens ben. For at beskytte mod disse problemer og sikre, at du får sunde nyudrugede kyllinger, er det vigtig at holde niveauet af relativ luftfugtighed mellem 50-60% RH.

Sikring af, at din rugemaskine bliver vedligeholdt med jævne mellemrum, er en god måde at sørge for, at luftfugtigheden holdes på et jævnt niveau. Reguleret befugtning, som der eks. sker ved anvendelse af en af Condairs luftbefugtere, er den mest effektive og pålidelige måde at opnå konsistente RH-procentniveauer i denne og andre situationer.

Korrekt befugtning mindsker faren for luftbårne infektioner

Som det er tilfældet med nyfødte mennesker, er nyligt udrugede kyllinger meget påvirkelige overfor luftbårne infektioner og vira. Når niveauet af luftfugtighed ikke kontrolleres, kan støv og luftbårne partikler frit flyve gennem atmosfæren og nemt interagere med de kyllinger, der befinder sig i rummet.

En korrekt luftfugtighed på 50-60% RH vil ikke blot beskytte kyllingerne under udrugningsprocessen samt forhindre æggeskaller i at klæbe til dun - dette vil også tvinge luftbårne partikler og støv til hurtigere at falde til jorden, hvilket i høj grad reducerer risikoen for luftbårne infektioner, som kan påvirke nyudrugede kyllingers helbred negativt.

Naturen gør et fremragende arbejde i opretholdelsen af passende forhold til udrugningen af et æg. Men i et kunstigt miljø, som det der findes i et kommercielt æggerugeri, er det rugeribestyrerens opgave at sikre, at alle forhold er så perfekte, som de overhovedet kan være, så et maksimalt antal udrugede kyllinger fra hvert parti æg sikres. Både passende temperatur og luftstrøm er essentielle faktorer, men luftfugtigheden spiller også en afgørende rolle i processen.

Fordele ved luftbefugtning fra Condair i kyllingebrug omfatter:

  • Verdensomspændende og ekstensiv ekspertise indenfor mange forskellige landbrugsområder
  • Omfattende produktsortiment til præcis opfyldelse af kundernes krav
  • Evnen til at levere afprøvede løsninger til land- og jordbrugsprocesser
  • Øget produktivitet med sundere fugle
  • Reduceret mængde af luftbåren støv
  • Hygiejniske systemer til luftbefugtning med lave driftsomkostninger, der er bevist effektive i industrien
  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele.

For mere information om befugtning i dit æggerugeri, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Condair styrer luftfugtigheden i mange fødevarebrancher...