Et godt indeklima er vigtigt for at børn trives i skolen

Indeklima og helbredsproblemer på skoler

Mekanisk ventilation er kun en del af indeklimaløsningen

Problemerne stammer ofte fra for høje koncentrationer af CO, hvilket kan afhjælpes ved mekanisk ventilation, som sørger for at skifte luften i klasseværelset eller børnehaven ud med jævne mellemrum.
Undersøgelser viser, at det er omkring 42 % af alle skoler, som har mekanisk ventilation. Tallet er stigende, da ventilation som regel er at finde i de nyere bygninger. Dermed er CO-problemet løst. Dog oplever skoler og børnehaver med mekanisk ventilation ofte andre problemer med indeklimaet.

Pas på at tør luft fra ventilation ikke giver nye helbredsproblemer

Fordi luften bliver skiftet hyppigere ud, vil luftfugtigheden indendøre falde og luften bliver alt for tør. Luftfugtigheden skal ligge på mellem 40-60 % som er sundt for mennesker, men det er ikke ualmindeligt, at den med mekanisk ventilation kan falde til under 20 %. Det tørre indeklima giver symptomer som hovedpine, træthed, irriterede slimhinder og øjne, stød fra statisk elektricitet, tør hud og næseblod.

Et ventilationsanlæg er derfor kun det halve af løsningen på vejen til det gode og sunde indeklima. Luftbefugtere sørger for at tilføre luften den nødvendige mængde vand. På den måde er luftbefugtere den sidste halvdel af den rette indeklimaløsning, hvor både børn og personale har helbredsmæssigt ordentlige forhold.

Luftfugtigheden er en afgørende del af indeklimaet

Det gode indeklima med ventilation og luftbefugtning forebygger sygefravær, koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og irriterede slimhinder. Dermed er indeklimaet med til at skabe fundamentet for børns indlæring og udvikling mange timer dagligt, og det er derfor nødvendigt at sikre, at luftfugtigheden er i orden.
Sørg altid for at vælge en hygiejnesikret luftbefugter til børnehaver og skoler. Bestil et gratis indeklimatjek af din skole hos os. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i en indeklima-rapport fra 2013, at den relative luftfugtighed bør undersøges for at afklare om den er for høj eller for lav.
Download Sundhedsstyrelsens rapport Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler her.

Nyttig viden om luftfugtighed og godt indeklima på skoler:

    Er indeklimaet på jeres skole optimalt?

    Vi ved alt der er værd at vide om indeklima, helbred og luftfugtighed...