Fugtstyring i osteproduktion og ostelagring 

Kontrolleret luftfugtighed er vigtig i ostemodningsprocessen

De fleste oste har brug for et tempereret, fugtigt miljø med korrekt luftcirkulation og et kontrolleret klima. Andre ingredienser fra salt, gær, enzymer og bakterier påvirker i høj grad ostens modningsproces. Derudover vil modningsprocessen også drage fordel af en konstant afbalanceret relativ luftfugtighed (RH).

En af problematikkerne på et ostelager er, at der kan være mange uafhængige rum og lagre med separat fugtstyring og parametre, hvor der ikke findes en tilfredsstillende fugtkontrol. Dette gør, at den relative luftfugtighed kan være ustabil og svær at måle og i den sidste ende give fejlproduktion og svind.

Flere typer befugtningssystemer skaber problemer på ostelagre

Hvis lagerne har forskellige typer befugtningssystemer, kan det være svært at sikre sig at de stemmer overens med hinanden, hvilket kan påvirke kvaliteten af ostene. Disse forskellige befugtningssystemer kan være energitunge og kræve flere ressourcer hver især og ofte ser man dårlig eller ingen hygiejnestyring i disse anlæg. Derudover vil der være store omkostninger forbundet med vedligeholdelse af de forskellige anlæg, hvis de ikke kommer fra samme producent. Ofte ser man, at befugtningskapaciteten ikke er tilstrækkelig og ensartet, hvilket resulterer i svingende kvalitet og øget svind. 

Derfor anbefaler vi at vælge en samlet befugtningsløsning med professionelle befugtningssystemer, som ikke kun lever op til strenge hygiejnekrav, men som også kan fungere i samtlige rum uanset temperatur og størrelse. 

Anbefalet temperatur og luftfugtighed til osteproduktion

Generelt kræver de fleste oste et højere luftfugtighedsniveau på omkring 80-95% og et temperaturområde på 10-12 °C. Korrekt befugtning sikrer, at oste, der opbevares i et kontrolleret miljø, bliver modnet og opretholder korrekt vandindhold, mindsker svind og giver ret konsistens i det ønskede produkt.

Fordele med korrekt befugtning til ostelagre

  • Minimér produktsvind og giver ensartet kvalitet
  • Opretholde kvalitetsstandarder
  • Nøjagtig fugtstyring giver optimal modningsforløb
  • Spar på energi på køleomkostninger grundet befugtningens evaporative køleeffekt
  • Befugtningsanlæg med central CIP-kontrol
  • Mulighed for hygiejnesikrede anlæg efter ISO 22000 / HACCP
  • Ens fugtfordeling i rum for bedre fugt- og temperaturstyring
  • Minimere tidsforbrug og resurser til vedligehold
  • Fødevaresikkerhed garanteres for slutbruger.

For mere information om befugtning til din osteproduktion eller ostelagring, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.


Få en gratis guide om, hvordan fødevare-producenter kan øge deres produktivitet ved hjælp af befugtning.

10-punkts guide om, hvordan man kan øge produktivitet, mindske spild og bevare produktkvalitet ved at styre luftfugtigheden

Brug for hjælp med befugtning i din osteproduktion?

Andre fødevarebrancher, hvor Condair styrer luftfugtigheden...