Slagterier reducerer vægttabet af kød med den rette luftfugtighed

Nedkøling af slagtekroppe på slagterier med luftbefugtning 

Luftbefugtning mindsker fugttab på slagtekroppe

Når en nyslagtet slagtekrop nedkøles til lagertemperatur, taber den noget af sin vægt gennem fugttab til omgivelserne. Afhængigt af nedkølingsprocessen kan det dreje sig om op til 3 % af den samlede vægt. De største tab forekommer i de tidlige faser, hvor temperaturforskellen mellem slagtekroppen og den omgivende lagertemperatur er højest.

Korrekt luftfugtighed reducerer vægttab på slagterier

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugttab fra kødet, og vægttabet kan reduceres til under 1 %.

Befugtning giver øget indtjening for slagterier

Dette påvirker et slagteris indtjening øjeblikkeligt, da ca. 4 kg af produktet fra en typisk slagtekrop kan forhindres i at fordampe under nedkølingsprocessen.

Reducerede omkostninger ved nedkøling af slagtekroppe

Ud over øget indtjening gennem reducerede vægttab forbedrer en højere luftfugtighed i et kølerum luftens varmeledningsevne. Det betyder, at slagtekroppen hurtigere når lagertemperaturen, hvilket reducerer energiomkostningerne til nedkøling og hæmmer bakterievæksten i kødet.


For mere information om befugtning i dit slagteri, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger på slagterier:

  • Reduceret vægttab ved nedkøling fra 3 % til under 1 %
  • Øjeblikkelig øget indtjening
  • Forbedret termisk overførsel fra slagtekroppen og kortere nedkølingsprocesser
  • Reducerede energiomkostninger på grund af hurtigere nedkøling
  • Reduceret bakterievækst på grund af hurtigere nedkøling
  • Ekstremt hygiejnisk produktdesign, som giver maksimal pålidelighed
  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele.


Få en gratis guide om, hvordan fødevare-producenter kan øge deres produktivitet ved hjælp af befugtning.

10-punkts guide om, hvordan man kan øge produktivitet, mindske spild og bevare produktkvalitet ved at styre luftfugtigheden

Brug for befugtning i dit slagteri?

Condair styrer luftfugtigheden på slagterier og i andre fødevarebrancher...