Korrekt fugtstyring og stabil luftfugtighed i kirker

Kirker er rent bygningsmæssigt et følsomt miljø, hvor det er vigtigt, at overskydende fugt altid fjernes gradvist med en professionel styring og overvågning. Hvad enten en kirke har brug for affugtning eller befugtning, så er det af afgørende betydning, at den kontrolleres for at bevare kirkens inventar.

Mangel på fugtstyring giver problemer med mug og skimmel

En kontrolleret affugtning afhjælper problemer med mug og skimmel, og sørger for at skader på kirkens inventar undgås. Dette kan ofte være et problem i kirker, som har kolde, uopvarmede kapeller og krypter. Condair har mange års erfaring i at afhjælpe disse problemer og kontrollere luftfugtigheden i kirker.

Stabil luftfugtighed sikrer orgler fra at komme ud af stemning

Hvis luften i orglet bliver tør, suger den fugt fra det omgivende træ, hvilket medfører, at træet ændrer dimensioner. Derved kan sløjferne blive skæve og sætte sig fast, hvilket medfører, at der ikke kommer nogen toner fra instrumentet. Hvis vindladeren ændrer form, resulterer det i en forkert klang, og orglet vil lyde falsk og ustemt.

Ved at opretholde en relativ luftfugtighed på 55 % i orglet er træet i balance med luften og bevarer sit fugtindhold og sin form.


For mere information om affugtning og befugtning i kirker, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Fordele med fugtstyring i kirker:

 • Skader forårsaget af fugt undgås
 • Mug og skimmel undgås med styring af luftfugtigheden
 • Mindre varmebehov
 • Optimale forhold for inventaret med korrekt og konstant luftbefugtning
 • Korrekt luftfugtighed har stor betydning for orglets toner og klang
 • Fugtstyring reducerer behovet for at sende bud efter en orgelbygger
 • Optimalt indeklima for kirkens medarbejdere og besøgende

Vores kirkereferencer:

 • - Roskilde Domkirke, Danmark
 • - Odense Domkirke, Danmark
 • - Munkebjerg Kirke, Danmark
 • - Vor Frue Kirke, Danmark
 • - Budolfi Kirke, Danmark
 • - Gjesing Kirke, Danmark
 • - Vollsmose Kirke, Danmark
 • - Emdrup Kirke, Danmark
 • - Ordrup Kirke, Danmark

Condair løser fugtproblemer hos vores referencer...