Slagterier reducerer vægttabet af kød med den rette luftfugtighed

Nedkøling af slagtekroppe på slagterier med luftbefugtning 

Luftbefugtning mindsker fugttab på slagtekroppe

Når en nyslagtet slagtekrop nedkøles til lagertemperatur, taber den noget af sin vægt gennem fugttab til omgivelserne. Afhængigt af nedkølingsprocessen kan det dreje sig om op til 3 % af den samlede vægt. De største tab forekommer i de tidlige faser, hvor temperaturforskellen mellem slagtekroppen og den omgivende lagertemperatur er højest.

Korrekt luftfugtighed reducerer vægttab på slagterier

Ved at øge luftfugtigheden omkring slagtekroppene til 90-95 % relativ luftfugtighed forhindres fugttab fra kødet, og vægttabet kan reduceres til under 1 %.

Befugtning giver øget indtjening for slagterier

Dette påvirker et slagteris indtjening øjeblikkeligt, da ca. 4 kg af produktet fra en typisk slagtekrop kan forhindres i at fordampe under nedkølingsprocessen.

Reducerede omkostninger ved nedkøling af slagtekroppe

Ud over øget indtjening gennem reducerede vægttab forbedrer en højere luftfugtighed i et kølerum luftens varmeledningsevne. Det betyder, at slagtekroppen hurtigere når lagertemperaturen, hvilket reducerer energiomkostningerne til nedkøling og hæmmer bakterievæksten i kødet.

                             

Fordele ved Condairs befugtningsløsninger på slagterier:

  • Reduceret vægttab ved nedkøling fra 3 % til under 1 %

  • Øjeblikkelig øget indtjening

  • Forbedret termisk overførsel fra slagtekroppen og kortere nedkølingsprocesser

  • Reducerede energiomkostninger på grund af hurtigere nedkøling

  • Reduceret bakterievækst på grund af hurtigere nedkøling

  • Ekstremt hygiejnisk produktdesign, som giver maksimal pålidelighed

  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

Referencer inden for slagterier:

- Danish Crown, Danmark

- GM Steel, Storbritannien

Condair styrer luftfugtigheden på slagterier og i en lang række andre brancher...

Osteproduktion og ostelagring

Befugtning er vigtig i fremstilling og opbevaring af ost for at opnå den ønskede kvalitet.

Læs mere

Kølerum og koldlager

Befugtning direkte i rummet sikrer den rette fugtighed jævnt rundt i kølerummet, hvorved produktkva...

Læs mere

Lager

Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyrin...

Læs mere