Vi sætter indeklima på dagsordenen - hvordan har du og dine kolleger det?

Indeklima og luftfugtighed går hånd i hånd, og kendskabet til konsekvenserne ved for dårligt indeklima er for lavt på sygehuse og i erhvervslivet. Derfor har vi ansat Health Consultant Jeanet Berg.

"Mit hjerte banker for at give mennesker de bedst mulige betingelser for et sundhedsmæssigt sikkert arbejdsmiljø. Indeklima og luftfugtighed hænger sammen, hvad enten du er medarbejder på et kontor eller patient på et hospital."

Hun har mange års erfaring som uddannet sygeplejerske inden for den private sektor, og hun er en ildsjæl inden for sundhed og helbred. Hun vil sætte fokus på helbred, indeklima og luftfugtighed på arbejdspladser og hjælpe virksomheder og institutioner med hvad de kan gøre for at forbedre indeklimaet og sikre sig effektive medarbejdere, der er i stand til at performe.

Du kan læse meget mere om sammenhængen mellem et godt indeklima og den rigtige luftfugtighed her eller kontakte Jeanet direkte på telefon +45 87 88 21 35, hvis du også vil sætte indeklimaet på din arbejdsplads på dagsordenen.

Tilbage til nyheder