Fugtkontrol til erhvervs- og offentlige bygninger

Styring af luftfugtigheden er altafgørende for bygninger, inventar og de mennesker som befinder sig i lokalerne. Er der for meget fugt i luften, kan problemer med blandt andet mug og skimmelsvamp opstå. For høj luftfugtighed er derfor skadelig for såvel bygninger som mennesker. Er luften derimod for tør, er den også skadelig, dog med andre problemer til følge. I bygninger vil for lav luftfugtighed ofte føre til problemer med statisk elektricitet, orgler som ikke stemmer og skader på kunstværker. For personalet er den forkerte luftfugtighed meget ofte årsag til et dårligt indeklima. Det er derfor nødvendigt at kontrollere luftfugtigheden og sikre at den er stabil året rundt.

Professionel styring af luftfugtigheden i bygninger

Condair leverer løsninger der styrer luftfugtigheden med meget stor nøjagtighed til datacentre, serverrum, koncertsale, museer og kirker. Det kan variere fra bygning til bygning hvad luftfugtigheden skal ligge på, fordi hvert sted stiller forskellige krav og ofte har specielle forhold. Vi er vant til at håndtere komplekse bygningsmiljøer og sørge for at finde den rigtige løsning hvad enten det drejer sig om affugtning eller befugtning.

Sådan sørger vi får optimalt indeklima og fugtstyring i bygninger...

Luftbefugtning og ESD-reducering til datacentre

Luftbefugtning giver høj kapacitet, energioptimerende evaporativ køling og reducerer ESD.

Læs mere

Kirker

Korrekt luftfugtighed er altafgørende i kirker, som ofte kan være kolde og uopvarmede.

Læs mere

Koncertsale og musikhuse

Luftfugtigheden i store orgler i koncertsale skal opretholdes, så vindladeren og sløjferne, som er lavet af træ, bevarer deres dimensioner.

Læs mere

Museer, gallerier, kunst og antik

Det er altafgørende i forbindelse med bevaringen af kunst, at det omgivende miljø er stabilt, hvilket kræver nøje kontrol med temperatur og luftfugti …

Læs mere

Sådan sikrer styring af luftfugtighed optimale forhold for bygninger, inventar og mennesker...