Cannabis produktion: styring af luftfugtighed

Styring af luftfugtighed i cannabis-produktion

Cannabis-produktion kræver den rette luftfugtighed

Generelt set har cannabis-planten brug for en luftfugtighed, som ligger på mellem 40 og 60 % for optimal vækst. Det er derfor vigtigt, at der hverken bliver for tørt eller for fugtigt i drivhuset. Dog kan kravet til luftfugtighed variere alt efter hvilken sort og hvilket stadie cannabis-planten befinder sig på. 
Derfor er det vigtigt, at cannabis-producenter vælger en befugtnings- eller affugtningsløsning, som kan tilpasses den enkelte produktion for at få det optimale høstudbytte.

Optimale dyrkningsforhold for cannabis-planten

Cannabis-plantens mest basale behov omfatter bl.a. vand, lys, varme og luft. Det er ikke kun luftfugtigheden, som skal være optimal for at cannabis-produktionen har optimale vilkår. 
Det er også vigtigt med luftcirkulation og udsugning, da der sker en stor fordampning fra planterne. Den rette luftfugtighed og luftcirkulation er med til at forhindre skimmel og kondens.

Klimakammer til cannabis-produktioner

Lægemiddelstyrelsen tilråder klimakamre for at sikre korrekte klimaforhold til dyrkning og tørring af cannabis, da et klimakammer giver mulighed for præcis styring og kontrol af luftfugtighed og temperatur. Condair har mange års erfaring med løsninger til klimakamre i en lang række brancher og produktioner. 

Fordele med styring af luftfugtighed i cannabis-produktionen

 • Høj produktkvalitet
 • Ensartethed
 • Beskyttelse mod kulde- og varmechok
 • Hurtigere plantevækst
 • Overholdelse af lægemiddelstyrelsens krav til cannabis-produktioner
 • Mulighed for tilpasning af luftfugtigheden i forskellige vækststadier

Lægemiddelstyrelsens krav til cannabis-produktion

  Bygninger og faciliteter, som skal bruges til dyrkning og evt. tørring skal være rene, ventilerede, og der skal være styring af og kontrol med luftfugtighed, temperatur og lysforhold.

  Lægemiddelstyrelsen anbefaler brug af klimakammer, som en del af produktionsprocessen i forhold til dyrkning og tørring af cannabis.

  Luftfugtigheden på lageret, hvor cannabis skal opbevares, skal beskrives på lige fod med temperatur og opbevaringsforhold. 


  Professionel befugtning sikrer høj luftfugtighed

  I gartnerier er det ofte fordelagtigt at anvende højtryksbefugtning. Det samme gør sig gældende for cannabis-producenter som også har gavn af den køleeffekt, som en højtryksløsning giver.

  For mere information om luftbefugtning og affugtning til cannabis-produktion og professionelle drivhuse, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

  Brug for at høre mere om befugtning til din cannabis produktion?

  Andet godt at vide om luftbefugtning...