Trægulve sprækker i for lav luftfugtighed

Trægulve og træmøbler påvirkes af luftfugtigheden

Hvorfor sprækker trægulve og træmøbler?

Om vinteren bliver temperaturen udenfor meget lav i løbet af nogle uger eller nogle måneder. På denne tid af året anvender man opvarmning og ventilation indendørs. Ved opvarmningen af den kolde luft udefra reduceres den relative luftfugtighed markant, hvilket typisk giver en række problemer og skader med materialer af træ, fx trapper, gulve, plankeborde, køkkenelementer og møbler.

Eksempler på skader ved træinventar forårsaget af for tør luft:

  • Revner og sprækker i træet
  • Udtørret trægulv
  • Løse samlinger og størrelsesændringer af træet
  • Dårlig limning og laminering
  • Forkortet produktlevetid - nogle skader er for store til reparation
  • Statisk elektricitet


Træ er et hygroskopisk materiale og reagerer på tør luft

Træ absorberer vand fra luften og omgivelserne. Dette fænomen kaldes hygroskopi. Afhængigt af den relative luftfugtighed og temperatur etableres en intern fugtighedsgrad i træet. Ved 20°C er træets fugtighed 1/5 af den relative luftfugtighed.

Det betyder, at når den relative luftfugtighed er 50 %, så er træfugtigheden 9 % og ved en lidt højere relativ luftfugtighed på 60 %, vil træfugtigheden ligge på 10,5 %.

Træ tager og afgiver fugt til luften

Luftens mætningsbehov vokser og ”fodres” af det hygroskopiske træ i bl.a. parketgulve og træmøbler. Man kan derfor sige, at den tørstige, tørre luft suger vand fra sine omgivelser, heriblandt mennesker og træmaterialer. Det betyder, at træet tørrer ud, trækker sig sammen og slår sprækker i gulvplanken eller øger afstanden mellem gulvbrædderne.

For at modvirke udvidelse og sammentrækning af trægulve og træmøbler bør der sikres en optimalt afbalanceret og stabil relativ luftfugtighed hele året rundt. Om vinteren, når luften er problematisk tør, kan luftfugtigheden forbedres gennem befugtning af luften, så luften får tilført den mængde vandindhold den mangler.

Træ kan udtørre, flække og udvide sig alt efter luftfugtighed

Om sommeren er der naturligt mere fugt i luften, hvilket gør at trægulve og -møbler kan udvide sig. Om vinteren ses det modsatte problem, nemlig at der er mindre fugt i luften og træet trækker sig sammen. 

Træer er afhængigt af et optimalt system til transport af vand for at kunne vokse. Deres næringsstoffer opløses i vand. Vandet transporteres i særlige rørformede celler gennem rødderne op i stammen og ud til bladene, hvor det fordamper.

Nu om dage tørres træ normalt i tørrekamre ved op til 60°C, før det er klar til forarbejdning. Herefter kan det blive savet ud, afhøvlet og pudset. Også efter at træet er blevet behandlet, er det gennemtrukket af rørformede celler. På dette stadie er disse celler mere eller mindre tomme, og cellevæggene er tørret ud. Hvis de kommer i kontakt med vand, absorberer de det, og cellevæggene udvider sig.

Vil du høre mere om mulighederne for et befugtningssystem?

Udvidelse og sammentrækning af træ

Transport af vand sker hovedsageligt langs med den tidligere vækstretning. Træet udvider sig vinkelret herpå. Træets ændrede form beror på typen af træ, mængden af rørformede celler, årringenes placering og fibrenes retning.

Ændring i form er mest udtalt i bøgetræ, og mindst i fyrretræ. Når større overflader og større mængder af træprodukter skal produceres, limes træet sammen, idet nogle meget nøjagtige regler følges. Dette er den eneste måde, man kan minimere træets udvidelse og sammentrækning.

Sammentrækningsskader i finér

Finér er den mest følsomme form for træ. Træstykkerne er kun mellem 0,5 og 8 mm tykke og reagerer derfor særlig kraftigt på skiftende luftfugtighed. Områder, hvor der opbevares finér, bliver således kunstigt befugtede om vinteren. Der kan forekomme brede revner I møbler i årets løb som følge af skiftet fra tør til fugtig luft. Det er derfor tilrådeligt at overveje aktiv befugtning af luften, især i det kolde, tørre vinterhalvår.

Den rette luftfugtighed starter i træproduktionen

Folk, der arbejder med træ såsom møbler, skabe og gulve møder ofte produktfejl forårsaget af tør luft i træproduktionen. Disse produktfejl kan omfatte vridning, krympning og andre problemer med størrelsesforhold i forbindelse med maling, efterbehandling og limning, og endvidere en række problemer relateret til statisk elektricitet.

Træ kræver den rette luftfugtighed

Trægulve og træmøbler er robuste og holdbare, når de er i et miljø, hvor fugten holdes under kontrol. Træ er værdsat for sin smukke og behagelige overflade. Der er forskellige typer af træ med forskellige farver, strukturer, overflader og dufte. Træ med oliebehandlede overflader er særligt allergivenlige, idet de næsten ikke har nogen statisk ladning. Sidst, men ikke mindst, er træ miljøvenligt at producere og bortskaffe. Gennem hele sin livscyklus har træ en positiv indflydelse på vores miljø og på beskyttelsen af vores klima.

Luftbefugtere øger luftfugtigheden 

I dag er det nemt at installere et luftbefugtningssystem i rum, som har problemer med tør luft og følgeskader i trægulve og andet inventar. En luftbefugter tilfører fint forstøvet vand til luften, hvilket hæver luftfugtigheden til det ideelle niveau for inventar og mennesker. Vi anbefaler altid, at du anskaffer dig en hygiejnesikret luftbefugter.

For mere information om befugtning i rum med træinventar, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Andre steder, hvor Condair styrer luftfugtigheden...