Befugtningssystemer til alle typer lagre

Befugtning og fugtstyring af lager

Befugtning på lager sikrer nedkøling og friske afgrøder

Når afgrøder, især salater, høstes i sommermånederne, har de den samme temperatur som omgivelserne. Afgrøderne skal holdes friske, indtil de når frem til kunderne, og derfor nedkøles de meget hurtigt til 2-4 °C. Hvis afgrøderne er høstet ved >20 °C, vil den nedkøling, som kræves, for at de når lagertemperaturen, beskadige dem.

For at imødegå dette øges luftfugtigheden i nedkølingsperioden. Det er dog ikke muligt at befugte i hele nedkølingsperioden, da behovet er så stort, at det ikke er økonomisk rentabelt.

Fugtstyring forbedrer nedkølingscyklussen på lager

Når anlægget er slukket, sker befugtningen. En fint forstøvet vandtåge fordeles på lageret, så afgrøderne kan absorbere fugt fra luften. Den overskydende befugtning hindrer, at afgrøderne taber fugt i løbet af den næste nedkølingscyklus.

Køling af lager med befugtning

Den normale cyklus er 15 minutters nedkøling efterfulgt af 5 minutters vandforstøvning. Denne cyklus gentages, indtil afgrøderne har nået måltemperaturen. I denne proces kontrolleres luftfugtigheden ved hjælp af et timing-kredsløb i anlæggets kontrolpanel, der styrer befugtningen. Det er meget vigtigt, at køleanlæggets blæsere kører uafbrudt, så luftfordelingen forbliver ensartet.

Befugtningssystemer til alle typer lagre

Condair er eksperter i og har stor erfaring med fugtstyringsløsninger til alle typer lagre. Vi kan skræddersy et komplet befugtningssystem, som passer til netop dit lagers dimensioner og behov.


For mere information om befugtning på dit lager, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i forbindelse med lagring af afgrøder:

  • Forbedret produktivitet gennem reduceret vægttab

  • Længere holdbarhed

  • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i landbrugsindustrien

  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav

  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen

  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

Vores referencer inden for lager:

- Lammefjordens Grøntsagslaug, Danmark

- Brogaarden, Danmark

Condair styrer luftfugtigheden på lagre og i en række andre brancher...

Osteproduktion og ostelagring

Befugtning er vigtig i fremstilling og opbevaring af ost for at opnå den ønskede kvalitet.

Læs mere

Slagterier

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugt...

Læs mere

Kølerum og koldlager

Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkva...

Læs mere