Sygefraværet på kontoret mindskes med et godt indeklima

Godt indeklima og mindsket sygefravær med luftbefugtning på kontorer

Tørre øjne er et udbredt problem på kontorer på grund af for lav luftfugtighed

Et tørt indeklima vil føre til en øget fordampning af tårevæsken. I de tilfælde kan tårefilmen briste, og hornhinden kan dermed blive beskadiget på en smertefuld måde. I stedet for at symptombehandle øjnene ved eksempelvis blot at benytte øjendråber, så er det langt mere effektivt at årsagsbehandle ved at sørge for at luften har den nødvendige mængde fugt.


Har man tørre, kløende, sviende og røde øjne, kan det især være med til at bevirke arbejdet foran computerskærmen og være med til at nedsætte præstationsevne og effektiviteten. Et uskarpt syn vil endvidere fremkalde arbejdsafbrydelser og –forstyrrelser og via nakkespændinger føre til svimmelhed og hovedpine.

Tør luft på kontorer giver øget sygefravær

Kontorer, der har ventilation om sommeren og opvarmer om vinteren, vil have en lav luftfugtighed uden tilført befugtning. Udsættes medarbejderne gennem længere tid for tør luft, har det en indvirkning på deres sundhed. Du kan få mere viden om sammenhængen mellem lav luftfugtighed og sygefravær

Indeklima i nye og ældre kontorbygninger

Der kan være stor forskel på indeklimaet alt efter om man arbejder i en ny eller gammel kontorbygning. Fordi nye bygninger generelt er tætte og velisolerede er det nødvendigt med mekanisk ventilation. Derfor er det også nødvendigt, ikke kun at tilføre frisk luft, men også at tilføre vand til luften, for at genskabe det sunde middelniveau. 
Tilføres der ikke vand til luften bliver luften for tør i nybyggede kontorer, hvilket medfører en række helbredsgener, som kan have en negativ indvirkning på medarbejdernes performance.

I ældre kontorbygninger ses der ofte mere komplekse indeklimaudfordringer. Afhængigt af kontorbygningens alder, kan indeklimaet påvirkes af manglende ventilation, isolering, kuldebroer og forkert luftfugtighed. Det er altid vigtigt med en professionel måling af indeklimaet for at kortlægge, hvor årsagen til problemet er.

Optimalt indeklima giver øget produktivitet hos medarbejderne

Det anbefalede luftfugtighedsniveau for menneskers sundhed er en relativ luftfugtighed på 40-60 %. Store kontorer implementerer industrielle luftbefugtningsanlæg i deres centrale ventilationsanlæg for at fastholde dette niveau. Der findes dog også luftbefugtningsanlæg, som kan anvendes direkte i rummet og diskret øge luftfugtigheden.

Vil du vide mere om korrekt luftfugtighed på kontorer?

 

Fordele ved Condairs luftbefugtningsløsninger til kontormiljøer:

  • Omfattende global ekspertise inden for mange anvendelsesområder i kontormiljøer

  • Omfattende produktprogram, som opfylder kundernes specifikke krav

  • Fugtstyringsløsninger med lavt energiforbrug, som reducerer driftsomkostningerne og forbedrer fugtstyringen

  • Løsninger, som ikke kræver megen vedligeholdelse, hvilket minimerer behovet for regelmæssige serviceeftersyn

  • Omfattende service i form af ekspertrådgivning, design, levering, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedele

  • Stigning i personalets produktivitet via forbedret sundhed og reduceret sygefravær

Condair sikrer optimalt indeklima med luftbefugtning på kontorer og mange andre steder...