Optimal luftfugtighed og et sundt indeklima er vigtigt for de ansattes helbred

Er der styr på indeklimaet i produktionen?

Er dine produktionslokaler præget af lav luftfugtighed og tør luft?

Det er ikke kun vigtigt at have en korrekt luftfugtighed og et sundt indeklima for produktionens skyld. Det handler i ligeså høj grad om de ansattes helbred.

I Danmark er vi ikke så heldige, at vi har en naturlig, optimal luftfugtighed hele året rundt. Det forholder sig faktisk sådan, at luften er for tør i næsten halvdelen af årets timer. Luften er derfor også for tør i en stor del af den tid, vi opholder os på vores arbejdsplads.

En lav luftfugtighed kan have store konsekvenser for både mennesker og maskiner, og kan blandt andet føre til driftsstop, statisk elektricitet og problemer med produkternes ensartethed. Derudover kan det give gener såsom tørre slimhinder, røde og irriterede øjne, koncentrationsbesvær og hovedpine.


Et sundt indeklima for både maskiner og mennesker hele året

Der har tidligere været en tendens til, at mange virksomheder tænker på det maskinelle først og sætter det menneskelige aspekt i baggrunden. Det hænger sandsynligvis sammen med det faktum, at det rent økonomisk virker mest oplagt at sætte ind på det område, da driftsstop med mere er en dyr udgift.

Vil du vide mere om befugtning til produktioner?


Hvad virksomhederne glemmer at have med i sine overvejelser er, at et dårligt indeklima ikke kun kan skade maskinerne og produktionen, men rent faktisk kan gøre medarbejderne syge. Og er et øget sygefravær og en mindsket produktivitet ikke også en dyr omkostning? At investere i de ansattes helbred kan derfor også medføre en økonomisk gevinst for virksomheden.

Reducér dine driftsomkostninger med befugtning

Mange produktioner benytter sig af ventilation til for eksempelvis at komme af med overskudsvarme. Ventilationen er dog medvirkende til, at luftfugtigheden falder, og luften bliver tør. Mange steder er ventilationsanlægget tilmed overdimensioneret og har høje driftsomkostninger, da en stor luftmængde bliver udskiftet. Disse omkostninger kan sænkes ved at tilføje et befugtningssystem, der som regel er tilbagebetalt i løbet af blot 1-2 år.

Med et befugtningsanlæg udnyttes overskudsvarmen i befugtningsprocessen. Ventilationsmængden kan derfor reduceres, da varmen ikke længere skal ventileres væk. Befugtningsanlægget sender nemlig fint forstøvet vand ud i rummet som den varme luft er med til at fordampe. Man udnytter på den måde energi fra overskudsvarmen og opnår samtidig en naturlig, kølende effekt. Metoden kaldes evaporativ køling.
Et befugtningsanlæg kan derfor være med til at sikre og opretholde en korrekt relativ luftfugtighed, som skaber de bedste arbejdsbetingelser for både din produktion, dine maskiner og dine medarbejdere, som får et sundt indeklima at opholde sig og arbejde i. 

  

Fordele ved Condairs luftbefugtningsløsninger i produktioner:

  • Reducering af gener fra støv og andre partikler i luften gennem korrekt luftfugtighed.

  • Mange produktioner har varmeudviklinger gennem produktionsprocesser, hvilket giver et varmt og tørt arbejdsklima for medarbejderne. Luftbefugtning kan anvendes til temperaturregulering, da det har en nedkølende effekt.

  • Fugtstyringsløsninger med minimalt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen.

  • Løsninger, som kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for løbende serviceeftersyn

Oplever du problemer i din produktion?

Det kan ofte være svært at vide, om problemer i ens produktion skyldes tør luft og lav luftfugtighed. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere. Vores eksperter på området vil hurtigt kunne afklare, om det er nogle problemer, vores produkter og løsninger kan være med til at afhjælpe.

Condair styrer luftfugtigheden i produktioner og mange andre steder...