Plejehjem bør have det optimale indeklima for deres beboere

Bedre indeklima og luftfugtighed på plejehjem

Tør luft giver dårligt indeklima på plejehjem

Mange plejehjem, ældre- og seniorboliger oplever problemer med et dårligt arbejdsmiljø forårsaget af for tør luft. Både medarbejdere og beboere lider ofte under for lav luftfugtighed og de helbredsmæssige problemer den tørre luft kan medføre.

Plejehjemsbeboere er særligt udsatte

Generne kan være ulidelige for personalet, som heldigvis skifter miljø efter endt arbejdsdag. Men beboerne er tvunget til at være i det dårlige indeklima 24-7 alle årets 365 dage. Ofte er ældre plejehjemsbeboere svækkede og har i forvejen et nedsat immunforsvar, hvilket gør dem særligt udsatte og modtagelige.

Derfor er luftfugtigheden vigtig på plejehjem

Hvis luftfugtigheden er for lav, vil beboere og medarbejdere ofte opleve en række gener som for eksempel smittespredning, tørre slimhinder, irriterede øjne, hovedpine og statisk elektricitet. 
Disse gener betyder i mange tilfælde, at medarbejderne ikke kan præstere det samme som i et sundt indeklima med den rette luftfugtighed.

Fordele ved luftbefugtning på plejehjem:

  • Styring af luftfugtigheden - så luftfugtigheden hverken bliver for høj eller for lav
  • Fjerner gener fra tør luft som røde øjne, hovedpine og irriterede, tørre slimhinder
  • Forebygger statisk elekticitet
  • Mindsker spredning af luftbårne vira
  • Mindsker sygefraværet blandt personalet

Smittespredning og lav luftfugtighed

Tør luft giver luftbårne vira god mulighed for at sprede sig, og influenza vil derfor have lettere ved at spredes blandt beboere og medarbejdere på plejehjem og i senior-/ældreboliger. 
Spredning af virus og bakterier kan være katastrofalt for ældre, svækkede personer - hvorfor man også netop anbefaler influenza-vaccination til netop denne gruppe.
Download vores brochure om luftfugtighed og helbred her.

Hvordan kan indeklimaet forbedres?

Ved at anvende luftbefugtere tilføres den nødvendige fugt til den tørre luft. Dette øger luftfugtigheden på plejehjemmet til det rette niveau. 
Luftfugtigheden bør ligge mellem 40-60 % for at give et sundt indeklima. På den måde slipper plejehjemmet for problemerne med for lav luftfugtighed ved at fjerne årsagen. 
Vores ekspert i helbred og indeklima er uddannet sygeplejerske, og hjælper jer til et godt arbejdsmiljø. Få besøg af vores indeklimaekspert.

Hvordan hænger det sammen med ventilationen?

Når der er ventilation på plejehjemmet, sker der helt naturligt det, at luftfugtigheden vil falde og luften blive for tør. Det kan i nogle tilfælde afhjælpes en smule ved at sænke luftskiftet, men det vil sjældent være nok til at slippe af med generne. Derfor er det ikke nok at justere ventilationen.


I tvivl om indeklimaet på dit plejehjem er i orden?

Vi hjælper dagligt med at skabe et sundt indeklima...