Lægefagligt belæg for at opretholde et sundt indeklima

Adskillige undersøgelser viser sammenhængen mellem et sundt indeklima med den optimale luftfugtighed og medarbejdernes performance. Nedenfor kan du læse mere om disse undersøgelser og fordelene ved at styre luftfugtigheden på både sygehuse og i andre virksomheder. Du kan også se vores videoer om sammenhængen imellem dårligt indeklima og spredningen af luftbårne vira.

Studier om hvordan luftfugtighed påvirker overlevelsesevne og smittefare for bakterier og vira

Høj luftfugtighed reducerer smitsom influenzavirus

John D. Noti et al - 2013

Læs artiklen

Kriterier for menneskers eksponering for luftfugtighed

E. M. Sterling, A. Arundel, T. D. Sterling - 1985

Læs artiklen

Luftfugtighedens sundheds-mæssige konsekvenser

A.V. Arundel et al - 1986

Læs artiklen

Influenza og luftfugtighed

J.A. Metz, A. Finn - 2015

Læs artiklen

Influenzasmitte afhænger af luftfugtighed og temperatur

Anice C. Lowen et al - 2007

Læs artiklen

Luftbåren influenza A-vira og luftfugtighedens betydning

W. Yang, L.C. Marr - 2011

Læs artiklen

Luftfugtigheds påvirkning af infektiviteten af A-virus

William Lester - 1948

Læs artiklen

Luftfugtighed og sæson-bestemte udbrud af influenza

J. Shaman et al - 2010

Læs artiklen

Den relative luftfugtigheds dødelige virkninger på bakterier

E. W. Dunklin, T. T. Puck - 1948

Læs artiklen

Studier om tør lufts indvirkning på luftveje, øjne og hud

Om slimstrømningen i den menneskelige næse

G. Ewert - 1965

Læs artiklen

Tør luft gør nasal mukociliær transport langsommere

B. Salah et al - 1998

Læs artikel

Luftfugtighedens dikotomi i forhold til luftkvalitet

P. Wolkoff, S. K. Kjaergaard - 2007

Læs artikel

Konsekvenserne af lav luftfugtighed på tårefilm

A. Abusharha, E. L. Pearce - 2013

Læs artikel

Fysiologisk og subjektiv respons på lav luftfugtighed

Y. Sunwoo et al -2006

View more

Studier om sammenhængen mellem luftfugtighed og sygefravær, sygdom og indendørs luftkvalitet

Reducér luftvejssygdomme hos børnehavebørn

C. Sale - 1972

Læs artikel

Befugtning og forekomsten af infektioner i de øvre luftveje

A. Gelperin - 1973

Læs artikel

Sygefravær og forkølelser i skoler

G. Green - 1975

Læs artikel

Luftfugtighed om vinteren og sygefravær

G. Green - 1981

Læs artikel

Drivkraften bag hospitalserhvervede infektioner

S. Taylor, W. Hugentobler - 2016

Læs artikel

Flere artikler om helbred og indeklima

Luftfugtigheden påvirker dit helbred

Luftfugtigheden varierer efter dine omgivelser, dette kan være med til at påvirke din sundhed og ef …

Læs mere her

Godt indeklima betaler sig

Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut: Ny model kan beregne de økonomiske gevinster.

Læs mere her

Kampen mod tør luft fra varmeanlæg - sådan fremmes medarbejdernes sundhed

Vores sundhed er ekstra udfordret om vinteren da det tørre indeklima fra varmeanlæg påvirker vores …

Læs mere her

De sundhedsmæssige farer ved for tør luft

Hvordan påvirker den relative lave luftfugtighed indenfor vores luftveje og giver øget risiko for v …

Læs mere her

    

Derfor er dit indeklima dårligt

Bliv klogere på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og luftens kvalitet, temperatur og relative luftfu …

Læs mere her

Mindre sygefravær med den rette luftfugtighed

Vira har sværere ved at spredes og smitte, hvis luften ikke er for tør.

Læs mere her

Videoer om helbred og indeklima...