Befugtning til produktion, kontor og sygehusvæsen

Condair har leveret befugtning, affugtning og evaporativ køling i hele verden i mere end 60 år. Vores produkter og løsninger har forbedret produktiviteten og indeklimaet i en lang række brancher.

Kundecases

Vi styrer luftfugtigheden hos kunder i en lang række brancher verden over.

Læs mere

Luftbefugtning og ESD-reducering til datacentre

Luftbefugtning giver høj kapacitet, energioptimerende evaporativ køling og reducerer ESD.

Læs mere

Slagterier

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugttab fra kødet, og vægttabet kan reduceres til unde...

Læs mere

Snak med en ekspert inden for luftbefugtning allerede i dag.

Klik her.

Elektronikproduktioner

Almindelig ventilation er ikke nok i mange produktionsmiljøer, luften bliver tør og løsningen er dyr. Køling med befugtning giver det bedste indeklim...

Læs mere

Evaporativ køling hos Facebook

Energieffektiv køling med rent vand på Facebooks datacenter i Sverige.

Læs mere

Avanceret klimamåling til arkæologiske skatte

Læs hvordan Zürichs nationalmuseum benytter klimamåling til at bevare deres arkæologiske skatte.

Læs mere

Forebyggende strategier til transport af skrøbelige malerier

Læs hvordan Berns Universitet for kunst benytter dataloggere til at overvåge rystelser og vibrationer ved transport af skrøbelige malerier.

Læs mere

Udendørs køling i Saudi-Arabien

Condair sænker temperaturen med 10° C i den saudiarabiske hede.

Læs mere

Emballage

Befugtning sikrer dimensionerne under produktion af pap- og kartonemballage.

Læs mere

Bagerier

Korrekt befugtning kan være en afgørende indflydelse på produktkvaliteten i bagerier.

Læs mere

Kirker

Korrekt luftfugtighed er altafgørende i kirker, som ofte kan være kolde og uopvarmede.

Læs mere

Museer, gallerier, kunst og antik

Det er altafgørende i forbindelse med bevaringen af kunst, at det omgivende miljø er stabilt, hvilket kræver nøje kontrol med temperatur og luftfugti...

Læs mere

Osteproduktion og ostelagring

Korrekt fugtstyring er vigtig i fremstilling og opbevaring af ost for at opnå den ønskede kvalitet.

Læs mere

Plastproduktion

Køling med befugtning giver energibesparelser i plastproduktioner samt reducerer statisk elektricitet og gener fra tør luft.

Læs mere

Klimaovervågning i den historiske medicinske samling i Zürich

Læs hvordan den historiske medicinske samling benytter klimaovervågning til konservering af kulturelle værdigenstande.

Læs mere

Terma befugter og køler

Befugtning giver gratis evaporativ køling, optimale produktionsforhold og et godt indeklima.

Læs mere

Svensk elektronikproducent reducerer energiforbrug med 1.000 MWh

Condairs løsning reducerer det ellers høje energiforbrug i forbindelse med befugtning, køling og ventilation.

Læs mere

Papirproduktion og -håndtering

Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- o...

Læs mere

Lager

Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen på lager for fødevarer.

Læs mere

Musikinstrumenter

Den rette luftfugtighed er essentielt for at undgå skader forårsaget af tør luft.

Læs mere

Vandværker og vandforsyninger

Vandværker og vandforsyninger oplever ofte problemer med rustene rør og elektroniske dele der fejler grundet kondens på rør og inventar.

Læs mere

Print og trykkerier

Papir kan som materiale nemt påvirkes af ændringer i den relative luftfugtighed. Derfor oplever trykkerier ofte store problemer med maskinstop, hvis ...

Læs mere

Luftbefugtning til æggerugerier

En korrekt luftfugtighed gennem hele udrugningsfasen er afgørende for maksimalt udbytte af kyllinger fra hvert parti.

Læs mere

Energibesparelse betalte for befugtningsanlæg

Plastproducenten RPC Superfos i Randers opnår store energibesparelser med evaporativ køling.

Læs mere

Optimeret produktion i maleafdeling

Tilbagebetalingstid på under et år, optimeret produktion og ensartet produktkvalitet.

Læs mere

Lakering og autolakering

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg med lakerings- og malehaller.

Læs mere

Kølerum og koldlager

Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkvaliteten opretholdes fuldt ud.

Læs mere

Koncertsale og musikhuse

Luftfugtigheden i store orgler i koncertsale skal opretholdes, så vindladeren og sløjferne, som er lavet af træ, bevarer deres dimensioner.

Læs mere

Renrum og laboratorier

En korrekt luftfugtighed er væsentlig ved produktion i renrum for at opretholde normal produktion og minimere spild.

Læs mere

Reduceret energiforbrug til produktion

Jydsk Aluminium Industri sparer op mod 90 % på køling med vand.

Læs mere

NRGi-kontoret

Medarbejderne hos NRGi nyder et sundt indeklima og er sluppet af med statisk elektricitet og andre gener fra tør luft.

Læs mere

Træ

Det er væsentligt for træindustrien at opretholde en konstant luftfugtighed ofte på 45-55 % for at undgå en række problemer.

Læs mere

Non-woven, fiber og tekstil

Befugtning i forbindelse med tekstilproduktion har mange fordele, som vil kunne øge indtjeningen.

Læs mere

Daginstitutionen Hyldehaven

Befugtning i daginstitutioner giver det ideelle indeklima for både børnene og medarbejderne.

Læs mere

Fyrværkeri og sprængstof

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor ...

Læs mere

Medicinsk udstyr

Afhængigt af produktionsprocesserne kan almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg muligvis ikke opfylde præcis de betingelser, der er nødvendig...

Læs mere

Perfekt befugtning til ARoS Aarhus Kunstmuseum

Befugtning til museer med minimalt vedligehold.

Læs mere

Befugtning øger holdbarheden på frugt og grønt

Op til 30 % mindre vægttab af frugt og grøntsager i Samkaups butikker.

Læs mere

Fremstilling af farmaceutiske præparater

Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden.

Læs mere

Metal og støberi

Evaporativ køling giver store energibesparelser, køleeffekt og fugtstyring i metalproduktioner med overskudsvarme.

Læs mere

Affugtning stopper mug og skimmel

Mug og skimmel er ikke længere et problem i kirker med Condairs fugtstyring.

Læs mere

Korrekt luftbefugtning i kirkerum

Kontrollerbar befugtning i Odense Domkirke sikrer optimale vilkår for orgel og inventar.

Læs mere

Luftbefugtning i vindmølleproduktion

Korrekt fugtstyring giver effektiv produktion og ensartede resultater i vindmølleproduktioner.

Læs mere

Dyrestalde og dyrerum

Luften bliver hurtigt for tør i laboratorier med dyr, da der ofte er et højt luftskifte. Det er derfor vigtigt at tilføre den manglende fugt for at f...

Læs mere

Korrekt luftfugtighed i kirkerummet

Condair skaber optimal luftfugtighed for inventar i Munkebjerg Kirke.

Læs mere

Køling af returluft

Køling af returluft giver et sundt indeklima og en sund økonomi.

Læs mere

Gartneri

Ved at opretholde et stabilt og optimalt klima hos gartnerier og drivhuse med befugtning og evaporativ køling kan planter trives og opnå deres fulde ...

Læs mere

Cannabis-produktion

Luftfugtighed i cannabis-produktioner er altafgørende for plantens trivsel og høstudbytte. Dampbefugtning sikrer høj luftfugtighed.

Læs mere

Støjreduceret affugtning holder fugten væk i bunkermuseum

Bunkermuseum Hanstholm døjer ikke længere med høj luftfugtighed, og støjniveauet i ventilationsrummet er kraftigt reduceret.

Læs mere

Luftfugtighed og trægulve

Tør luft giver en række skader og problemer med trægulve og træinventar.

Læs mere

Arkiv og opbevaring

Det er vigtigt at kontrollere luftfugtigheden i arkiver og opbevaringsrum året rundt.

Læs mere

Tobak

Tør luft forringer tobakkens egenskaber, hvorved den svinder, mister vægt, bliver skør, danner flager og revner.

Læs mere

Luftbefugtning i messe- og kongrescentre

Luftbefugtning er med til at nedsætte risikoen for spredning af bakterier og sygdomme i luften når mange mennesker er samlet.

Læs mere

Styring af luftfugtighed hos Elopak

Optimale produktionsforhold sikres hos producent af emballage til fødevarer med et hygiejnesikret befugtningsanlæg.

Læs mere

Beskyt dit inventar og helbred med en befugter

Det er almindeligt kendt at indeklimaet i nybyggeri kan blive for tørt. I Odder blev udfordringen med lav luftfugtighed løst med CP3 Mini dampbefugte...

Læs mere