Køling og befugtning skaber bedre indeklima i støberier

Køling og befugtning i støberier og metalproduktioner

Overskudsvarme fra produktion giver problemer med tør luft

Metal- og støberivirksomheder forsøger at fjerne varme ved hjælp af ventilation og køleanlæg. Rumtemperaturen i industrien er ofte højere på grund af varmeudvikling fra diverse maskiner, ovne og andet produktionsudstyr. Den høje temperatur og procesudsugning giver problemer med tør luft.

Statisk elektricitet giver problemer i metal- og støberivirksomheder

Varm og tør luft giver et dårligt indeklima, øget støvindhold i luften, problemer med overfladebehandling og elektrostatisk opladning. De store temperaturudsving gør det svært at overholde bearbejdningstolerancer. Et luftbefugtningsanlæg styrer luftbefugtigheden i produktionen, så luften ikke bliver for tør og varm.

Energioptimerende befugtning skaber bedre indeklima i støberier

Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 30-60 % i produktionsmiljøer, men når luften opvarmes om vinteren, kan luftfugtigheden ofte være mindre end 10 %. 

Det betyder, at i 3-4000 timer årligt er fugten mindre end 30 %, som er den anbefalede mindste grænse. Med Condairs evaporative køling opnås et mærkbart og målbart bedre indeklima samt en betydelig energibesparelse. Evaporativ køling følger nemlig med et luftbefugtningsanlæg. Jydsk Aluminium Industri har reduceret deres elektricitetsforbrug til køling med 90 % ved hjælp af evaporativ køling.

Vil du vide mere om befugtning og evaporativ køling til dit metalstøberi?


Fordele med befugtning ved metalforarbejdning:

  • Den høje temperatur sænkes med evaporativ køling
  • Tør luft fjernes, og luftfugtigheden opretholdes
  • Indeklima forbedres for medarbejderne
  • Energieffektiv evaporativ køling udnyttes
  • Problemer med elektrostatisk opladning og overfladebehandlinger reduceres


For mere information om luftbefugtning til metal- og støberivirksomheder, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andet godt at vide om overskudsvarme, statisk elektricitet og evaporativ køling...