Luftbefugtning i callcentre

Køling med befugtning i callcentre

Med en afbalanceret relativ fugtighed (RH) bliver callcentret et sikrere og sundere sted at opholde sig. Ikke blot følsomt udstyr og elektronik beskyttes, men også de personer, der arbejder med dette. I et sådant miljø, hvor effektivitet og ensartet ydeevne er afgørende, er det et must, at der sker en korrekt befugtning.

Sikring mod risici for elektrostatiske udladninger

Når RH-niveauerne er for lave, kan overfladerne ophobe statisk elektricitet, som frigives med kontakt med en person eller en genstand. Ved at opretholde et relativt fugtighedsniveau (RH) på 40-60 %, fungerer luftens naturlige indhold af fugt som en naturlig leder, som medfører, at potentiel statisk energi jordes.

Beskyttelse mod beskadigelse af udstyr

For høje RH-niveauer spreder for megen fugt i omgivelserne, hvilket øger risikoen for kortslutning af systemer og ledninger (dette skyldes korrosion på elektronik, hvor komponenter er eksponeret, hvilket kan lede til brand). Lav RH kan skabe overdrevet tørre forhold, som kan medføre elektrostatisk stød, flossede ledninger og beskadigelse af skrøbelige komponenter. Minimér udgifter i forbindelse med udskiftning af kortsluttet eller beskadiget udstyr ved hjælp af korrekt befugtning.

Få effektive medarbejdere, der er sunde og godt tilpas

Når man sørger for en ensartet befugtning af et callcenter med henblik på at få afbalancerede RH-forhold, er medarbejderne i lavere grad udsat for sundhedsrisici og ubehag. Influenza og andre bakteriepartikler befinder sig i luften i kortere tid ved korrekt befugtning, hvilket gør det sværere for infektioner og andre sygdomme at spredes. Dette er afgørende i miljøer som callcentre, hvor mange mennesker arbejder sammen i hinandens umiddelbare nærhed og regelmæssigt interagerer med hinanden. Risikoen for hud- og øjenirritation mindskes også med korrekt regulerede indendørs klimaforhold. Herudover vil callcentre med en korrekt befugtning opleve større arbejdseffektivitet og bedre præstationer pga. et mindsket sygefravær og større medarbejdertilfredshed.

Få korrekt luftbefugtning i dit callcenter


Større energieffektivitet

Condairs befugtere tilbyder en hidtil uset energieffektivitet og vil sammen med evaporativ køling give større besparelser på kølebelastningen ved anvendelser, hvor der er overskudsvarme. Ved befugtning af callcentre vil det således blive lettere at spare penge på køling i et miljø med store mængder elektronik, hvor der er overskudsvarme.

For mere information om køling med befugtning i callcentre, kan du kontakte os på +45 87 88 21 00 eller via vores kontaktformular.

Har du brug for hjælp med luftbefugtning til dit callcenter?

Vi ved alt, hvad der er værd at vide om indeklima, helbred og luftfugtighed...