Befugtning mindsker ESD og brandfare i fyrværkeriproduktion

ESD-reducerende befugtning til produktion af fyrværkeri og sprængstof

Befugtning mindsker ESD og brandfare i produktionen

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor risiko for de brændbare materialer, der fremstilles. Statisk elektricitet undgås ved at opretholde en relativ luftfugtighed på 55 %, da fugten fungerer som elektrisk leder og spreder eventuelle friktionsgenererede elektriske ladninger.

Kontrolleret luftfugtighed effektiviserer sprængstofproduktion

Temperatur- og fugtighedsmålere bruges til at registrere temperaturen og luftfugtigheden i forbindelse med sprængstofproduktion, så de miljøforhold, som sprængstoffer fremstilles under, kan spores og kontrolleres, hvis der på et senere tidspunkt opstår en defekt i anvendelsen af produktet.

Højtryksbefugtning sikrer stabil luftfugtighed ved fyrværkeri

Der bruges både befugtere, som anvendes direkte i rummet, og befugtere, som anvendes i kanal, i disse miljøer, men de skal være eksplosionssikrede og i sig selv ikke udgøre nogen fare i henhold til ATEX. Condairs højtryksbefugtere er ideelle, da de i modsætning til dampbefugtere ikke indeholder elektriske varmeelementer og stadig sikrer meget tæt kontrol med luftfugtigheden inden for + / -1 % relativ luftfugtighed.

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i sprængstofindustrien:

  • Omfattende global ekspertise via samarbejde med kunder inden for sprængstofindustrien
  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav
  • Innovative specialdesignede løsninger til usædvanlige processer
  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen
  • Løsninger, som kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for løbende serviceeftersyn
  • Omfattende service i form af ekspertrådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

For mere information om befugtning til produktion af fyrværkeri og sprængstof, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Brug for befugtning i din fyrværkeri og sprængstof produktion?

Andet godt at vide om statisk elektricitet, køling og befugtning...