Befugtning og fugtstyring mindsker risikoen for gener og luftbårne vira

Befugtning og fugtstyring til hospitaler, sygehuse og sundhedsvæsen

Hospitalsinfektioner truer patientsikkerheden

Sygehuse og hospitaler kæmper en daglig kamp for at reducere infektionsrisikoen hos indlagte patienter. Alligevel viser tallene, at alt for mange indlagte smittes.

Op mod 100.000 danskere smittes årligt af en hospitalserhvervet infektion, som kan være fra luftbårne vira og bakterier. De farligste bakterier er MRSA, stafylokokker, lungebetændelse og RS-virus. 

"Det at erhverve sig en sygehusinfektion kan være ganske alvorligt. Desværre er det også noget, der i mange tilfælde har en dødelig udgang."

Camilla Hersom, Formand for patientforeningen Danske PatienterDen rette luftfugtighed kan reducere viras overlevelsesevne med 80 % 

Med en luftfugtighed på mellem 40 og 60 procent forhindres at smitsomme vira hvirvler rundt i luften blandt patienter og personale. En af vores eksperter kommer gerne ud og undersøger luftfugtigheden hos jer.

Personale og patienter lider under for tør luft

Tør luft suger fugt fra alle tilgængelige kilder i rummet, herunder slimhinder i næse og hals, som skal beskytte os mod infektioner.

Det er almindeligt, at personale oplever gener fra tør luft i storrumskontorer, på gangene og på stuerne. Derfor er det her, det er altafgørende at få afklaret om luftfugtigheden er i orden ud over i scannerrum og sterildepoter. På sterildepoter må luftfugtigheden ikke blive for høj, da det vil gå ud over steriliteten.    

Scannere på hospitaler kræver luftbefugtning

Det er en stor investering for et sygehus at indkøbe professionelle MR- og CT-scannere, og da garantien som oftest er bundet op på at luftfugtigheden holdes på et stabilt niveau er det almindelig praksis, at sygehuse styrer luftfugtigheden i scannerrummene. Dette er en fornuftig løsning, som giver et godt indeklima både for scannerne og personalet i rummet.

Endnu vigtigere er måske stød som følge af statisk elektricitet ved en relativ luftfugtighed på under 40 % på operationsstuen. Ubehagelige, overraskende stød forårsaget af statisk elektricitet er potentielt skadelige og farlige i forbindelse med kirurgi.

Det skal desuden hindres, at der dannes gnister som følge af statisk elektricitet på operationsstuer, som indeholder brændbare anæstesigasser.

Vil du vide mere om befugtning til hospitaler og sygehuse?Fordele ved Condairs luftbefugtningsløsninger inden for sundhedsvæsenet:

 • Væsentligt reduceret overførsel af luftbårne vira ved relativ luftfugtighed over 40% 
 • Optimalt indeklima for menneskers sundhed og helbred ved en relativ luftfugtighed på 40-60 %
 • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i sundhedsvæsenet 
 • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav
 • Fugtstyringsløsninger med minimalt energiforbrug, der reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen
 • Løsninger, som kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for løbende serviceeftersyn

Befugtning reducerer risikoen for statisk elektricitet på operationsstuen

Der suges også fugt fra kropsvæv, som eksponeres under operationer. Dette kan medføre for tidlig udtørring og fremme dannelsen af sårskorper fra koaguleret blod.

Neonatal-patienter er sårbare over for tør luft

Luftfugtighedsniveauet på føde- og barselsafdelinger bør altid opretholdes, da spædbørn er særligt sårbare over for tør luft. En lav relativ luftfugtighed kan desuden forværre tilstanden for patienter med vejrtrækningsproblemer væsentligt.

Bakteriologisk ren befugtning anbefales til sygehusvæsnet

På hospitaler er dampbefugtning en meget populær løsning, som sikrer, at den fugt, der indføres, er 100 % hygiejnisk sikker. Condair har mange års erfaring i bakteriologisk ren befugtning til hospitaler og sygehuse, og vi kan skræddersy en løsning, der passer til den enkelte bygnings behov.

       Forlængede indlæggelser er dyrt og unødvendigt

       Tør luft og øget smittespredning som følge heraf giver forlængede indlæggelsestider på landets sygehuse og hospitaler, hvilket er en af de største udgifter for sundhedsvæsnet.

       Undersøgelser viser, at hospitalsinfektioner alene i Danmark årligt koster staten mere end én milliard kroner. Dette beløb dækker kun hospitalets direkte omkostninger til behandling. Det kan derfor være en fornuftig og langsigtet løsning at få undersøgt luftfugtigheden.

       Condair styrer luftfugtigheden i sygehusvæsnet og mange andre steder...