Optimal luftfugtighed og et sundt indeklima er vigtigt for de ansattes helbred

Har du styr på indeklimaet i produktionen?

Kvalitetssikring hele året rundt ved styring af luftfugtigheden

I produktionsfaciliteter er det afgørende at kunne styre luftfugtigheden for at opretholde produktkvaliteten og minimere spild og tab af omsætning. Dette er især kritisk for produktioner inden for fødevarer, papir, plastik og træ, hvor materialerne er hygroskopiske og kan ændre dimension og struktur afhængigt af luftens fugtighed.

Ved for høj luftfugtighed i fødevareproduktioner kan væksten af skimmel og bakterier fremmes, mens for lav luftfugtighed kan udtørre produkterne. Dette skader både vægt og kvalitet og kan forårsage værditab. En stabil luftfugtighed året rundt sikrer en ensartet produktkvalitet og stabil produktionskapacitet.

I papir-, plast- og træproduktioner er produktkvaliteten stærkt afhængig af materialernes evne til at bevare dimensioner under produktion, tryk og samling. For lav luftfugtighed og tør luft kan forårsage ujævn tørring af overflader, skævt tryk på emballage samt problemer med papirstop og elektrostatisk afladning (ESD) i maskiner og pakkeudstyr.

Betydningen af korrekt luftfugtighed for arbejdsmiljøet

Luftfugtigheden påvirker ikke kun produkterne men også medarbejdernes helbred. I Danmark er luftfugtigheden indendørs ofte for lav, især om vinteren, hvilket kan føre til tørre slimhinder, irriterede øjne, koncentrationsbesvær og hovedpine. Lav luftfugtighed kan også resultere i driftsstop, statisk elektricitet og uensartede produkter. Derfor er det vigtigt at sikre et sundt indeklima for både maskiner og medarbejdere.

Vil du vide mere om fugtkontrol i produktioner?

Behov for affugtning i sommermånederne og ved køleopbevaring

I sommermånederne stiger den naturlige luftfugtighed, hvilket kan skabe udfordringer med for høj fugtighed i produktionsmiljøer. Ved opbevaring af ferske fødevarer i køle- eller frostfaciliteter kan høj luftfugtighed medføre kondens, der kan skade produkterne og fremme skimmelvækst. Affugtningssystemer er derfor nødvendige for at sikre, at luftfugtigheden holdes på et optimalt niveau – både i varme sommermåneder og i kølefaciliteter.

Investér i et sundt indeklima for økonomisk gevinst

Virksomheder fokuserer ofte på maskinernes ydeevne, men et dårligt indeklima kan også gøre medarbejderne syge, hvilket øger sygefraværet og mindsker produktiviteten. Ved at investere i luftbefugtning og/eller affugtning kan mange virksomheder reducere disse problemer og dermed spare penge på længere sigt.

Reducér driftsomkostninger med befugtning og affugtning

Ventilationssystemer er ofte overdimensionerede ift. udskiftning af luftmængden, hvilket sænker luftfugtigheden yderligere og endda for meget. Ved at installere befugtning kan ventilationsmængden reduceres, da systemet udnytter overskudsvarmen til at fordampe fint forstøvet vand, hvilket skaber en kølende effekt. Dette kaldes evaporativ køling og kan reducere energiforbruget betydeligt.

Affugtningssystemer kan samtidig bruges i perioder med høj luftfugtighed for at sikre optimal opbevaring af fødevarer og andre fugtfølsomme produkter. Terma, en international teknologivirksomhed, sparer f.eks. årligt mere end 150.000 kWh med evaporativ køling.

  

Fordele ved Condairs luftbefugtningsløsninger i produktioner:

 • Reduktion af støv og partikler i luften

 • Reduktion af statisk elektricitet

  • Optimering af produktionsprocesser

  • Temperaturregulering i varme produktionsmiljøer gennem en kølende effekt

  • Energibesparende fugtstyringsløsninger, der reducerer driftsomkostningerne

  • Minimal vedligeholdelse, som reducerer behovet for serviceeftersyn

  • Energibesparende fugtstyringsløsninger, der reducerer driftsomkostningerne

  • Affugtningsløsninger, der sikrer optimal luftfugtighed ved højere naturlig fugtighed eller i kølefaciliteter

  Oplever du problemer i din produktion?

  Hvis du oplever problemer i din produktion, kan det skyldes forkert luftfugtighed. Kontakt os, og vores eksperter vil hurtigt kunne afklare, om vores løsninger kan afhjælpe dine udfordringer.

  Condair styrer luftfugtigheden i produktioner og mange andre steder...