Skimmel og mug i kirker mindskes med korrekt luftfugtighed

Fugtstyring og korrekt luftfugtighed i kirker

Korrekt fugtstyring og stabil luftfugtighed i kirker

Kirker er rent bygningsmæssigt et følsomt miljø, hvor det er vigtigt, at overskydende fugt altid fjernes gradvist med en professionel styring og overvågning. Hvad enten en kirke har brug for affugtning eller befugtning, så er det af afgørende betydning, at luftfugtigheden kontrolleres for at bevare kirkens inventar.

Mangel på fugtstyring giver problemer med mug og skimmel

En kontrolleret affugtning afhjælper problemer med mug og skimmel og sørger for at skader på kirkens inventar undgås. Dette kan ofte være et problem i kirker, som har kolde, uopvarmede kapeller og krypter. Condair har mange års erfaring i at afhjælpe disse problemer og kontrollere luftfugtigheden i kirker.

Stabil luftfugtighed er essentiel for orglers bevarelse

Ét af kirkens vigtigste inventarer er orglet, som ligeledes er afhængig af en korrekt luftfugtighed. Orglerne kan få funktionsproblemer, hvis luftfugtigheden ikke holdes mellem 45 og 70 %. Ændringen af fugtigheden i træværk, maling og lak kan forårsage ødelæggelser. Disse materialer er meget fugtfølsomme, hygroskopiske, og vil derfor optage eller afgive fugtighed og dermed ændre volumen. Det kan få malingen til at krakelere og træet til at slå revner. Dette kan også blive et problem i et pibeorgel. Her kan for lav eller for høj luftfugtighed få konsekvenser for orglets funktion.

Hvis luften i orglet bliver tør, suger den fugt fra det omgivende træ, hvilket medfører, at træet ændrer dimensioner. Derved kan sløjferne blive skæve og sætte sig fast, hvilket medfører, at der ikke kommer nogen toner fra instrumentet. Hvis vindladeren ændrer form, resulterer det i en forkert klang, og orglet vil lyde falsk og ustemt.

Fordele med fugtstyring i kirker:

  • Skader forårsaget af fugt undgås
  • Mug og skimmel undgås med styring af luftfugtigheden
  • Mindre varmebehov
  • Optimale forhold for inventaret med korrekt og konstant luftbefugtning
  • Korrekt luftfugtighed har stor betydning for orglets toner og klang
  • Fugtstyring reducerer behovet for at sende bud efter en orgelbygger
  • Optimalt indeklima for kirkens medarbejdere og besøgende

Vil du høre mere om fugtstyring i kirker?


Befugtning skaber optimale forhold for inventaret i kirkerne

En løsning på de omtalte problemer med kirkens inventar kan være et brugervenligt
befugtningssystem, som sikrer at luften hele tiden får tilført den nødvendige fugtmængde og derved skaber et behageligt og bevarende klima både for orgler, kunst og mennesker.

"For lav eller for høj luftfugtighed kan få konsekvenser for orglets funktion. Ethvert musikinstrument påvirkes af de klimatiske forhold, det står i. De fleste pianister kender fænomenet, at et klaver, som stemmes én gang årligt, stemmer dårligt på den årstid, der er ”modsat”. Indeklimaet har 2 væsentlige faktorer: temperatur og luftfugtighed."

Orgelkonsulent, Danske Orgelkonsulenter (og bachelor i fysik)
Michael J. Thomsen

For mere information om affugtning og befugtning i kirker, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Condair løser problemer med luftfugtigheden...