Styrer I luftfugtigheden på din arbejdsplads?

Indeklima og luftfugtighed går hånd i hånd, og kendskabet til konsekvenserne ved for dårligt indeklima er for lavt i erhvervslivet og institutionerne. Health Consultant Jeanet Berg sætter indeklimaet på dagsordenen for at nedbringe sygefraværet og skabe optimalt indeklima.

Illustrationen påviser sammenhængen mellem relativ luftfugtighed og helbred. Når luftfugtigheden er mellem 40 og 60 % så er risikoen for uønskede mikroorganismer og symptomer mindst. Nyere studier bekræfter også at overførsel af vira ved fx hoste, reduceres væsentligt ved en luftfugtighed over 45 %.
Scofield/Sterling - diagram

   

Det rette indeklima er afgørende for dit helbred

Det er videnskabeligt bevist at den relative luftfugtighed skal ligge på 45-55 % for at give optimalt velvære samt beskyttelse mod sygdom. Du er desværre ikke sikret den rette luftfugtighed fra naturens hånd. Dit indeklima påvirkes både af luftfugtigheden udenfor som varierer efter årstid, bygningens ventilationssystem samt mennesker og materialer i lokalet. Du kan sikre en stabil relativ luftfugtighed med et system der automatisk regulerer fugten efter dine behov.

Her kan du læse fakta om tør luft.

Nedbring sygefravær med styring af luftfugtigheden

Jeanet Berg har mange års erfaring som uddannet sygeplejerske inden for den private sektor, og hun er en ildsjæl inden for sundhed og helbred. Hun sætter fokus på helbred, indeklima og luftfugtighed på arbejdspladser. På den måde hjælper hun virksomheder og institutioner med hvad de kan gøre for at forbedre indeklimaet og dermed sikre sig effektive medarbejdere, der er i stand til at performe.

Læs mere om de sundhedsmæssige farer ved tør luft her.

    

”Mit hjerte banker for at give mennesker de bedst mulige betingelser for et sundheds-mæssigt sikkert arbejdsmiljø. Indeklima og luftfugtighed hænger sammen, hvad enten du er medarbejder på et kontor eller patient på et hospital.”

      

Ønsker du et bedre indeklima i jeres virksomhed?

Kontakt vores Health Consultant allerede i dag.

Læs mere om indeklima og sundhed her...