16.06.2020

Condair støtter underskriftsindsamling for bedre indeklima

Condair støtter op om Dr. Stephanie Taylor i hendes andragende om at få Verdenssundhedsorganisationen til at revurdere de beviser for sammenhængen mellem lav luftfugtighed inden døre og helbredet og fastsætte retningslinjer for en minimumsgrænse i offentlige bygninger. Dr. Stephanie Taylor er konsulent i infektionskontrol på Harvard Medical School og medlem af ASHRAE Epidemic Task Group. Hendes underskriftsindsamling findes her.

Condair har i mange år arbejdet for at skabe bedre indeklima på arbejdspladser, hvilket kræver officielle retningslinjer, som reflekterer, hvad videnskaben fortæller os. ”Derfor glæder det os at se Dr. Stephanie Taylor tage budskabet om at vi har brug for en minimumsgrænse for luftfugtighed inden døre med hele vejen til WHO,” siger Carsten Brostrup, ansvarlig for salg i Condair A/S.

Coronakrisen har især vist verden, at bygningsreglementer og sygdomsbekæmpelse hænger uløseligt sammen. Flere studier viser, at den ideelle luftfugtighed inden døre er på mellem 40-60 % RH, og at den kan reducere spredningen af luftvejsinfektioner. Alligevel findes der ingen regulativer, som kræver, at luftfugtigheden skal være på det niveau i offentlige bygninger.

Selv på hospitaler, lægeklinikker, plejehjem eller andre steder, hvor de mest syge mennesker og sårbare grupper opholder sig, er der ingen krav om at fastholde en luftfugtighed på et fastsat niveau, selvom studier viser, at det er en effektiv måde at kontrollere smittespredning på.

Condair er engageret i at skabe et sikkert indeklima og har i årevis udforsket og delt studier, som viser de sundhedsmæssige fordele ved at have en luftfugtighed på 40-60 % RH inden døre. Vores håb er derfor, at Dr. Stephanie Taylors underskriftindsamling får den opmærksomhed, den fortjener, og at WHO fastsætter retningslinjer for en minimumsgrænse for luftfugtigheden inden døre. Det vil opmuntre myndigheder verden over til at revurdere og opdatere deres utilstrækkelige IAQ standarder. Det er en simpel ændring, som kan reducere den samfundsbyrde, der stammer fra sæsonbetingede luftvejsinfektioner, herunder for eksempel influenza. Det vil også kunne redde liv, mindske sygefravær og være til gavn for vores økonomi og nationens helbred.

”Jeg har skrevet under på underskriftsindsamlingen, og jeg opfordrer alle til at gøre det samme,” udtaler Carsten Brostrup.

Underskriftsindsamlingen kan underskrives på https://40to60rh.com/da/ og bliver allerede bakket op om af ledende skikkelser i kredse inden for videnskab og sundhed. Dette inkluderer den ledende immunolog fra Yale University, Prof. Dr. Akiko Iwasaki, og Professor og Direktør på Instituttet for Neuropatologi ved University of Zurich, Prof. Dr. Adriano Aguzzi.

Tilbage til nyheder 

Dr Stephanie Taylor

Dr Stephanie Taylor er konsulent i infektionskontrol på Harvard Medical School og medlem af ASHRAE Epidemic Task Group. Hendes underskriftsindsamling findes på
www.40to60RH.com/da


Image

Carsten Brostrup, Salgsdirektør hos Condair A/S, "Jeg har skrevet under på underskriftsindsamlingen, og jeg opfordrer alle til at gøre det samme."

Vær med i kampen. Støt med din underskrift!

Underskriv