Studier og forskning om sundt indeklima

Adskillige undersøgelser viser sammenhængen mellem et sundt indeklima med den optimale luftfugtighed og medarbejdernes performance. Nedenfor kan du læse mere om disse undersøgelser og fordelene ved at styre luftfugtigheden på både sygehuse og i andre virksomheder. Du kan også se vores videoer om sammenhængen imellem dårligt indeklima og spredningen af luftbårne vira.

Studier om hvordan luftfugtighed påvirker overlevelsesevne og smittefare for bakterier og vira

Høj luftfugtighed reducerer smitsom influenzavirus

John D. Noti et al - 2013

Læs artiklen

Kriterier for menneskers eksponering for luftfugtighed

E. M. Sterling, A. Arundel, T. D. Sterling - 1985

Læs artiklen

Luftfugtighedens sundheds-mæssige konsekvenser

A.V. Arundel et al - 1986

Læs artiklen

Influenza og luftfugtighed

J.A. Metz, A. Finn - 2015

Læs artiklen

Influenzasmitte afhænger af luftfugtighed og temperatur

Anice C. Lowen et al - 2007

Læs artiklen

Luftbåren influenza A-vira og luftfugtighedens betydning

W. Yang, L.C. Marr - 2011

Læs artiklen

Luftfugtigheds påvirkning af infektiviteten af A-virus

William Lester - 1948

Læs artiklen

Luftfugtighed og sæson-bestemte udbrud af influenza

J. Shaman et al - 2010

Læs artiklen

Den relative luftfugtigheds dødelige virkninger på bakterier

E. W. Dunklin, T. T. Puck - 1948

Læs artiklen

Lav luftfugtighed påvirker barrierefunktionen og medfødt modstand mod influenzasmitte

Iwasaki et al 2019

View more

Studier om tør lufts indvirkning på luftveje, øjne og hud

Om slimstrømningen i den menneskelige næse

G. Ewert - 1965

Læs artiklen

Tør luft gør nasal mukociliær transport langsommere

B. Salah et al - 1998

Læs artikel

Luftfugtighedens dikotomi i forhold til luftkvalitet

P. Wolkoff, S. K. Kjaergaard - 2007

Læs artikel

Konsekvenserne af lav luftfugtighed på tårefilm

A. Abusharha, E. L. Pearce - 2013

Læs artikel

Fysiologisk og subjektiv respons på lav luftfugtighed

Y. Sunwoo et al -2006

View more

Sådan fremmes medarbejdernes sundhed

Andrej Arnold, Dipl. Ing.

Læs artiklen

De sundhedsmæssige farer ved for tør luft

Andrej Arnold, Dipl. Ing.

Læs artiklen

Derfor er dit indeklima dårligt - og derfor er dit helbred i fare

Videncenter for Arbejdsmiljø "Årsager til dårligt indeklima"

Læs artilken

Studier om sammenhængen mellem luftfugtighed og sygefravær, sygdom og indendørs luftkvalitet

Reducér luftvejssygdomme hos børnehavebørn

C. Sale - 1972

Læs artikel

Befugtning og forekomsten af infektioner i de øvre luftveje

A. Gelperin - 1973

Læs artikel

Sygefravær og forkølelser i skoler

G. Green - 1975

Læs artikel

Luftfugtighed om vinteren og sygefravær

G. Green - 1981

Læs artikel

Drivkraften bag hospitalserhvervede infektioner

S. Taylor, W. Hugentobler - 2016

Læs artikel

Godt indeklima betaler sig

Videncenter for Arbejdsmiljø og LO-rapporten "Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller".

Læs artiklen

Socio-medicinsk studie af almindelige forkølelse

G. Ritzel - 1966

Læs mere

En sammenligning af luftfugtighed i to bygninger

T. Alsmo, C. Alsmo - 2016

Læs mere

Luftfugtighed og estimeret effekt på viras overlevelse

T. Koep et al. - 2013

Læs mere

Tør luft er skyld i kritisabelt indeklima

Wolkoff, P. "Indoor air humidity, air quality, and health - An overview." Wolkoff, P. "The mystery of dry indoor air - An overview."

Læs mere her

    

Videoer om helbred og indeklima...