Befugtning til fremstilling af farmaceutiske præparater

Nøjagtig styring af luftfugtigheden i produktioner i medicinalindustrien

Medicinalindustrien udvikler, producerer og opbevarer virksomme og langtidsholdbare lægemidler til et færdigt produkt blandes, portionsinddeles og emballeres vegetabilske, biologiske, kunstige eller radioaktive stoffer. Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden. Tabletter, der er overtrukket med vandige opløsninger, kræver en præcis luftfugtighed, så overtrækket hverken tørrer for hurtigt eller for langsomt. Nogle essenser skal modnes ved en bestemt luftfugtighed og temperatur i flere måneder, inden de er klar til produktion.

Tør luft giver problemer med statisk elektricitet i produktionen

Overtræk med vandbaseret farve kan påvirkes negativt af tør luft. En lav luftfugtighed medfører øget statisk elektricitet, som kan få materialer til at klæbe til hinanden, hvilket skaber emballageproblemer.

Optimal befugtning til produktion af farmaceutiske præparater

Da medicinalvirksomheder ofte har brug for klimastyring døgnet rundt, er det vigtigt, at befugtningsanlægget er designet specielt til det tiltænkte anvendelsesområde. Almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg kan sjældent opfylde behovet.

Ligeledes er det også altafgørende, at en produktion i medicinalindustrien vælger en hygiejnisk sikker løsning med bakteriologisk rent vand. På grund af de lange driftsperioder skal der tages højde for energiforbruget og vedligeholdelseskravene. Et luftbefugtningssystem er et energibesparende supplement til almindelig ventilation.

Affugtere forhindrer kondens og fugt

Høj luftfugtighed og høje niveauer af kondens kan også fremme vækst af bakterier og mug. Dette kan så medføre lange afbrydelser i produktionsprocessen med katastrofale økonomiske konsekvenser.

Også laboratorier skal være i stand til at kontrollere deres luftfugtighed præcist, således at de frembringer nøjagtige, pålidelige resultater. Affugtningssystemer kan holde luftfugtigheden på det optimale niveau under produktions- og emballeringsprocessen og således sikre maksimal produktionssikkerhed og -effektivitet.

Condairs løsninger giver flere fordele i farmaceutisk produktion:

  • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i medicinalindustrien
  • Øget produktivitet og produktion samt mindre spild
  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav
  • Innovative specialdesignede løsninger til usædvanlige processer
  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen
  • Løsninger, som kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for løbende serviceeftersyn
  • Omfattende service i form af ekspertrådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele.

Brug for befugtning i din medicinalvirksomhed?

Høj luftfugtighed i medicinalindustrien

Mange medicinalvarer er fremstillet af hygroskopiske råvarer i pulver- eller granulatform. Høj og ukontrolleret luftfugtighed under tabletfremstillings-og emballeringsprocessen kan medføre en række problemer, der ofte er svære at løse.

Pulver og granulater klumper

Hvis pulvere eller granulater kommer i kontakt med vanddampene i luften, kan det påvirke både produktionsprocessen og produktkvaliteten i stor grad. Materiale i pulverform kan klumpe sig sammen og blokere pneumatiske transportsystemer, hvilket til gengæld kan resultere i, at der kræves omfattende rengøring, og således nedetid. Hvis denne ekstra fugt forårsager uregelmæssigheder i doseringsprocessen, kan effektiviteten af de aktive kemikalier blive begrænset og ukontrollerbar.

Variationer i volumen, vægt, farve og produktkarakteristika og en mulig reduktion i produktets holdbarhed kan have en negativ indvirkning på et mærke eller en virksomheds image.

Øget produktivitet og forbedret produktkvalitet i farmaceutisk produktion

En korrekt luftfugtighed kan øge produktiviteten og produktionen samt reducere spild. Condair har via samarbejde med sine kunders forsknings- og udviklingsteam formået at øge produktionen i nogle medicinalvirksomheder med helt op til 60 %.

Gennem produktionstest ved forskellige luftfugtigheder og efterfølgende fastholdelse af optimale fugtighedsniveauer kan spild på grund af dårlig klimastyring reduceres væsentligt.

Ekspertise inden for løsninger med affugtning og befugtning

Vi tilbyder både befugtning og affugtning, så din farmaceutiske produktion, klimakammer eller testrum opnår en stabil luftfugtighed med optimale produktionsforhold.


For mere information om fugtstyring i din medicinalproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andet godt at vide om statisk elektricitet, befugtning og affugtning...