Sygefraværet på arbejdspladsen nedbringes med den rette luftfugtighed

Nedsæt sygefravær og risikoen for smittespredning på arbejdspladsen

Sygefraværet på arbejdspladsen mindskes med et godt indeklima

Luften du indånder har stor betydning for din sundhed og dit sygefravær. Der snakkes meget om CO₂ og ventilation, men vidste du for eksempel, at luftfugtigheden er mindst lige så vigtig? Smittespredning af influenza og forkølelse kan minimeres, da viras overlevelsesevne reduceres med 80 % i den rette luftfugtighed. Mål selv luftfugtigheden nemt og hurtigt med vores indeklimamåler.


Vores indeklimamåler er et hygrometer, som måler både temperatur og luftfugtighed.


Sygeplejerske Jeanet Berg forklarer om sammenhængen mellem smittespredning og relativ luftfugtighedSådan mindsker du risikoen for smittespredning

Langt de fleste, som har et ventilationsanlæg, styrer allerede luftskiftet. Et forhøjet luftskifte er godt idet det blandt andet mindsker CO -indholdet i luften, men det gør også, at luften kan blive for tør. 

Derfor er det nødvendigt at integrere et befugtningssystem i ventilationen, så du ikke kun styrer luftskiftet, men også mængden af fugt i luften. På den måde kan du sikre en konstant luftfugtighed på minimum 40 % RH, og derved mindske smittespredningen væsentligt.


Viras overlevelsesevne reduceres med 80 % når der er styr på luftfugtigheden

En luftfugtighed på under 40 % RH svækker immunforsvaret, da det er her vira har optimale levevilkår.
Viras overlevelsesevne falder med op til 80 % når luftfugtigheden er over 40 % RH - dette ideelle indeklima bekæmper smittespredning. Du kan downloade grafen om vira og smittespredning.

Figur over viras overlevelsesevne og luftfugtighed

Vil du også have et optimalt indeklima?

 

Stop spredning af infektioner, influenzaepidemier og luftvejssygdomme:

  • Luftfugtigheden spiller en vigtig rolle for kontoransattes sundhed og produktivitet. Hvis indåndingsluften har et korrekt fugtighedsniveau, forhindrer det slimhinderne i at udtørre og reducerer risikoen fra mikroorganismer og forekomsten af visse sygdomssymptomer. Luftfugtigheden er særligt vigtig på steder, hvor mundtlig kommunikation spiller en vigtig rolle, eksempelvis callcentre.

  • Inden for sundhedssektoren skal man være særligt opmærksom på luftfugtigheden, f.eks. på hospitaler, klinikker, plejehjem og endda fitnesscentre. Den rigtige luftfugtighed bidrager væsentligt til helbredelse og bevarelse af sundheden, og den medfører også en høj effektivitet.

  • I boligejendomme er den rigtige luftfugtighed med til at forbedre beboernes sundhed ved at minimere forekomsten af sygdomme og ved at gøre luften behagelig for beboerne, fordi de ikke får tørre øjne, tør næse og tør hals.

Smittespredning af virus forhindres når luftfugtigheden er i orden

Det ideelle indeklima for vores generelle velbefindende og for at mindske smittespredning har en luftfugtighed på over 40 % RH. Desværre kommer luftfugtigheden indendøre under dette niveau omkring halvdelen af årets timer. Det vil sige, at der er en væsentlig højere risiko for smittespredning af luftbårne vira i de timer, hvor der ikke tilføres luften fugt fra andre kilder. Tørstig luft dræner omgivelserne for fugt og giver vira optimale levevilkår.

Luftbefugtning reducerer spredningen af luftbårne vira

Nylige undersøgelser har også vist, at luftfugtigheden er det vigtigste aspekt ved indeklimaet, når det gælder indvirkning på helbredet. Overlevelsestiden for vira og overførsel af dem samt slimhindernes immunforsvar påvirkes i høj grad af luftfugtigheden. Især på åbne kontorer er tør luft forbundet med en høj risiko for at blive smittet med forkølelses- eller influenzavirus. Du kan læse mere i BBC's artikel om hvordan virus spredes i for tør luft.

Her kan du læse mere om helbred, indeklima og luftfugtighed...