Befugtning og fugtstyring i printprocesser og trykkerier

Tør luft ændrer papirets struktur

Papir er et naturmateriale og meget følsomt over for ændringer i den relative luftfugtighed. Hvis luften omkring trykpresser og papirlagre bliver tør, ændres de eksponerede kanter af papiret og begynder at rulle. Stramme kanter på papirruller kan medføre banebrud og øge stilstandstiden.

Problemer i trykfasen forårsaget af for lav luftfugtighed

Ved en palle papir vil de blottede kanter afgive fugt først, mens den tætte kontakt midt i pallen hindrer fugtafgivelse fra midten af pallen. Dette giver det velkendte problem med kantspænding eller kantstramning i stablen med deraf følgende problemer i maskinen.
Kantstramning er ethvert trykkeris mareridt, da det er umuligt at køre papiret grundet problemer for griberne under trykningen. Det bevirker, at arkene folder i trykpressen. Samtidig er det utrolig vanskeligt, om ikke umuligt, at få papiret plant igen.

Variation i den relative luftfugtighed giver formatændringer i papirarket som helhed, men ændringerne på tværs af fiberretningen vil være 1½-4 gange større end i længderetningen. Et stort ark korrekt konditioneret papir kan krympe 2-3 mm pr. meter i en trykproces ved lav relativ luftfugtighed.

Papirets dimensioner er afhængig af fugtigheden

Holdes papirets fugtighed ikke korrekt ændrer det dimensioner. Bare 1 mm kan betyde en mispasning på op til 4,8 rastepunkter afhængigt af papirets kvalitet.

Luftens relative fugtighed indvirker stærkt på papirets mekaniske egenskaber. Det er vigtigt at bevare papirets mekaniske egenskaber såsom trækstyrke, sprængstyrke og rivstyrke samt falseevnen for bogbinderiet. Ved 50-65% relativ luftfugtighed har papiret optimal trækstyrke og sprængstyrke. I falseprocessen vil papir med et lavt vandindhold knække i stedet for at bøjes, når det foldes.

Udtørret papir suger mere farve under produktion

Når papiret er tørt forsøger det med alle midler at suge vand. Ved opsugningen af fugtevand sker der det, at tilførslen af fugtevandet bliver for lille. Ved første gennemkørsel er man derfor ofte i trykkerier uden korrekt fugttilførsel nødt til at kompensere for dette ved at tilføre fx 20 % ekstra gennem første farverulle, 10% ved næste farverulle osv. Denne regulering af fugtevandet betyder flere indstillinger om dagen, og hindrer en problemfri produktion.
 

Er luften for tør i dit trykkeri?Løs problemerne i trykfasen

Papirets vandindhold ligger typisk mellem 6,5-9 % afhængigt af formål og leverancen fra papirfabrikken. Papiret vil altid afgive fugt til omgivelserne, hvis der i omgivelserne er en lavere luftfugtighed.

For at undgå at papiret skal afgive sit naturlige vandindhold, skal der holdes en konstant relativ luftfugtighed mellem 50-55% relativ luftfugtighed. Papiret bevares fleksibelt ved denne luftfugtighed, og påførsel af trykfarver har optimale vilkår.
I et trykkeri er der også en række andre faktorer, som statisk elektricitet og arbejdsmiljø, der gør, at det er væsentligt at holde en luftfugtighed mellem 50-55% relativ luftfugtighed.

Statisk elektricitet medfører maskinstop i printprocesser og trykkerier

En lav luftfugtighed øger også den statiske elektricitet, hvilket kan medføre, at papiret klæber sammen og ikke fremføres eller stables korrekt.

Statisk elektricitet medfører også, at papiret bliver elektrisk opladet, hvilket giver anledning til eksempelvis maskinstop. Ofte ses problemerne med statisk elektricitet ved papirindtag, hvor arkføderen ikke kan adskille arkene.Problemerne i printprocesser og på trykkerier løses med luftbefugtning

Med den korrekte luftfugtighed undgår trykkerier unødvendige driftsstop og problemer med ESD. Condair kan levere befugtningssystemer, som er præcist styret og som sikrer en stabil luftfugtighed i trykkerier og ved printprocesser.

Stor erfaring med luftbefugtningssystemer til trykkerier

Condair er ekspert inden for befugtningsløsninger, og vi kan skræddersy den bedste løsning til dit trykkeri alt efter rummets størrelse, temperatur og behov.

Du kan downloade vores brochure om fordelene med befugtning i papir industrien her. 

For mere information om luftbefugtning til trykkerier, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.


Condair styrer luftfugtigheden i trykkerier og i en række andre brancher...