Undgå lakeringsproblemer i produktionen

Det er ikke uden grund, at leverandører af fx lak henviser til en bestemt luftfugtighed på ca. 50-55% ved påføring af deres produkter. Dette skyldtes i høj grad, at disse er produceret til at kunne reagere ensartet i et bestemt fugt- og temperaturområde. Både påføringsmetode, ledeevne, viskositet og afdunstning/tørring er derfor afhængige af en ensartet luftfugtighed.


Optimer luftfugtigheden i malehallen og minimer fejlproduktionen

I forbindelse med at fugt og temperatur ændrer sig, vil de fleste materialer og væsker også ændre sig. Dette har ofte en afgørende betydning i selve lakprocessen, men også for det færdige resultat.

En korrekt luftfugtighed øger produktiviteten inden for flere områder i produktionsanlæg til biler og andre produkter. I forbindelse med lakering og autolakering kræves der en korrekt luftfugtighed for at maleprocessen forløber med minimal fejlrate.

Sprøjtekabiner med optimal luftfugtighed

Den optimale fugtighed for overførsel af maling fra sprøjtedysen til karosseriet er 72 % relativ luftfugtighed. Her reduceres malingens fordampning, så malingen kan påføres karosseriet i overensstemmelse med producentens hensigt. Ved at reducere malingens fordampning reduceres også mængden af malerstøv i sprøjtekabinen.

Forbedr sandblæsningstiden med et befugtningssystem

Ved at bibeholde en relativ luftfugtighed på 55 % i forbindelse med sandblæsning fjernes støvet, og den statiske elektricitet reduceres. 
Dette forhindrer, at karosseriets overflade tiltrækker luftbåret malerstøv, hvilket reducerer sandblæsningstiden væsentligt og forbedrer finishen.


For mere information om luftfugtighed ved lakering og autolakering, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Reference- og branchevideoer...


Branchespecifik video - Autolakering

Problemer som ofte opstår ved for tør og varm luft i produktioner:

  • Emner: Udtørring, større sugeevne, sammentrækning, sprækker, statisk elektricitet, øget rengøring, dårlig ledeevne, udvidelse efter hærdning, svært at styre mængde.
  • Lakker: Dårlig hærdning, viskositetsændringer, statisk elektricitet, svært at styre mængde og farvesammensætning.
  • Pulver: Dårlig ledeevne, statisk elektricitet, stort forbisprøjt, svært at styre mængde.
  • Dyr produktion: Større lakforbrug, mere forbisprøjt, flere omlakeringer.
  • Dårligt arbejdsmiljø: Tørre slimhinder, tør hud, lugtgener, større risiko for allergi.

Vores referencer inden for lakering og autolakering:

- HMF Group (Højbjerg Maskinfabrik), Danmark

- Jeld-Wen, Danmark

- dan-color, Danmark

- Rolls Royce, Storbritannien

- Aston Martin, Storbritannien

- BMW, Tyskland

- Mercedes Benz, Tyskland

- Honda, USA

- Nissan, USA

- Renault F1, Frankrig

- General Motors, Belgien

- Volkswagen, Indien

    Sådan giver befugtning køling i male- og lakeringsprocesser...