Fugtstyring og køling i industrielle produktioner

Condair leverer professionelle løsninger, der giver en kombineret styring af temperatur og luftfugtighed i en lang række fremstillingsindustrier. Nøjagtig fugtkontrol og stabil luftfugtighed er ofte afgørende for produktioner inden for blandt andre elektronik, plast, emballage, papir, pap og trykkerier. Med fugtstyring og evaporativ køling kan mange produktioner opnå effektiviseret fremstilling og reducere driftsomkostninger på ventilation. 

Problemer i produktioner løses med korrekt luftfugtighed

Fugtkontrol og optimal luftfugtighed i produktionsmiljøer reducerer gener og problemer som blandt andet maskinstop, støv, statisk elektricitet (ESD), tør og varm luft, svingende produktkvalitet og afvigende produkttolerancer. Vores energieffektive løsninger har hjulpet eksempelvis Terma til store energibesparelser på deres ventilation samt givet medarbejderne i produktionen et mærkbart bedre indeklima som en bonus.

Styring af luftfugtighed og temperatur i en lang række produktioner...

Elektronikproduktioner

Almindelig ventilation er ikke nok i mange produktionsmiljøer, luften bliver tør og løsningen er dyr. Køling med befugtning giver det bedste indeklim …

Læs mere

Emballage

Befugtning sikrer dimensionerne under produktion af pap- og kartonemballage.

Læs mere

Plastproduktion

Køling med befugtning giver energibesparelser i plastproduktioner samt reducerer statisk elektricitet og gener fra tør luft.

Læs mere

Papirproduktion og -håndtering

Fugtindholdet i de eksponerede overflader af papiret ændres afhængigt af den omgivende luftfugtighed, hvilket fører til problemer i længdeskærings- o …

Læs mere

Print og trykkerier

Papir kan som materiale nemt påvirkes af ændringer i den relative luftfugtighed. Derfor oplever trykkerier ofte store problemer med maskinstop, hvis …

Læs mere

Lakering og autolakering

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg med lakerings- og malehaller.

Læs mere

Renrum og laboratorier

En korrekt luftfugtighed er væsentlig ved produktion i renrum for at opretholde normal produktion og minimere spild.

Læs mere

Træ

Det er væsentligt for træindustrien at opretholde en konstant luftfugtighed ofte på 45-55 % for at undgå en række problemer.

Læs mere

Non-woven, fiber og tekstil

Befugtning i forbindelse med tekstilproduktion har mange fordele, som vil kunne øge indtjeningen.

Læs mere

Fyrværkeri og sprængstof

Under fremstillingen af eksplosive anordninger såsom sprængstoffer, fyrværkeri eller signalraketter udgør ukontrolleret statisk elektricitet en stor …

Læs mere

Medicinsk udstyr

Afhængigt af produktionsprocesserne kan almindelige varme-, ventilations- og klimaanlæg muligvis ikke opfylde præcis de betingelser, der er nødvendig …

Læs mere

Fremstilling af farmaceutiske præparater

Mange processer i medicinalindustrien kræver præcis styring af luftfugtigheden.

Læs mere

Metal og støberi

Evaporativ køling giver store energibesparelser, køleeffekt og fugtstyring i metalproduktioner med overskudsvarme.

Læs mere

Dyrestalde og dyrerum

Luften bliver hurtigt for tør i laboratorier med dyr, da der ofte er et højt luftskifte. Det er derfor vigtigt at tilføre den manglende fugt for at f …

Læs mere

Gartneri

Ved at opretholde et stabilt og optimalt klima hos gartnerier og drivhuse med befugtning og evaporativ køling kan planter trives og opnå deres fulde …

Læs mere

Cannabis-produktion

Luftfugtighed i cannabis-produktioner er altafgørende for plantens trivsel og høstudbytte. Dampbefugtning sikrer høj luftfugtighed.

Læs mere

Tobak

Tør luft forringer tobakkens egenskaber, hvorved den svinder, mister vægt, bliver skør, danner flager og revner.

Læs mere

Sådan virker luftbefugtning og evaporativ køling i produktion og industri...