Dyrestalde og forsøgsdyr har behov for den rette luftfugtighed

Dyrestalde og forsøgsdyr har brug for den rette luftfugtighed

Dyrerum skal leve op til lovkrav om luftfugtighed

Det er op til dig at sikre, at dine dyrerum lever op til de gældende lovkrav om luftfugtighed. Det kræver styring af luftfugtigheden året rundt at sikre et stabilt niveau, da årstider og temperaturskift har stor indflydelse på den relative luftfugtighed.

Dyrenes bure kræver en bestemt luftfugtighed

I langt de fleste faciliteter styres temperaturen allerede, så den ligger stabilt mellem de påkrævede 20-24 °C året rundt. Det er en anelse mere kompliceret at holde den relative luftfugtighed inden for 55 % ±10 i dyrenes bure som loven kræver.

Laboratorier med dyr er ekstra udsatte for tør luft

Laboratorierum med dyr har desuden typisk et meget højt luftskifte op til 20 ACH. Det gør luften endnu mere tør, hvis den ikke tilføres fugt med et befugtningssystem.

Tørstig luft dræner omgivelserne i laboratoriet for fugt

På de tider af året hvor temperaturen udenfor er lav, er luftfugtigheden også lav. I disse perioder skal den indendørs luft tilføres fugt for at den påkrævede relative luftfugtighed kan opretholdes. 

I Danmark (København) gør det sig gældende for 5086 timer om året, i Sverige (Stockholm) er det 6075 timer og i Norge (Oslo) er det 6806 timer. Det svarer til at luftfugtigheden er for lav i ca. 58 % af timerne i Danmark.

Luftfugtighed kan påvirke forskningsresultaterne

Halve løsninger - som eksempelvis kun at sikre luftfugtigheden i de lukkede dyrebure og ikke på hele laboratoriet - kan have indflydelse på
forskningsresultaterne da luftfugtigheden vil have varierende niveau alt efter årstid og temperatur. Derfor er det en fordel, at luftfugtigheden ikke kun styres i selve dyreburene, men på hele laboratoriet, dyrestalden, klimakamret eller testrummet.

Brug for hjælp med befugtning til din dyrestald eller laboratorie?


Fordele med styring af luftfugtigheden i dyrerum:

  • Minimerer smittespredning i dyrestalden og laboratoriet
  • Bidrager til rene overflader
  • Forhindrer støv og spredning af allergener i luften
  • Reducerer statisk elektricitet
  • Forhindrer for hurtig udtørring af laboratorieprøver
  • Nedbringer luftvejsinfektioner og sygefravær hos personalet
  • Forebygger irriterede og tørre øjne
  • Forbedrer vilkårene for sund hud og sårheling
  • Øger medarbejdernes koncentration og performance

Andet godt at vide om luftfugtighed...