Produktvægten hos tekstiler holdes stabil med befugtning i tekstilindustrien

Tekstilproduktioner har brug for den rette luftfugtighed for at sikre en stabil og effektiv produktion og for at opnå ensartet produktkvalitet. Forebyggelse af fugttab under forarbejdning og opbevaring af tekstiler kan reducere vægttabet fra typisk 4 % til kun 0,5 %.

Garnkvaliteten sikres med korrekt luftbefugtning

Korrekt befugtning opretholder garnets styrke og elasticitet og sikrer dermed et produkt af højere kvalitet og en højere indtjening. Endvidere dannes der mindre pilling, hvilket reducerer spild.

Statisk elektricitet i tekstilproduktionen afhjælpes med befugtning

Statisk elektricitet kan, fordi det tiltrækker fnug, medføre nedsat produktivitet og produktkvalitet, maskinstop og ubehag for medarbejderne eller endda ulykker. Statiske ladninger spredes naturligt ved højere luftfugtigheder, hvilket afhjælper disse problemer.

Vævningseffektivitet øges med befugtningsanlæg

Optimal befugtning reducerer brud på garn i forbindelse med vævning og reducerer stilstandstid samt væverknob i det færdige produkt.

Mærkbart bedre indeklima i tekstilproduktionen

Befugtere kan levere omkring 5°C evaporativ køling til et tekstilproduktionsanlæg og fjerne støv og fnug. Dette skaber et sundere og mere produktivt miljø for medarbejderne.


For mere information om luftbefugtning i din tekstilproduktion, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Reference- og branchevideoer...


Referencevideo -  Garnier- Thiebaud

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger i tekstilindustrien:

 • Omfattende global ekspertise via samarbejde med mange tekstilproducenter

 • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav

 • Innovative, gennemprøvede løsninger til alle tekstilprocesser

 • Omfattende service i form af ekspertrådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

 • Øget produktivitet, mindre spild og øget fortjeneste

 • Sundere og mere behagelig atmosfære, som øger medarbejdernes produktivitet og reducerer ulykker

Vores referencer inden for non-woven, fibre og tekstil:

  - Abena, Danmark

  - ELAS, Danmark

  - SCA, Sverige

  - Triumph International, Storbritannien

  - Superba, Frankrig

  - Picanol, Belgien

  - Ganges Jute, Indien

  - Cheviot Jute, Indien

  - Milliken, USA

  - CVT Group, Canada

  - Freudenberg Vliesstoffe, Tyskland

  - Trisoft Textil Ltda, Brasilien

  Condair styrer luftfugtigheden i tekstilproduktioner og i en lang række andre brancher...