Befugtningssystemer til alle typer lagre

Befugtning og fugtstyring af lager

Befugtning på lager sikrer nedkøling og friske afgrøder

Når afgrøder, især salater, høstes i sommermånederne, har de den samme temperatur som omgivelserne. Afgrøderne skal holdes friske, indtil de når frem til kunderne, og derfor nedkøles de meget hurtigt til 2-4 °C. Hvis afgrøderne er høstet ved >20 °C, vil den nedkøling, som kræves for, at de når lagertemperaturen, beskadige dem.

For at imødegå dette øges luftfugtigheden i nedkølingsperioden. Det er dog ikke muligt at befugte i hele nedkølingsperioden, da behovet er så stort, at det ikke er økonomisk rentabelt.

Fugtstyring forbedrer nedkølingscyklussen på lager

Når anlægget er slukket, sker befugtningen. En fint forstøvet vandtåge fordeles på lageret, så afgrøderne kan absorbere fugt fra luften. Den overskydende befugtning hindrer, at afgrøderne taber fugt i løbet af den næste nedkølingscyklus.

Køling af lager med befugtning

Den normale cyklus er 15 minutters nedkøling efterfulgt af 5 minutters vandforstøvning. Denne cyklus gentages, indtil afgrøderne har nået måltemperaturen. I denne proces kontrolleres luftfugtigheden ved hjælp af et timing-kredsløb i anlæggets kontrolpanel, der styrer befugtningen. Det er meget vigtigt, at køleanlæggets blæsere kører uafbrudt, så luftfordelingen forbliver ensartet.

Befugtningssystemer til alle typer lagre

Condair er eksperter i og har stor erfaring med fugtstyringsløsninger til alle typer lagre. Vi kan skræddersy et komplet befugtningssystem, som passer til netop dit lagers dimensioner og behov.

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i forbindelse med lagring af afgrøder:

  • Forbedret produktivitet gennem reduceret vægttab
  • Længere holdbarhed
  • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i landbrugsindustrien
  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav
  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen
  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele.

For mere information om befugtning på dit lager, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Få en gratis guide om, hvordan fødevare-producenter kan øge deres produktivitet ved hjælp af befugtning.

10-punkts guide om, hvordan man kan øge produktivitet, mindske spild og bevare produktkvalitet ved at styre luftfugtigheden

Behov for hjælp til befugtning af dit lager?

Condair styrer luftfugtigheden på lagre og i en række andre fødevarebrancher...