Teknologierne bag evaporativ køling

Teknologierne bag evaporativ køling

Evaporativ køling i kanal eller direkte i rummet

Der findes forskellige måder at befugte på for at opnå evaporativ køling. Det kan enten gøres ved at befugte luften direkte i rummet, eller det kan ske ved befugtning i ventilationskanalen. Ofte bruges kølingen direkte i rummet i produktionsmiljøer med store energibesparelser til følge. Denne køleteknologi genkender de fleste fra supermarkederne, som vist i videoen.

Man kan også køle evaporativt ved befugtning i kanal. Der findes tre grundlæggende teknikker til evaporativ køling i kanal:

Evaporativ køling er et velkendt fænomen fra supermarkederne, men giver energibesparelser i produktionsmiljøer.

Direkte evaporativ køling i kanal

Strømmen af frisk indsugningsluft befugtes, således at temperaturen sænkes, mens fugtigheden øges. Den konditionerede luft sendes direkte ud i rummet, og en høj procentdel af rummets luft suges ud i stedet for at blive recirkuleret, således at der holdes en konstant fugtighedsgrad i rummet.

Hvor meget køling der kan opnås, afhænger af indsugningsluftens fugtighedsgrad. Luft med lavere fugtighed absorberer mere fugt, hvilket giver en større effekt af evaporativ køling.

Se her hvordan direkte evaporativ køling i et luftbehandlingsanlæg øger fugtigheden og sænker temperaturen.

Indirekte evaporativ køling i kanal

Med denne teknik anvendes udeluften til at køle et indemiljø, uden at den interne og eksterne luftstrøm blandes. Frisk udeluft føres igennem luftbehandlingsanlæggets varmegenvindingsenhed og suges ud, mens returluft fra rummet føres igennem varmegenvindingsenheden, inden den føres tilbage til rummet. Når den eksterne luftstrøm er køligere end den interne luftstrøm, overføres dens køleenergi og køler rummet.

Ved at befugte den eksterne luftstrøm, inden den passerer igennem varmegenvindingsenheden, sænkes dens temperatur, således at systemets kølekapacitet øges. Dette gør det muligt at anvende en teknik med indirekte køling, også selvom udetemperaturen er varmere end den temperatur, der ønskes for den luftstrøm, der tilføres rummet. Hvis den eksterne luftstrøm har en højere hastighed end den interne, øges systemets kølekapacitet yderligere.

Indirekte evaporativ køling sænker temperaturen, uden at den interne og eksterne luftstrøm blandes, og uden at der tilføres fugt til den interne luftstrøm.

Evaporativ køling i kanal - returluftkøling

Den luft, der suges ud af rummet, køles først med luftbefugteren og føres derefter igennem varmegenvindingsenheden, inden den sendes ud af bygningen. Den køleenergi, som luftbefugteren skaber, overføres til indsugningsluften af varmegenvindingsenheden, som køler den nogle få grader. Dette mindsker den krævede belastning af airconditionsystemer med direkte ekspansion (DX).

Eftersom den befugtede returluft og den friske indsugningsluft ikke blandes, tilføres der ikke fugt, hvorved kølingen sker, uanset hvor fugtig indsugningsluften er.

Se her hvordan køling af returluften reducerer temperaturen af den friske indsugningsluft, uden at der tilføres fugt.

 

 

Vil du vide mere om mulighederne med evaporativ køling?

Evaporativ køling benyttes i mange brancher...