Befugtning til produktion, kontor og sygehusvæsen

Condair har leveret befugtning, affugtning og evaporativ køling i hele verden i mere end 60 år. Vores produkter og løsninger har forbedret produktiviteten og indeklimaet i en lang række brancher.

Avanceret klimamåling til arkæologiske skatte

Læs hvordan Zürichs nationalmuseum benytter klimamåling til at bevare deres arkæologiske skatte.

Læs mere

Luftbefugtning og ESD-reducering til datacentre

Luftbefugtning giver høj kapacitet, energioptimerende evaporativ køling og reducerer ESD.

Læs mere

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugttab fra kødet, og vægttabet kan reduceres til unde...

Læs mere

Snak med en ekspert inden for luftbefugtning allerede i dag.

Klik her.

Elektronikproduktioner

Almindelig ventilation er ikke nok i mange produktionsmiljøer, luften bliver tør og løsningen er dyr. Køling med befugtning giver det bedste indeklim...

Læs mere

Emballage

Befugtning sikrer dimensionerne under produktion af pap- og kartonemballage.

Læs mere

Kirker

Korrekt luftfugtighed er altafgørende i kirker, som ofte kan være kolde og uopvarmede.

Læs mere

Forebyggende strategier til transport af skrøbelige malerier

Læs hvordan Berns Universitet for kunst benytter dataloggere til at overvåge rystelser og vibrationer ved transport af skrøbelige malerier.

Læs mere

Bagerier

Korrekt befugtning kan være en afgørende indflydelse på produktkvaliteten i bagerier.

Læs mere

Osteproduktion og ostelagring

Korrekt fugtstyring er vigtig i fremstilling og opbevaring af ost for at opnå den ønskede kvalitet.

Læs mere

Museer, gallerier, kunst og antik

Det er altafgørende i forbindelse med bevaringen af kunst, at det omgivende miljø er stabilt, hvilket kræver nøje kontrol med temperatur og luftfugti...

Læs mere

Klimaovervågning i den historiske medicinske samling i Zürich

Læs hvordan den historiske medicinske samling benytter klimaovervågning til konservering af kulturelle værdigenstande.

Læs mere

Plastproduktion

Køling med befugtning giver energibesparelser i plastproduktioner samt reducerer statisk elektricitet og gener fra tør luft.

Læs mere

Papirproduktion og -håndtering

Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- o...

Læs mere

Lager

Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen på lager for fødevarer.

Læs mere

Musikinstrumenter

Den rette luftfugtighed er essentielt for at undgå skader forårsaget af tør luft.

Læs mere

Luftbefugtning til æggerugerier

En korrekt luftfugtighed gennem hele udrugningsfasen er afgørende for maksimalt udbytte af kyllinger fra hvert parti.

Læs mere

Vandværker og vandforsyninger

Vandværker og vandforsyninger oplever ofte problemer med rustene rør og elektroniske dele der fejler grundet kondens på rør og inventar.

Læs mere

Print og trykkerier

Papir kan som materiale nemt påvirkes af ændringer i den relative luftfugtighed. Derfor oplever trykkerier ofte store problemer med maskinstop, hvis ...

Læs mere

Lakering og autolakering

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg med lakerings- og malehaller.

Læs mere

Kølerum og koldlager

Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkvaliteten opretholdes fuldt ud.

Læs mere

Koncertsale og musikhuse

Luftfugtigheden i store orgler i koncertsale skal opretholdes, så vindladeren og sløjferne, som er lavet af træ, bevarer deres dimensioner.

Læs mere

Renrum og laboratorier

En korrekt luftfugtighed er væsentlig ved produktion i renrum for at opretholde normal produktion og minimere spild.

Læs mere

Træ

Det er væsentligt for træindustrien at opretholde en konstant luftfugtighed ofte på 45-55 % for at undgå en række problemer.

Læs mere

Non-woven, fiber og tekstil

Befugtning i forbindelse med tekstilproduktion har mange fordele, som vil kunne øge indtjeningen.

Læs mere

Fyrværkeri og sprængstof

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor ...

Læs mere

Medicinsk udstyr

Afhængigt af produktionsprocesserne kan almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg muligvis ikke opfylde præcis de betingelser, der er nødvendig...

Læs mere

Fremstilling af farmaceutiske præparater

Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden.

Læs mere

Metal og støberi

Evaporativ køling giver store energibesparelser, køleeffekt og fugtstyring i metalproduktioner med overskudsvarme.

Læs mere

Luftbefugtning i vindmølleproduktion

Korrekt fugtstyring giver effektiv produktion og ensartede resultater i vindmølleproduktioner.

Læs mere

Dyrestalde og dyrerum

Luften bliver hurtigt for tør i laboratorier med dyr, da der ofte er et højt luftskifte. Det er derfor vigtigt at tilføre den manglende fugt for at f...

Læs mere

Gartneri

Ved at opretholde et stabilt og optimalt klima hos gartnerier og drivhuse med befugtning og evaporativ køling kan planter trives og opnå deres fulde ...

Læs mere

Cannabis-produktion

Luftfugtighed i cannabis-produktioner er altafgørende for plantens trivsel og høstudbytte. Dampbefugtning sikrer høj luftfugtighed.

Læs mere

Luftfugtighed og trægulve

Tør luft giver en række skader og problemer med trægulve og træinventar.

Læs mere

Arkiv og opbevaring

Det er vigtigt at kontrollere luftfugtigheden i arkiver og opbevaringsrum året rundt.

Læs mere

Tobak

Tør luft forringer tobakkens egenskaber, hvorved den svinder, mister vægt, bliver skør, danner flager og revner.

Læs mere

Luftbefugtning i messe- og kongrescentre

Luftbefugtning er med til at nedsætte risikoen for spredning af bakterier og sygdomme i luften når mange mennesker er samlet.

Læs mere

Hammam, caldarium og rhassoul

Fugtkontrol til forskellige typer spa-behandlinger – hammam, caldarium og rhassoul.

Læs mere

Dampbade

Et dampbad eller en dampbruser har en positiv effekt på helbredet. Det lindrer gigtsmerter og spændinger, kan give øjeblikkelig lindring af åndedræts...

Læs mere