Befugtning til produktion, kontor og sygehusvæsen

Condair har leveret befugtning, affugtning og evaporativ køling i hele verden i mere end 60 år. Vores produkter og løsninger har forbedret produktiviteten og indeklimaet i en lang række brancher.

Elektronikproduktioner

Almindelig ventilation er ikke nok i mange produktionsmiljøer, luften bliver tør og løsningen er dyr. Køling med befugtning giver det bedste indeklim …

Læs mere

Slagterier

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugttab fra kødet, og vægttabet kan reduceres til unde …

Læs mere

Terma sparer 150.000 kWh om året

I elektronikproduktionen hos Terma giver Condairs befugtningsløsning gratis evaporativ køling.

Læs mere

Snak med en ekspert inden for luftbefugtning allerede i dag.

Klik her.

Luftbefugtning og ESD-reducering til datacentre

Luftbefugtning giver høj kapacitet, energioptimerende evaporativ køling og reducerer ESD.

Læs mere

Avanceret klimamåling til arkæologiske skatte

Læs hvordan Zürichs nationalmuseum benytter klimamåling til at bevare deres arkæologiske skatte

Læs mere

Forebyggende strategier til transport af skrøbelige malerier

Læs hvordan Berns Universitet for kunst benytter dataloggere til at overvåge rystelser og vibrationer ved transport af skrøbelige malerier.

Læs mere

Koncertsale og musikhuse

Luftfugtigheden i store orgler i koncertsale skal opretholdes, så vindladeren og sløjferne, som er lavet af træ, bevarer deres dimensioner.

Læs mere

Svensk elektronikproducent reducerer energiforbrug med 1.000 MWh

Condairs løsning reducerer det ellers høje energiforbrug i forbindelse med befugtning, køling og ventilation.

Læs mere

Kølerum og koldlager

Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkvaliteten opretholdes fuldt ud.

Læs mere

Plastproduktion

Køling med befugtning giver energibesparelser i plastproduktioner samt reducerer statisk elektricitet og gener fra tør luft.

Læs mere

Lager

Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen på lager for fødevarer.

Læs mere

Papirproduktion og -håndtering

Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- o …

Læs mere

Energibesparelse betalte for befugtningsanlæg

Plastproducenten RPC Superfos i Randers opnår store energibesparelser med evaporativ køling.

Læs mere

Museer, gallerier, kunst og antik

Det er altafgørende i forbindelse med bevaringen af kunst, at det omgivende miljø er stabilt, hvilket kræver nøje kontrol med temperatur og luftfugti …

Læs mere

Klimaovervågning i den historiske medicinske samling i Zürich

Læs hvordan den historiske medicinske samling benytter klimaovervågning til konservering af kulturelle værdigenstande

Læs mere

Optimeret produktion i maleafdeling

Tilbagebetalingstid på under et år, optimeret produktion og ensartet produktkvalitet.

Læs mere

Print og trykkerier

Papir kan som materiale nemt påvirkes af ændringer i den relative luftfugtighed. Derfor oplever trykkerier ofte store problemer med maskinstop, hvis …

Læs mere

Kirker

Korrekt luftfugtighed er altafgørende i kirker, som ofte kan være kolde og uopvarmede.

Læs mere

Lakering og autolakering

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg med lakerings- og malehaller.

Læs mere

Perfekt befugtning til ARoS Aarhus Kunstmuseum

Befugtning til museer med minimalt vedligehold.

Læs mere

Affugtning stopper mug og skimmel

Mug og skimmel er ikke længere et problem i kirker med Condairs fugtstyring.

Læs mere

Metal og støberi

Evaporativ køling giver store energibesparelser, køleeffekt og fugtstyring i metalproduktioner med overskudsvarme.

Læs mere

Renrum og laboratorier

En korrekt luftfugtighed er væsentlig ved produktion i renrum for at opretholde normal produktion og minimere spild.

Læs mere

Evaporativ køling hos Facebook

Energieffektiv køling med rent vand på Facebooks datacenter i Sverige.

Læs mere

Udendørs køling i Saudi-Arabien

Condair sænker temperaturen med 10° C i den saudiarabiske hede.

Læs mere

Fyrværkeri og sprængstof

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor …

Læs mere

Medicinsk udstyr

Afhængigt af produktionsprocesserne kan almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg muligvis ikke opfylde præcis de betingelser, der er nødvendig …

Læs mere

Reduceret energiforbrug til produktion

Jydsk Aluminium Industri sparer op mod 90 % på køling med vand.

Læs mere

Befugtning øger holdbarheden på frugt og grønt

Op til 30 % mindre vægttab af frugt og grøntsager i Samkaups butikker.

Læs mere

Fremstilling af farmaceutiske præparater

Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden.

Læs mere

Non-woven, fiber og tekstil

Befugtning i forbindelse med tekstilproduktion har mange fordele, som vil kunne øge indtjeningen.

Læs mere

Korrekt luftbefugtning i kirkerum

Kontrollerbar befugtning i Odense Domkirke sikrer optimale vilkår for orgel og inventar.

Læs mere

Korrekt luftfugtighed i kirkerummet

Condair skaber optimal luftfugtighed for inventar i Munkebjerg Kirke.

Læs mere

Træ

Det er væsentligt for træindustrien at opretholde en konstant luftfugtighed ofte på 45-55 % for at undgå en række problemer.

Læs mere

Tobak

Tør luft forringer tobakkens egenskaber, hvorved den svinder, mister vægt, bliver skør, danner flager og revner.

Læs mere

Køling af returluft

Køling af returluft giver et sundt indeklima og en sund økonomi.

Læs mere

Dyrestalde og dyrerum

Luften bliver hurtigt for tør i laboratorier med dyr, da der ofte er et højt luftskifte. Det er derfor vigtigt at tilføre den manglende fugt for at f …

Læs mere

Aberne i Ree Park

Et optimalt indeklima afhænger af den rigtige luftfugtighed.

Læs mere

Daginstitutionen Hyldehaven

Befugtning i daginstitutioner giver det ideelle indeklima for både børnene og medarbejderne.

Læs mere

NRGi - kontorbygning

NRGi opnår et sundt indeklima for deres medarbejdere med befugtning og har fjernet indeklimagenerne.

Læs mere