Evaporativ køling reducerer kølningsomkostningerne

Evaporativ køling som nyt kølekoncept

Evaporativ køling en kendt køleteknologi

Evaporativ køling er i sig selv ikke en ny opfindelse. Det er et naturfænomen, som har eksisteret altid. Condair er blandt de allerbedste til at udnytte viden og ekspertise til at udvikle, installere og vedligeholde systemer som køler og befugter.
Evaporativ køling er det mest almindelige navn for køleteknologien, men konceptet kaldes også fordampningskøling, køling med vandforstøvning, tågespray, vandtåge og køling med vand.

Hvad er evaporativ køling?

Evaporativ køling sker når vand forstøves ud i luften, fordamper og sænker lufttemperaturen. Når vandpartikler fordamper i luften kræver det energi. Nærmere bestemt kræver det 0,68 kWh per liter forstøvet vand, som er taget fra den omgivende luft. Fordampningsprocessen nedsætter lufttemperaturen, samtidig med at den relative luftfugtighed stiger. Med andre ord kan du køle luften med vand og spare energi på køling.

Se hvordan Condair køler Facebook og andre datacentre med evaporativ køling.

Energireducering med evaporativ køling

I områder med mekanisk køling kan en reduktion af brug af aircondition være væsentlig for en produktions driftsomkostninger. Faciliteter der ikke bruger aircondition vil også drage betydelig fordel af at køle luften med en energieffektiv løsning. Læs mere om hvordan evaporativ køling bruges i elektronikproduktionplastproduktion og andre brancher.

Fordele med evaporativ køling

  • Reducerede kølingsomkostninger 
  • Kort tilbagebetalingstid (1-2 år) 
  • 100 % fordampning 
  • Minimalt vedligehold 
  • Forbedret indeklima for medarbejderne

          

Andet godt at vide om evaporativ køling og befugtning...